Influence Your World | Toluna

Nested Applications

Logo Public

Navigation Menu

Terms Header

Villor för Användning och Medlemsskap

Terms of Use and Membership

Senast uppdaterad: Juni 2022
 

Välkommen till Toluna.com (denna "Sida"). När du beslutar att använda denna sida, väljer att bli medlem i Toluna, anmäler ditt intresse för Tolunas (“Poäng” eller “Toluna Poäng”) medlemskapsprogram ("Toluna Poäng Program" eller “Poängprogram”) eller deltar i någon av de undersökningar eller studier som erbjuds genom Toluna eller som Toluna är värd för (enskilt, en "Survey" och tillsammans "Undersökningar"), så samtycker du till dessa användarvillkor samt villkoren för medlemskapet ("Villkor") och bekräfta att du har läst och förstått vår integritetspolicy (“Sekretesspolicy”). Vår sekretesspolicy anger hur Toluna samlar, använder och lagrar din personliga information och en kopia finns här.

Om du inte samtycker ska du inte använda denna sida.

Toluna förbehåller sig rätten att när som helst ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa villkor och / eller vår sekretesspolicy. Det är ditt ansvar att kontrollera dessa villkor och vår sekretesspolicy, regelbundet för ändringar. Dessa Villkor uppdaterades senast den dagen högst upp i dessa Villkor.

Behörighet

Medlemskapet i Toluna är kostnadsfritt och är endast tillgängligt för enskilda individer (inte företag eller andra affärsenheter) som är minst sexton (16) år gamla eller har uppnått den ålder som krävs på den plats där du bor. Medlemskap i vissa paneler kan vara begränsat ytterligare med avseende på ålder och var du befinner dig. Om du är yngre än arton (18) år gammal och vinner ett pris eller tilldelas en belöning genom Tolunapoäng eller något av Tolunas andra incitamentsprogram kommer dylika priser att delas ut till din juridiska vårdnadshavare. Du får endast ha ett konto.

Registrering och lösenord

Även om du kan besöka denna sida utan att ansöka om medlemskap i någon av Tolunas paneler måste du fylla i det elektroniska anmälningsformuläret för att kunna öppna ett konto i ditt namn och få eventuella poäng insatta på ditt konto. För att kunna öppna ett medlemskonto måste du ge Toluna din kompletta och aktuella kontaktinformation, vilket omfattar hela ditt namn, hemadress, giltig e-postadress och all annan information som krävs. Ditt konto måste ha en unik och giltig e-postadress och ett lösenord.

Du samtycker till att endast tillhandahålla korrekt, aktuell och komplett registreringsinformation och till att uppdatera denna information så att den hela tiden är aktuell. Toluna har rätt att avsluta eller avbryta ditt medlemskap och du kan förlora dina poäng om du inte ser till att dina personuppgifter är korrekta och kompletta.

Du får endast använda ett (1) lösenord till att öppna och gå in på ditt konto och du får inte använda andra kontoinnehavares lösenord och inte heller låta andra personer använda ditt lösenord oavsett orsak. Du är själv ansvarig för att hålla ditt namn och ditt lösenord säkra och det gäller även för all verksamhet som äger rum på ditt konto oavsett om aktiviteten är tillåten eller ej. Toluna ska inte hållas ansvariga för eventuella förluster till följd av utomståendes bruk av ditt lösenord förutom i fall där otillåtet bruk direkt kan härledas till Tolunas grova vårdslöshet eller bedrägeri. Du samtycker till att omedelbart meddela Toluna om du upptäcker otillåtet bruk av eller intrång på ditt medlemskonto.

Skulle du glömma ditt lösenord kan du skicka ett email med förfrågan för att återställa ditt lösenord genom att använda din registrerade e-postadress så att du kan återta användningen av ditt konto och ett mail skickas till den e-postadress vi har i ditt medlemskonto.

När du anmäler dig som medlem av Tolunas paneler samtycker du till att vi får skicka inbjudningar till dig om att delta i Tolunas undersökningar via e-post. Toluna kan inte garantera att du kommer att få en viss lägsta volym av inbjudningar eller några inbjudningar alls. Ditt deltagande i undersökningar och ditt yppande av personligt identifierbar information är helt frivilligt, så om du accepterar eller avvisar inbjudningar att delta i undersökningar är helt upp till dig och vi kommer inte att straffa dig för att vägra att acceptera några sådana inbjudningar.

Förhållande

Du är själv ansvarig för att tillhandahålla den datorutrustning och de kommunikationer som krävs för att ansluta till och besöka denna sida. Du samtycker till att varken ditt deltagande i en Toluna-panel eller det faktum att du fyller i några undersökningar för Toluna och dess kunder ska innebära att du ingår i en agentur, ett partnerskap eller anställningsförhållande, och att du endast fyller i undersökningar som enskild individ. Du samtycker också till att eventuella poäng eller andra incitament som du tilldelas för att du fyller i undersökningarna är den enda ersättning du får för att du fyllt i undersökningarna.

Förhållningsregler för medlemmar:

Toluna är ett internetsamfund vars syfte är att se till att din röst blir hörd och ge dig möjlighet att tala om för ledande leverantörer av produkter och tjänster vad du tycker. När du använder och sätter upp innehåll på Tolunasidan eller på vårt samfund ber vi att du håller dig till följande regler:

 • Var artig och respektera andras åsikter och uppför dig på ett sätt som bidrar till att skapa en säker och trygg miljö för alla medlemmar.

 • Sätt inte upp något av följande:

  • Personlig information (inklusive eventuell finansiell information).

  • Material som uppmuntrar till illegala aktiviteter eller politiska, religiösa eller ideologiska övertygelser.

  • Personliga påhopp eller något som kan betraktas som (vilket omfattar "skämt" som kan missförstås) obscent, vulgärt, olagligt, skadligt, kränkande, hotande, missbrukande, trakasserande, nedvärderande, ärekränkande, osant eller vilseledande innebär ett intrång på en persons privatliv.

  • Reklam och utbjudning - Använd inte någon av de gemensamma delarna till att köpa eller bjuda ut varor, tjänster eller pengar eller till att göra reklam för eller sälja produkter eller tjänster till andra. Du får till exempel inte sätta upp reklam, rekommendationer, marknadsföringsmaterial, skräppost, kedjebrev, pyramidförsäljning eller annan form av utbjudning.

  • Innehåll som gör intrång mot patent, upphovsrätt, varumärken, affärshemligheter eller annan immateriell egendom tillhörande någon annan. Om du i detta avseende vill lägga upp bilder på vår webbplats, se till att bilderna du laddar upp är fria att använda (till exempel från webbplatser som pixabay) eller ännu bättre, använd dina egna foton och bilder istället.

  • Uttalanden som uttrycker eller insinuerar att åtgärder som du vidtar har stöd av Toluna eller våra kunder.

 • Fyll inte i några undersökningar annat än i god tro, m.a.o. ange inte felaktiga svar eller skynda igenom undersökningen eller besvara varje fråga med samma svar. Toluna förbehåller sig rätten att undanhålla poöng som du tjänat in om du enligt Tolunas rimliga åsikt inte ger ärliga svar eller svarar på ett oöverlagt sätt.

 • Gå inte in på eller använd någon del av sidan i annat syfte än ditt personliga, icke affärsmässiga bruk.

 • Gå inte in på eller använd någon del av sidan om det på något sätt skulle bryta mot gällande lokala eller internationella lagar, regleringar, eller andra myndighetskrav och / eller förordningar, fördrag eller taxa.

 • Du får inte sälja vidare, idka handel eller byteshandel eller på annat sätt försöka skaffa inkomst genom att låta andra komma åt dina Tolunapoäng.

 • Du får inte låtsas vara någon annan individ eller enhet vilket omfattar men inte är begränsat till Tolunaanställda, ombud eller kunder, eller andra Tolunamedlemmar eller på annat sätt ge ett felaktigt uttryck av ditt förhållande till en person eller enhet, vilket omfattar "inramning" av delar av denna sida så att det ser ut som om du har ett förhållande till oss eller att vi har rekommenderat dig av någon anledning.

 • Du får inte publicera eller hänvisa till innehållet i någon undersökning eller sida i någon media utan att först inhämta vårt skriftliga medgivande.

 • Du får inte samla in eller lagra någon personlig information om andra medlemmar.

 • Du får inte försöka komma in på någon tjänst eller område på sidan som du inte har tillstånd till att gå in på.

 • Du får inte använda någon robot, spindel, skrapa eller annan automatiserad metod eller gränssnitt som inte tillhandahålls av oss för att komma in på sidan eller hämta information.

 • Du får inte skicka till oss eller på annat sätt försöka påverka oss eller denna sida (eller någonting eller någon annan) med skadlig, illegal, vilseledande eller förstörande kod som till exempel virus, "spionvara", "annonsprogram" eller annan kod som negativt kan påverka denna sida eller annan mottagare, ej heller vidta någon åtgärd, som till exempel förvägra en serviceattack som skulle kunna utgöra en avsevärd börda på denna sidas infrastruktur eller inverka på den normala driften av denna sida.

 • Du får inte sätta upp några meddelanden som du får från Tolunas hjälpcentral.

 • Du får inte kommunicera med Tolunas hjälpcentral på ett sätt som är obscent, vulgärt, skadligt, förolämpande, hotande, missbrukande, trakasserande, nedvärderande, ärekränkande, osant eller missvisande.

 • Kontakta inte under några omständigheter Tolunas kunder eller sponsorn för någon undersökning.

 • Du får inte idka andra aktiviteter som företaget rimligen kan betrakta som felaktiga eller kränkande.

Underlåtelse att efterleva dessa förhållningsregler kan leda till att ditt medlemskonto avslutas och att du blir av med eventuella poäng.

Uppladdning av innehåll till webbplatsen

När du använder en funktion som låter dig ladda upp innehåll till vår webbplats måste du följa innehållsstandarderna som anges i våra Innehållsregler (se nedan).

Allt eventuellt innehåll som du laddar upp till vår webbplats ("Användarinnehåll") kommer att betraktas som icke-konfidentiellt och icke-egendomsskyddat. Du behåller alla dina äganderättigheter i ditt användarinnehåll, men du ger oss och andra användare av webbplatsen (som t.ex. våra kunder) en icke-exklusiv licens att använda, lagra och kopiera det användarinnehållet och att distribuera och göra det tillgängligt för tredje parter. Vi har också rätten att avslöja din identitet till någon tredje part som hävdar att eventuellt användarinnehåll som publiceras eller laddats upp av dig till vår webbplats utgör ett brott mot deras immateriella rättigheter eller deras rätt till integritet. Vi kommer inte att vara ansvariga eller skadeståndsskyldiga gentemot någon tredje part för användarinnehållet eller riktigheten i något användarinnehåll som publiceras av dig eller någon annan användare av vår webbplats. Vi har rätt att ta bort alla inlägg du gör på vår webbplats om, enligt vår åsikt, ditt inlägg inte uppfyller innehållsstandarderna som anges i våra Innehållsregler. Se i synnerhet till att de antingen är dina egna bilder eller att du har rätt att lägga upp dem, till exempel genom att använda gratis bildsidor som t.ex. pixabay. De åsikter som andra användare uttrycker på vår webbplats representerar inte våra åsikter eller värderingar.

Regler för uppladdning av ditt innehåll (inklusive bilder) ("Innehållsregler")

Om du laddar upp något användarinnehåll till webbplatsen accepterar du att alltid följa följande användarvillkor:

 • Du får inte publicera eller ladda upp något användarinnehåll eller använda webbplatsen på ett sätt som bryter mot någon lag (inklusive eventuella upphovsrättslagar).

 • Du får inte publicera eller ladda upp någon personlig information om andra individer, inklusive fotografier eller videofilmer av dem, utan att deras fullständiga och tydliga samtycke för sådan personlig information (a) publiceras på/uppladdas till webbplatsen och (b) används av oss och våra kunder i enlighet med dessa villkor (och Integritetspolicyn).

 • Du får inte publicera eller ladda upp något användarinnehåll eller använda webbplatsen på ett sätt som är stötande, hotande, ärekränkande, vulgärt, obscent, trakasserande, falskt, vilseledande eller opålitligt eller som ger eller är troligt att ge oss, webbplatsen eller vår klienter dåligt rykte.

 • Du samtycker till att inte bidra med användarinnehåll som kommer att kränka en annan organisations eller persons rättigheter (inklusive immateriella rättigheter och integritetsrättigheter). Du samtycker till att du har alla nödvändiga rättigheter och behörigheter för att publicera det användarinnehåll som du skickar till webbplatsen.

 • Vi kan moderera och granska allt användarinnehåll som skickas in för att publiceras eller som automatiskt publiceras/laddas upp på webbplatsen. Vi accepterar dock inget ansvar för något användarinnehåll och förbehåller oss rätten att ta bort/redigera något användarinnehåll när som helst.

 • Du är helt ansvarig för allt användarinnehåll som du publicerat på webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till, e-postmeddelanden som skickats av dig i anslutning till webbplatsen).

 • Var god meddela oss omedelbart genom att kontakta oss på https://influencers.toluna.com/contact-us om någon av dessa regler bryts av dig eller andra användare.

 • Vi förbehåller oss rätten att när som helst ta bort eller redigera eller kräva att du redigerar användarinnehåll som publicerats på webbplatsen.

 • Allt användarinnehåll som du publicerar på webbplatsen får användas av oss för alla ändamål som omfattas av Integritetspolicyn.

 • I den utsträckning som är tillåtet enligt lag håller du oss härmed skadeslösa för alla förluster, skador, förfaranden, handlingar, juridiska kostnader och utbetalningar, utgifter och andra förluster eller förpliktelser som uppstår till följd av din publicering av användarinnehåll eller användning av webbplatsen eller ditt brott mot dessa villkor.

Om en tredje part meddelar oss att användarinnehåll som du har laddat upp till webbplatsen bryter mot tredje parts immateriella rättigheter förbehåller vi oss rätten att lämna ut din identitet och kontaktuppgifter till den tredje parten i syfte att de ska vidta verkställighetsåtgärder mot dig utan att meddela dig.

Du erkänner och samtycker till att vi kan släppa dina uppgifter till sådana tredje parter under alla relevanta undantag tillgängliga för oss enligt tillämplig dataskyddslagstiftning i syfte att den tredje parten ska vidta en sådan verkställighetsåtgärd och du avstår härmed från alla rättigheter du kan ha mot Toluna i samband med sådant avslöjande.

Konfidentialiteten i samband med undersökningarna

Tolunas kunder kan yppa konfidentiell, kommersiellt kännslig och/eller privatägd information och material till dig som en del av undersökningarna men ägaren i fråga ska förbli den ende, rättmätige ägaren av dylik information och material. Denna sekressbelagda information kan omfatta men är inte begränsad till nya tjänster, nya produktideer eller koncept, förpackningskoncept, marknadsföring och film eller tv-koncept eller trailers, och den text, de visuella bilder och det ljud som hör dit. När du blir medlem samtycker du till att du ska betrakta det innehåll och det material som du får ta del av inom ramen för de undersökningar som du deltar i som konfidentiellt och inte yppa det till utomstående eller använda den konfidentiella informationen för annat syfte än endast till att fylla i undersökningen. Om du bryter mot detta åtagande kommer du utöver att du förlorar dina poäng och att ditt konto avslutas eventuellt också att stå i pengaskuld till Toluna och/eller vår kund för skador som kan ha uppkommit till följd av ditt brott.

Medlemsinnehåll och licens

Härmed ger du en icke-exklusiv, evig, obegränsad, världsomfattande, avgiftsfri rätt till Toluna att i vilket syfte det vara må få använda eventuellt innehåll som du skickar in till denna sida, vilket omfattar rätten att redigera, kopiera, överföra, publicera, visa, modifiera, distribuera, skapa arbeten utav och utveckla sådant innehåll och att överföra sådant innehåll till utomstående. Du, inte Toluna, bär hela ansvaret för och ska hållas ansvarig för allt det innehåll som du använder, laddar upp, sätter upp eller skickar in till sidan, vilket omfattar våra anslagstavlor och eventuella undersökningar som du deltar i, vari ingår plikten att införskaffa alla nödvändiga tillstånd och godkännanden som krävs för att sätta upp sådant innehåll.

Toluna Poäng

Vad är poäng

Toluna sätter värde på sina medlemmars åsikter och för att visa sin uppskattning erbjuder Toluna incitament i form av kredit som kallas "Poäng,"som sätts in på det konto du har och som administreras av Toluna. Poäng kan växlas in mot kontanter eller priser i enlighet med vad som anges och är underkastade villkoren nedan.

Så här tjänar man in poäng

Din förmåga att tjäna poäng är inte tidsbaserad och vi kommer bara att tilldela dig poäng som kommer att sättas in på ditt konto i utbyte mot ditt deltagande i aktiviteter som Toluna godkänt vilket omfattar men inte är begränsat till, registrering som paneldeltagare, ifyllande av demografiska profiler och ifyllande av kvalitativa eller kvantitativa marknadsundersökningsaktiviteter som utförs av Toluna, och endast i enlighet med de specifika incitamenterbjudanden som anges för varje aktivitet.

Toluna är dedikerad till att tillhandahålla kvalitetsdata till våra kunder. För att säkerställa denna kvalitetsnivå, var god notera att du kanske inte är kvalificerad för alla undersökningar, i vilket fall undersökningen stänger och du får inte poäng. Skälen som du kanske inte kvalificerar inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Din profil svarar inte vår till vår kunds målgrupp

 • Skillnad i logisk svarsreaktion

 • Osant svar eller felaktiga svar

 • Olämpliga eller missbrukande svar

 • Kommer för snabbt genom frågorna för att korrekt överväga dina svar

 • Försvinner i uppmärksamhet som leder till misslyckade kvalitetskontroller

Du kan tjäna poäng på följande sätt:

 • När du fyller i en undersökning: Tjäna poäng på varje Undersökning som du har rätt att vara med i och som du fyller i. De poäng man får varierar beroende på undersökning.

 • Undersökning av personliga intressen ("Profil") ifyllande: Paneldeltagare kan tjäna ytterligare poäng genom att fylla i Profilerna. Varje ifylld Profil är värd ytterligare 100 poäng.

Tidpunkten för utbetalning av poäng varierar från undersökning till undersökning. När det gäller vissa undersökningar betalas poäng ut inom några få dagar; för andra betalas poängen ut efter undersökningen är avslutad.

Toluna kommer att föra protokoll över hur många poäng som betalats in på och tagits ut från ditt konto och gör det möjligt för dig att kontrollera statusen på ditt konto via internet genom att logga in och kontrollera sidan med "dina poäng". Trots att Toluna gör allt i sin makt för att poäng ska betalas in på korrekt sätt ligger det på ditt ansvar att verifiera att dina poäng har betalats in ordentligt. Om du anser att den poängsumma som betalats in på ditt konto inte är rätt måste du kontakta Toluna per e-post inom sextio (60) dagar efter vårt påstådda fel och utförligt förklara varför du anser att det är fel samt bifoga all relevant information som bevis på oegentligheten. När vi får din notifiering kommer vi att undersöka ditt krav och inom trettio (30) dagar meddela dig om vårt beslut att antingen rätta till felet eller stå fast vid den poängsumma som satts in på ditt konto. Om vi behöver ytterligare tid att ta ett beslut kommer vi att meddela dig om detta och göra vårt bästa att ta ett beslut så snart som möjligt. Beslut taget av oss ska betraktas som slutgiltigt.

Inlösning av poäng

Du kan spendera dina poäng när som helst genom att gå till “Belöningar” på startsidan. Tilldelade poäng är inte tidsbaserade men delas bara ut när man fullföljer en Undersökning, profil slutförandet och annat deltagande på sajten. Poäng kommer automatiskt bytas in mot kontantvärde när du beställer en betalning eller ett presentkort.

Presentkort

Om du beställer ett presentkort så gör Toluna kupongkoden tillgänglig via elektroniska medel inom 3 veckor efter din förfrågan. Elektroniska kuponger (e-kuponger) skickas antingen till ditt Toluna-konto eller till e-postadressen i din medlemsprofil i ditt konto. Se till att vi har rätt e-postadress för att undvika förseningar i leveransen. Eventuell begäran om att skicka en ny kupong måste ske inom 3 månader från det att kupongen skickades. Toluna behandlar inga beställningar efter utgången av denna tidsgräns på 3 månader.

Kontant betalning

PayPal-förfrågningar om kontantbetalning krediteras direkt till det PayPal-konto som anges i ditt konto, inom 3 veckor. Det är ditt eget ansvar att hålla sådan information aktuell. Alla belöningar kan komma att ändras som kan vara nödvändiga för att följa gällande lagar och förordningar och vi förbehåller oss rätten att ogiltigförklara presentkort där sådana lagar eller förordningar dikterar att vi måste göra det.

Utgångsdatum för poäng

Efter att poängen har betalats in på ditt konto kommer de att ha en giltighetstid på ett år och fyra månader (16 månader) från det datum de tjänats in. Om poängen inte har använts vid slutet av perioden blir de automatiskt ogiltiga och kommer att raderas från ditt konto. Detta avdrag inträffar alltid mot slutet av månaden, vanligtvis på den 28 dagen. Till exempel om du tjänade in dina poäng den 15 mars 2020, kommer de att avlägsnas från ditt konto den 28 juli 2021, om de fortfarande finns kvar på ditt konto. Det går inte att lösa in poäng efter utgångsdatumet.
Dessutom kommer alla dina poäng att omedelbart förfalla och gå förlorade om du skulle avsluta ditt konto hos Toluna eller om ditt konto skulle bli "inaktivt". För att räknas som en aktiv medlem måste du ha anmält dig till Toluna och ha deltagit i en undersökning eller annan aktivitet på denna sida inom 12 månader från din ursprungliga registrering eller inom de föregående 12 månaderna. Toluna kommer inte att meddela dig om att poängens giltighet har löpt ut och att du har förlorat dina poäng. Toluna förbehåller sig rätten att ändra eget gottfinnande frångå reglerna gällande annulering och förlusten av poängen.

Vårdslöshet, bedrägeri och korrigering av kontofel

Toluna förbehåller sig rätten att övervaka alla medlemsaktiviteter när det gäller Toluna-poäng. Om du har brutit mot våra förhållningsregler ovan eller om det verkar som om ditt konto har utsatts för bedrägeri, missbruk eller annan misstänkt aktivitet löper du risken att vi avslutar ditt konto och du kan förlora alla de poäng du samlat ihop. Om du har deltagit i bedrägliga aktiviteter, med förbehåll gällande lokala lag, förbehåller sig Toluna rätten att vidta nödvändiga juridiska åtgärder och kan ha skäl att konfiskera eventuella inlösta belöningar till följd av dylik aktivitet. Dessutom, om det skulle krävas enligt lag, kan du komma att hållas ansvarig för eventuella ekonomiska förluster för Toluna vilket omfattar rättegångskostnader och skadestånd och du kommer inte att kunna delta i Toluna-aktiviteter i framtiden.

Om ditt konto inte uppvisar rätt poängsumma förbehåller sig Toluna rätten att korrigera dylika fel. Om du har tilldelats poäng av misstag eller om du misstänker att ditt konto har utsatts för intrång, kontakta Toluna omedelbart. Om det står klart att du har blivit utsatt för bedrägeri kommer de poäng du har tjänat in att överföras till ett nytt medlemskonto.

Överförbarhet

Poäng har inget kontantvärde och kan inte tilldelas, överföras och/eller pantsättas till utomstående. Du har ingen äganderätt eller annan juridisk rätt till några Poäng som du tilldelats i samband med Toluna Poäng programmet.

Toluna Poäng Programmets varaktighet & ändringar på reglerna

Eventuella ändringar kan påverka din möjlighet att använda de poäng du samlat in. Om Poäng programmet eller ditt medlemskap avslutas av Toluna av annan orsak än att du har brutit mot dessa villkor, kommer du endast att ha 30 dagar från avslutningsdatumet att lösa in alla de poäng som du samlat in. Om ändringar görs på Tolunas Poängprogram kommer vi att meddela dig om detta; Toluna kan dock inte hållas ansvariga om du inte får reda på ändringarna. De belöningar som erbjuds och de Poängnivåer som krävs för vissa belöningar kan ändras utan föregående varning. Alla belöningar delas ut i mån av tillgång.

Tolunas immateriella rättigheter

Denna sida är skyddad av lagar som styr immateriella rättigheter och du samtycker till att respektera dessa lagar. Alla rättigheter som inte uttryckligen tilldelats dig tillhör Toluna eller dess licensgivare.

TOLUNA OCH TOLUNA INFLUENCERS logotypen och varumärken "TOLUNA", "TOLUNA INFLUENCERS" och "TOLUNA.com" är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Toluna eller dess samarbetspartners. Alla andra varumärken, varumärken för tjänster, logotyper och varunamn som används på denna sida tillhör Toluna eller deras respektive ägare eller ägs av tredje part men används av Toluna med ägarens samtycke. Med ensamrätt.

I detta sammanhang ska "innehåll" avse (utan begränsning) all text, design, grafik, alla bilder, ljudfiler, all animering, alla videofilmer, gränssnitt, all programvara, kod, urval och arrangemang av detta som visas eller ingår med jämna mellanrum på denna sida. Allt innehåll på denna sida är underkastat immateriella rättigheter, avtal eller andra överenskommelser. De immateriella rättigheterna tillhör oss eller våra licensgivare. Inget innehåll får kopieras, spridas, utges på nytt, laddas upp, sättas upp eller överföras på något sätt förutom i enlighet med de uttryckliga bestämmelserna i dessa villkor eller utan att först ha inhämtat vårt medgivande. Modifiering eller användning av innehållet i något annat syfte kan kränka immateriella rättigheter. Ingen rätt att använda innehållet beviljas användare och all titel och / eller rättigheter förblir hos oss. Denna sida är © TOLUNA. Med ensamrätt.

Ansvarsfriskrivning i samband med garanti/h4>

När du använder Tolunas Poängprogram samtycker du till att Toluna inte är en bank eller någon annan form av finansinstitut och att de "Poäng" som tilldelats dig inte utgör en faktisk kontantinsättning på ditt konto, det utgår ingen ränta, och utgör endast en kontoregistrering där du har rätt till antalet intjänade poäng om du löser in dem i enlighet med dessa användarvillkor. Du samtycker dessutom till att du endast får lösa in poängen på ditt konto på det sätt och i enlighet med de rutiner som beskrivs i dessa användarvillkor och som vi kan göra ändringar på med jämna mellanrum. Toluna är inte ansvariga för utomståendes handlingar, som till exempel utfärdandet av presentkort, kuponger eller andra belöningar som poäng kan lösas in mot.

Du samtycker uttryckligen till att ditt bruk av denna sida och Tolunas Poängprogram är helt på egen risk. Du samtycker till att denna sida, all information på denna sida, de tjänster som erbjuds av denna sida samt Tolunas Poängprogram tillhandahålls av Toluna eller dess moderbolag eller dotterbolag, efterträdare eller övertagare, leverantörer eller representanter , "I BEFINTLIGT SKICK" och "I MÅN AV TILLGÅNG." Toluna är inte ansvariga för typografiska fel oavsett källa. Dessutom utfäster eller garanterar Toluna inte att den information som finns på denna sida är korrekt, fullständig eller aktuell. Du friskriver härmed Toluna och dess närstående företag och utomstående leverantörer från allt ansvar när det gäller inlösen och bruk av eventuella belöningar, vilket omfattar belöningar som efter de tagits emot, har gått förlorade, blivit stulna eller förstörda.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, TOLUNA AVVISAR ALLA GARANTIER, VILLKOR OCH PLIKTER, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, VILKET OMFATTAR MEN INTE ÄR BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, PLIKTER ELLER VILLKOR FÖR: (a) SÄLJBARHET ELLER NÖDVÄNDIG KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER BRUK, RESULTAT, OCH KORREKTHET ELLER FULLSTÄNDIGHET; OCH (b) SOM UPPSTÅTT GENOM HANDELSPRAXIS, FÖRHANDLING ELLER PRESTATION.

DU ERKÄNNER OCH SAMTYCKER TILL ATT OM DU DELAR DINA PERSONUPPGIFTER, INKLUSIVE BILDER OCH DIN ANVÄNDARPROFILINFORMATION, MED ANDRA ANVÄNDARE AV WEBBPLATSEN OCH/ELLER OFFENTLIGT, UTESLUTER VI ALLT ANSVAR FÖR SÄKERHETEN ELLER KONFIDENTIALITETEN FÖR SÅDAN INFORMATION.

Begränsning av ansvar

I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER SAMTYCKER DU TILL ATT VARKEN TOLUNA ELLER NÅGOT AV VÅRA NÄRSTÅENDE FÖRETAG ELLER REPRESENTANTER SKA STÄLLAS TILL ANSVAR AV DIG OCH/ELLER ANNAN PERSON FÖR SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, STRAFFBARA FÖLJDSKADOR ELLER LIKNANDE ALLMÄNNA SKADOR, ELLER FÖR SKADA I SAMBAND MED FÖRLORAD VINST, FÖRLORAD ELLER SKADAD INTEGRITET, INFORMATIONSSÄKERHET, UNDERLÅTELSE ATT LEVA UPP TILL EVENTUELLA PLIKTER (VILKET OMFATTAR MEN INTE ÄR BEGRÄNSAT TILL EVENTUELL PLIKT I GOD TRO, PROFESSIONELLT UTFÖRANDE ELLER BRIST PÅ VÅRDSLÖSHET), ELLER FÖR ANDRA LIKNANDE SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ETT BROTT MOT AVTALET ELLER ANNAN ASPEKT AV HELA AVTALET ELLER DENNA SIDA ÄVEN OM TOLUNA HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER OM FEL, FÖRSUMMELSE (VILKET OMFATTAR VÅRDSLÖSHET) ELLER STRIKT ANSVAR ELLER PRODUKTANSVAR ELLER VILSELEDANDE FRAMSTÄLLNING SKULLE UPPSTÅ.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA SKADESTÅNDET FÖR TOLUNA, DESS MODERBOLAG ELLER NÄRSTÅENDE FÖRETAG, EFTERTRÄDARE ELLER ÖVERTAGARE, LEVERANTÖRER ELLER REPRESENTANTER ÖVERSKRIDA DET FAKTISKA DETALJHANDELSVÄRDET FÖR EN VISS BELÖNING, ELLER OM EN TVIST HÄRRÖR TILL DITT BRUK AV POÄNG PROGRAMMET, TILL DET RIMLIGA DETALJHANDELSVÄRDET PÅ DE BELÖNINGAR SOM DIN OANVÄNDA, OUTGÅNGNA, ICKE-AVSLUTADE POÄNG KAN LÖSAS IN MOT.

Skadeersättning

I den utsträckning som är tillåtet enligt lag, du samtycker till att ersätta och hålla Toluna, och dess moder och närstående företag tillsammans med dess tjänstemän, direktörer, ägare, anställda och representanter skadeslösa i relation till eventuella krav, förluster, skador, stämningar, böter, avgifter och kostnader (vilket omfattar rimliga advokatarvoden och kostnader för expertvittnen, vilket omfattar kostnader som uppstår i samband med interna jurister), (tillsammans "Krav"), till följd av eller i samband med ditt bruk av denna sida och eventuellt innehåll som du placerar på denna sida vilket omfattar krav som rests av utomstående. Du samtycker till att Toluna har den obegränsade rättigheten att avvisa eventuella krav och att hantera eventuella krav utan föregående medgivande av dig. Du samtycker till att försträcka Toluna rimlig hjälp att avvisa eventuella krav.

Avsluta ditt konto

Du kan avsluta ditt konto när som helst genom att kontakta Toluna på https://influencers.toluna.com/contact-us eller genom att gå till "Konto" under din profil och välja "Avregistreringsalternativ" längst ned till vänster och avsluta processen genom att klicka på "avsluta konto". Ditt konto kommer också att avslutas om du går ur tolunapanelen. Ditt konto kommer att avslutas omedelbart efter att du har tagit bort ditt konto eller du drar dig tillbaka från Toluna-panelen. I enlighet med vad som beskrivs ovan förstår och samtycker du till att när du avslutar ditt konto upphör ditt medlemskap i Tolunas poängprogram och att alla de poäng som finns på ditt konto vid den tidpunkten oavsett var och när de samlats in kommer att gå förlorade. Toluna kan avsluta ditt konto när som helst av vilken anledning som helst.

Skatteplikt

Du kan vara skyldig att betala skatt på de priser du får enligt lokal lagstiftning. Du samtycker till att vi kan förse skattemyndigheten med information och även dra av skatten på begäran av de myndigheterna eller som vi enligt eget gottfinnande anser vara lämpligt. Du samtycker till att du ska förse Toluna med ytterligare personlig information som Toluna kan behöva för att efterleva plikter för rapportering eller undanhållande. Underlåtelse att tillhandahålla sådan information inom 30 dagar efter begäran skickades från Toluna till den e-postadress som angavs vid registrering kan leda till att du förlorar dina poäng eller de priser du har vunnit.

Länkar

Toluna kan tillhandahålla länkar till utomstående webbplatser som ett erbjudande till dig och det faktum att Toluna tillhandahåller länkar ska inte betraktas som en rekommendation av sådana sidor av Toluna eller tvärtom. Du samtycker till att Toluna inte är ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller korrektheten av dessa webbplatser och Toluna gör inga utfästelser och ska inte hållas ansvariga eller bära skuld för utomstående material eller webbplatser eller för annat material, produkter, eller tjänster från utomstående. Du samtycker till att du inte ska använda material från utomstående på ett sätt som skulle göra intrång på eller bryta mot annan parts rättigheter och att Toluna inte på något sätt är ansvarig om du väljer att använda det.

Meddelanden

Meddelanden till dig: Vi kan komma att förse dig med alla meddelanden som vi är bundna till att förse dig med genom att meddela sådant meddelande på denna sida. Du samtycker också till att vi kan skicka meddelanden med e-post enligt eget gottfinnande vilket omfattar meddelanden om förelägganden eller annan juridisk process (om någon). Vi kan skicka meddelanden till e-postadressen eller annan adress som du tillhandahållit vid registreringen. Du samtycker till att tillhandahålla aktuell adress och till att kontrollera om meddelanden har satts upp på webbsidan.

Meddelanden till oss: Vi tar emot många e-postmeddelanden och inte alla anställda har utbildning för att hantera alla typer av kommunikation, så du samtycker till att skicka meddelanden till oss per post till Toluna SAS, 5 avenue du château 94300 Vincennes, France Attn. Panelteam.

Hela avtalet; Övrigt.

Dessa villkor vilket omfattar poster som ingår i dem (tex Sekretesspolicyn), tillika andra tillkommande villkor som finns på vår sida för speciella aktiviteter och upplysningar som tillhandahålls av oss och tillstånd som tillhandahålls av dig på sidan (tillsammans "hela avtalet"), utgör hela avtalet mellan oss och ingendera part har förlitat sig på utfästelser av den andra parten som inte uttryckligen anges i hela avtalet. Om någon bestämmelse i hela avtalet anses vara ogiltig, olaglig eller inte verkställbar av en domstol med behörig jurisdiktion, ska den anses modifierad i den minsta utsträckning som krävs för att göra den giltig, laglig och verkställbar. Om en sådan modifiering inte är möjlig ska den relevante bestämmelsen eller delbestämmelsen anses vara raderad. Alla eventuella modifieringar eller raderingar av en bestämmelse eller delbestämmelse under avtalet ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten för resten av dessa villkor och de övriga bestämmelserna ska kvarstå med full effekt, förutsatt att den fördelning av risker som beskrivs här får full effekt i största möjliga utsträckning. Om vi skulle underlåta att agera i samband med ett brott mot villkoren ska detta inte betraktas som att vi frånsäger oss rätten att agera i samband med efterföljande eller liknande brott. Snabb hantering är av väsentlig vikt för hela avtalet.

I den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag avstår du härmed från din rätt att väcka någon grupptalan mot Toluna med avseende på något ärende. Du erkänner och godkänner härmed att om du tror att du har några skäl, oavsett hur de uppstår, att vidta åtgärder mot Toluna, kommer sådana åtgärder att inledas av dig ensam och i ditt eget namn.

Meddelande angående upphovsrätts överträdelse

Toluna tar hänsyn till andras immateriella rättigheter och begär att du också gör det. Person som misstänker att dennes verk har återskapats på denna sida på ett sätt som innebär ett brott mot upphovsrätten kan anmäla detta till vår Group General Counsel tillsammans med följande:

 • En elektronisk eller fysisk signatur av upphovsrättsinnehavaren eller en person som är behörig att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren;

 • Identifiering av det upphovsrättsskyddade material som det påstås ha gjorts intrång mot;

 • Identifiering av det material som det påstås ha gjorts intrång mot och information som rimligen kan betraktas som tillräcklig så att vi kan hitta materialet;

 • Adress, telefonnummer och i förekommande fall e-postadress till den klagande parten;

 • En utfästelse där den klagande parten deklarerar att han har goda skäl att tro att bruket av materialet på det sätt som det klagas på inte har tillåtits av uppphovsrättsinnehavaren, dess ombud, eller lagen;

 • En utfästelse att informationen i anmälan är korrekt, och i förekommande fall att den klagande parten har rätt att agera på uppdrag av ägaren av rätten som påstås har brutits mot.

Påståenden om brott mot upphovsrätten och anmälningar (men inga andra meddelanden) ska skickas till Group Head of Legal på följande sätt:

 • per post: Toluna UK Limited, Ealing Cross, 85 Uxbridge Road, London W5 5TH Attn. Group Head of Legal

 • per e-post: legal@TOLUNA.com legal@TOLUNA.com

Klagomål och feedback på undersökningar

Om du har ett klagomål av något slag, eller om du har problem med innehållet i någon undersökning, ska du kontakta oss på https://influencers.toluna.com/contact-us eller på Toluna SAS, 5 avenue du château, 94300, Vincennes, Frankrike. I synnerhet ska du inte under några omständigheter direkt kontakta någon av Tolunas kunder eller sponsorer för någon undersökning.

Ansvarsfriskrivning:

Toluna och alla eventuella partners och kunder som är anknutna till undersökningar är inte på något sätt ansvariga för förlorade, försenade eller felriktade undersökningssvar eller för skador eller förluster till följd av a) tekniska fel relaterade till datorer, servrar, leverantörer eller telefon- eller nätverkslinjer; b) tryckfel; eller c) personskada eller skada på egendom som kan orsakas, direkt eller indirekt, helt eller delvis från mottagandet av något pris. Skatter och ytterligare frakt-, hanterings- och leveransavgifter som överstiger prisbeloppet, om något, är prisvinnarens eget ensamma ansvar. Genom att acceptera priset avstår vinnaren från rätten att hävda som kostnad för att vinna priset, alla kostnader för inlösen eller resor för att lösa in priset och allt ansvar som kan uppkomma från att lösa in eller söka sagda pris.

Vinnaren accepterar också ensamt ansvar för alla eventuella diverse kostnader i samband med att acceptera detta pris. Förutom där det är förbjudet utgör acceptansen av priset vinnarens samtycke till att använda hans eller hennes namn, likhet och biografiska data för reklam- och marknadsföringsändamål utan ytterligare ersättning. Om vinnaren inte vill auktorisera användningen av sitt namn för liknande reklam- och marknadsföringsändamål, måste han eller hon informera Toluna vid tidpunkten för meddelandet.

Uppförande

Toluna förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avsluta ett medlemskonto för någon person som det finner: a) manipulerar eller försöker manipulera någon av Tolunas webbplatser; b) bryter mot tjänstevillkoren, användarvillkoren och/eller allmänna regler eller riktlinjer för någon Toluna-egendom eller -tjänst; eller c) agerar på ett osportsligt eller störande sätt, eller med avsikt att irritera, missbruka, hota eller trakassera någon annan person.

Avslutande av ditt konto:

Om ditt medlemskap eller din åtkomst till webbplatsen avslutas eller avbryts av någon anledning, får du inte komma in på webbplatsen utan vårt förut skriftliga medgivande.

Den här sidan är hosted av:

Toluna USA, Inc.
501 Merritt 7, 6th floor
Norwalk, CT 06851

Scroll to top