Influence Your World | Toluna

Nested Applications

Logo Public

Navigation Menu

Privacy header

Toluna Influencers Panel Personvernserklæring

Privacy Policy Text Part One

Sist oppdatert: Maj 2022

Hvem er vi?

Vi er Toluna Group Limited (heretter Limited worldwide group ("Vi" "Vår" "Oss" eller "Toluna”). Klikk på følgende lenke hvis du vil se hvem som inngår i konsernet:

https://tolunacorporate.com/locations/

Toluna er et konsern som driver med nettbasert datainnsamling. Vi fokuserer på å levere markedsanalysedata av høy kvalitet til kunder innenfor forskjellige bransjer, inkludert andre markedsanalysebyråer og andre konserner og bedrifter i alle størrelser. Vi bygger og drifter også store nettbaserte forbrukerpaneler og gir digital forbrukerinnsikt i sanntid til kundene ved hjelp av markedsundersøkelsene og analyseplattformene våre.

Det Toluna-selskapet du har registrert deg hos som medlem, er dataansvarlig og derfor ansvarlig for personopplysningene dine.

Vi har utpekt en sikkerhetsansvarlig, som er ansvarlig for å overvåke spørsmål i forbindelse med denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål i forbindelse med denne personvernerklæringen, inkludert eventuelle forespørsler om å utøve dine juridiske rettigheter, kan du kontakte den sikkerhetsansvarlige på [Kontakt].

Personvernerklæringen gjelder ikke der du har avtalt å delta i undersøkelser som er administrert av tredjeparter. I disse situasjonene er ikke Toluna sponsor for undersøkelsen, og teknologi og medier som blir brukt, og resultatene eller dataene fra undersøkelsen er under kontroll av sponsoren til disse undersøkelsene. Se den relevante sponsorens personvernerklæring for å lære mer om sponsorenes personvernpraksis.

Hva er personvernforpliktelsene våre overfor deg?

Vi respekterer ditt personvern, og vi forplikter oss på å verne om personopplysningene dine. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn, bruker, deler og sikrer personopplysninger du oppgir på http://www.influencers.toluna.com (our "nettstedet”) eller gjennom mobilappen vår når du blir et medlem av panelet vårt av påvirkere og deltar i undersøkelser eller studier ("undersøkelsene”) som vi gjennomfører for og på vegne av kundene våre. Den forklarer også hvilke personvernrettigheter du har og hvordan du beskyttes av lover som gjelder for deg. Personvernerklæringen er ment som et supplement til andre erklæringer og personvernerklæringer og er ikke ment å overstyre dem.

Registreringen, bruken av og tilgangen til ditt medlemskap og bruken av systemene og mediene våre ("Tjenestene”) dekkes av denne personvernerklæringen.

Personvernerklæringen er gitt i et lagdelt format slik at du kan klikke deg frem til de spesifikke områdene som er angitt nedenfor. Du bør også bruke ordlisten for å forstå betydningen av noen av termene som er brukt i denne personvernerklæringen.

Vanlige spørsmål:

Hvilke personopplysninger samler vi om deg?

Personopplysninger vil si all informasjon om et individ som gjør at personen kan identifiseres. Det inkluderer ikke opplysninger der identiteten er fjernet (dvs. anonymiserte data).

Vi kan samle inn, bruke, lagre og overføre ulike typer personopplysninger om deg som vi har gruppert på følgende måte:

 • (A) Identitetsopplysninger – navn (inkluderer fornavn, etternavn, pikenavn og navn som gift), fødselsdato, sivilstand, kjønn, panelliste-ID og brukernavn.

 • (B) Kontaktopplysninger – postadresse, e-postadresse og telefonnummer.

 • (C) Spesielle kategorier av personopplysninger – etnisk eller rasemessig opprinnelse, helse, genetikk, politisk oppfatning, religion, seksuell legning og sexliv.

 • (D) Opplysninger knyttet til demografi og profil – interesser, preferanser, tilbakemeldinger og svar på undersøkelser. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: alder, sivilstand, kjønn, fødselsdag, størrelse på husstand, inntekt, utdanning og yrkesforhold.

 • (E) Tekniske opplysninger inkluderer IP-adresser, påloggingsopplysninger, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling og sted, plugin-typer og -versjoner til nettleser, operativsystem og plattform og annen teknologi på enhetene du bruker for å få tilgang til dette nettstedet.

 • (F) Pseudonymiserte opplysninger identifiserbare opplysninger som unike identifikatorer, dvs. panelliste-ID eller teknisk data blir brukt, mens direkte identifikatorer, som navn og kontaktopplysninger, fjernes.

Medlemmer av påvirkerpanelet

Du kan delta i undersøkelsene våre når du samtykker i å bli medlem av påvirkerpanelet vårt ("medlem"), Vi vil be deg om å fylle ut registreringsskjemaet på https://influencers.toluna.com (our "nettstedet") eller gjennom lenker som er lagt ut på nettstedene til partnerne våre, og du kan også registrere deg som medlem gjennom mobilappen.

Personer som ikke er medlemmer av påvirkerpanelet

Hvis du ikke er medlem av påvirkerpanelet vårt ("ikke-medlem"), men likevel blir med på en undersøkelse hos oss og gir oss personopplysninger om deg, er de eneste personopplysningene vi kan ta vare på, e-postadresse, kjønn, informasjon om alder, helt eller delvis postnummer, maskin-ID og IP-adresse. Vi gjør dette slik at vi kan:

 • kontakt deg hvis du har vunnet en premie eller har rett til et incitament. I slike tilfeller samler og administrerer vi slike personopplysninger i den utstrekning det kreves av gjeldende lov eller forskrift (f.eks. av skattemessige grunner hvis det er aktuelt);

 • matche deg mot undersøkelsen du blir med i; och

 • gi en bedre brukeropplevelse.

Vi vil ikke kontakte deg av andre grunner.

Offentlige forumer og blogger

Nettstedet vårt tilbyr blogger eller fellesskapsforumer som er åpne for offentligheten. Vær oppmerksom på at all informasjon du legger ut på disse områdene, kan leses, samles inn og brukes av andre som har tilgang til dem.

Vi legger ut personlige vitnesbyrd fra fornøyde kunder på nettstedet vårt i tillegg til andre kommentarer. Med samtykket ditt kan vi publisere vitnesbyrd fra deg sammen med brukernavnet ditt. Kontakt oss på [Kontakt].

Vær oppmerksom på at eventuelle personopplysninger du legger ut på nettstedet, i fellesskapsområdet (under en offentlig melding på veggen din som en mening, et emne, bruken av tommeltegn og andre aktiviteter eller på andre offentlige områder eller forumer), kan leses, samles, lagres og brukes av andre brukere og kan bli brukt til å sende deg uønskede meldinger.

Vi fraråder på det sterkeste at du publiserer noen personopplysninger på noe offentlig forum eller fellesskapsområde som du finner på nettstedet, og vi vil aldri be deg om å oppgi kontakt- eller indentitetsoplysninger på et offentlig fellesskapsområde, selv om det var en del av en undersøkelse. Vi kan ikke garantere at tredjeparter du velger å dele personopplysninger med gjennom de offentlige forumene eller fellesskapsområdene, vil holde dem sikre og konfidensielle. Vær oppmerksom på at vi fraskriver oss alt ansvar for personopplysninger som du velger å legge ut eller publisere. Vi fraskriver oss også alt ansvar for innhold du publiserer på nettstedet som kan finnes ved hjelp av nettbaserte søkemotorer.

Hvilke personopplysninger samler vi om deg , og hvordan bruker vi personopplysningene dine?

I tabellen under har vi laget en mer detaljert forklaring på hvordan vi bruker personopplysningene. Der vi bruker tredjeparter for modellering eller med analytise eller datatilpasning som formål, kan du være visse på at disse tredjepartene ikke har lov til å bruke personopplysningene uansett grunn, annet enn grunnene vi oppgir i tabellen, og vi inngår kontrakt med disse tredjepartene for å sikre at opplysningene holdes sikre, konfidensielle og blir slettet i samsvar med våre retningslinjer for arkivering og sletting av opplysninger, som beskrevet i personvernerklæringen vår for panellisten.

I mange land er vi lovpålagt å forklare det juridiske grunnlaget vi baserer oss på når vi behandler personopplysningene. Det juridiske grunnlaget er oppført som følger og vi kan bruke mer enn ett grunnlag når vi behandler personopplysningene.

Samtykke – i enkelte tilfeller samler vi inn og behandler personopplysningene med ditt samtykke. Når du deltar i spørreundersøkelser, spør vi deg først om du ønsker å delta.

Forpliktelser under kontrakt – i noen situasjonen må vi behandle personopplysningene for å overholde en kontraktsforpliktelse, f.eks. når vi bruker personopplysningene for å sende deg belønningene dine.

Etterfølgelse av lover – hvis loven krever det, kan vi være nødt til å samle inn og behandle personopplysningene som svar på lovlige forespørsler fra offentlige myndigheter eller hvis vi for eksempel i god tro mener at vi må dele dem for å verne om våre rettigheter, din eller andres sikkerhet, for å undersøke svindel eller brudd på vilkårene våre eller å svare på en forespørsel fra myndighetene.

Legitime interesser – betyr vår virksomhets interesse i å drive og styre vår virksomhet slik at vi kan gi deg best mulig service eller produkt og den beste og sikreste opplevelsen. Vi vil alltid vurdere dette og veie det opp mot eventuelle konsekvenser for deg (både positive og negative) og rettighetene dine før vi behandler personopplysningene av hensyn til våre legitime interesser. Vi bruker ikke personopplysningene til aktiviteter der interessene våre overstyres av hvilken konsekvens de vil ha for deg (med mindre vi har samtykke fra deg eller ellers er pålagt eller har tillatelse til å gjøre det etter loven).

Accordion Table Privacy

Hensikt
Registrere og behandle søknaden din om å bli medlem
 
Type data
(a) Identitet
(b) Kontakt
(e) Tekniske opplysninger
(f) Pseudonymisert opplysninger (panelliste-ID)
 
Hensikt
Administrere vårt forhold til deg, som vil inkludere:
 • behandle og levere dine Toluna-poeng eller -belønninger, bytte Toluna-poeng mot billetter eller kuponger og melde deg på konkurranser eller lotterier, inkludert dele personopplysninger med pålitelige tredjepartsleverandører for å gi deg insentiver på våre vegne;

 • sende deg varsler om endringer i vilkårene eller personvernerklæringen vår;

 • be deg om å legge igjen en anmeldelse eller invitere deg til å ta en undersøkelse; eller

 • for andre grunner som er knyttet til medlemskapet ditt.

 
Type data
(a) Identitet
(b) Kontakt
(d) Opplysninger knyttet til demografi og profil
(e) Tekniske opplysninger
(f) Pseudonymisert opplysninger (panelliste-ID)
 
Hensikt
 • Vi vil be deg om å delta i og gi tilbakemeldinger gjennom undersøkelser, blant annet at du forteller oss om hvilke preferanser og behov du har som forbruker. Dette kan også omfatte å analysere atferden din på forskjellige måter og til forskjellige formål, men bare forutsatt at det er til markedsundersøkelser.

 • Etter samtykke fra deg gjennom en undersøkelse kan vi be deg oppgi spesielle kategorier av personopplysninger, men bare dersom det er relevant for undersøkelsen og tillatt i henhold til gjeldende lov.

Type data
(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Spesielle kategorier av personopplysninger.
(d) Opplysninger knyttet til demografi og profil
(e) Tekniske opplysninger
(f) Pseudonymisert opplysninger (panelliste-ID)
 
Hensikt
Vi kan be deg om å delta i undersøkelser for klienter som er fra forskjellige typer organisasjoner, som folkehelseorganisasjoner, kommersielle eller veldedige organisasjoner eller akademiske organisasjoner fra universiteter, og det kan utføres ved bruk av en rekke metoder.
 
Type data
(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Spesielle kategorier av personopplysninger (helse, dvs. sykdom, tilstand, behandling, forbrukerprodukter og uheldige hendelser).
(d) Opplysninger knyttet til demografi og profil
 
Hensikt

Vi bruker en mobilapp som i fremtiden med din tillatelse kan inkludere stedsbasert geofencing. Hvis du samtykker i å laste ned og bruke mobilappen vår på mobiltelefon, nettbrett eller pc (enhet), samler vi inn følgende informasjon:

 • for å administrere nettstedet, spore brukernes bevegelser rundt på nettstedet og på Internett. Vi bruker programvare for mobilanalyse for å få en bedre forståelse av funksjonaliteten til mobilappen på enheten din. Programmet kan registrere opplysninger som hvor ofte du bruker appen, hendelsene som forekommer i appen, aggregert bruk, ytelsesopplysninger og hvor appen ble lastet ned fra;

 • for kvalitetssikring, svindel eller andre juridiske grunner vi refererer til i denne personvernerklæringen;

 • tekniske opplysninger og opplysninger knyttet til demografi og profil som samles inn når du registrerer deg for å bruke mobilappen, og gjennom undersøkelsene du tar. Vi bruker disse opplysningene for datatilpasning og berikende formål og for å gjøre effektive annonsekampanjer for klientene våre;

 • for å samle demografisk informasjon om brukerbasen vår som helhet, inkludert eksempelvis mer generelt for å analysere trender i markedsundersøkelsesstudier. Kundene våre kan kombinere denne informasjonen med tilsvarende opplysninger fra andre for å produsere aggregerte rapporter. De kan også produsere vitenskapelige rapporter basert på modellert informasjon. Modellert informasjon vil si er informasjon som er utarbeidet på grunnlag av demografiske og atferdsmessige egenskaper (som kjønn, alder og preferanser) for å forutsi hva personer med liknende eller tilsvarende egenskaper ville se eller kjøpe. Vi kan motta rapporter basert på bruken av slik teknologi av disse selskapene både på individuell basis og i aggregert form.

Type data
(d) Opplysninger knyttet til demografi og profil
(e) Tekniske data (samlet inn automatisk – system- og ytelsesinformasjon for den enhetstypen du bruker, versjon av operativsystemet, enhetsidentifikator og statistikk over maskinvarebruken, som hovedprosessor og appversjon og geo-lokasjon).
(f) Pseudonymisert data
 
Hensikt
Vi kan bruke dine opplysninger knyttet til demografi og profil for profilering. Hvis du tidligere har oppgitt entisitet eller raseprofil, kan vi også bruke denne informasjonen til profilering, gitt at det er tillatt i henhold til lokal lovgivning. Dette betyr at vi matcher deg med relevante undersøkelser for å se om du kvalifiserer for bestemte undersøkelser. Fødselsdatoen din blir automatisk oppdatert slik at vi kan være sikker på at vi velger individer ut fra alderen deres i den grad det er nødvendig for den aktuelle undersøkelsen.
 
Type data
(c) Spesielle kategorier av personopplysninger (etnisitet/raseprofil)
(d) Opplysninger knyttet til demografi og profil
 
Hensikt

Vi kan fra tid til annen dele noen av dine personlige opplysninger med valgte og pålitelige tredjepartsbehandlere. Disse partene kan legge til analyser og demografiske opplysninger som de tidligere har samlet om deg, og som kan være fra offentlige kilder (f.eks. eie av eiendom) eller private kilder (f.eks. abonnentlister eller kjøpshistorikk der du har en konto). Vi vil dele dine identitets- og kontaktopplysninger bare etter forhåndsgitt samtykke fra deg, som kan være som en del av en undersøkelse eller en invitasjon til å delta i slike programmer.

Vi kan også bruke pseudonymisert data og opplysninger knyttet til demografi og profil sammen med eksisterende anonyme datasett eller lage nye.

Vi bruker det for å berike opplysningene vi har om deg, gjøre panelprofilen og panelmedlemsskapsopplevelsen bedre og for å sikre at du er valgt til relevante undersøkelser.

På det tidspunktet da denne personvernerklæringen ble oppdatert, gjaldt dette disse partene (eller kan gjelde i fremtiden): Acxiom Corp, CACI Limited, Experian Limited, Liveramp Holdings Inc., Merkle UK One Limited, Micromarketing_Systeme and Consult GmbH, The Nielsen Company (US) LLC, Oracle Corp og SegmentIQ Limited og alle deres tilknyttede konsernselskaper.

 
Type data
   (a) Identitet
   (b) Kontakt
   (d) Opplysninger knyttet til demografi og profil
   (e) Tekniske data (f.eks. IP-adresse, ADID-er, nettleser- og enhetsinformasjon, inkl. mobilenhets-ID-er, apptekniske data, bruk, ytelse, data og posisjonsdata)
   (f) Pseudonymisert data
 
Hensikt
 • For å måle annonseeffektivitet eller for å opprette grupper med ensartede grupper som har felles opplysninger knyttet til demografi eller profil (eller interesser). Klientene våre finner deretter mennesker som likner på disse gruppene, og bruker denne informasjonen på en måte som når nye potensielle forbrukere, og hjelper dem med å oppnå bedre annonseringsmålretting og annonseringsmodeller på nettet.

 • Vi kan dele din unike panelliste-ID (UID) med klientene våre, som kan skrive, sette eller lese informasjonskapsler eller bruke andre tekniske data om deg fra flere kilder, inkludert våre egne servere eller systemer. Hvis du deltar, vil UID-en din bli lagret eller knyttet til disse tekniske dataene for å la oss eller klientene våre gjennomføre annonseeffektivitetskampanjer på nettet, spore besøkene dine på nettsteder, bruke dine opplysninger knyttet til demografi eller profil for å lage ensartede segmenter eller få annen innsikt om deg på Internett. Dersom du har samhandlet med den elektroniske annonsen eller kampanjen, vil klienten vår sende UID-en din og den spesifikke undersøkelsen til oss, og vi kan gi deg muligheten til å fullføre undersøkelsen. Vi sender ingen identitets- eller kontaktopplysninger til klientene våre uten at vi har mottatt samtykke fra deg i forkant, og ingen tredjeparter kan kontakte deg eller bruke opplysningene dine i noen annen hensikt.

 
Type data
(b) Kontaktopplysninger (e-postadresse)
(d) Opplysninger knyttet til demografi og profil
(e) Tekniske data (UID, innstillinger for informasjonskapsler)
(f) Pseudonymisert data
 
Hensikt

Vi kan matche personopplysnignene dine mot informasjon som våre kunder eller pålitelige partnere allerede har innhentet, for å avgjøre om du bruker noen av deres produkter eller tjenester, eller om du har sett noen av deres annonser. Dette hjelper klientene våre å lære mer om hvordan forbrukerne reagerer når annonser vises for dem. Vi sender ingen identitets- eller kontaktopplysninger til tredjeparter uten at vi på forhånd har mottatt samtykke fra deg, og ingen tredjeparter kan kontakte deg eller bruke opplysningehne dine i noen annen hensikt.

 
Type data

(a) Identitet (UID)
(b) Kontakt (e-postadresse)
(d) Opplysninger knyttet til demografi og profil
(e) Tekniske opplysninger
(f) Pseudonymisert data

 
Hensikt
Selv om vi gjør vårt ytterste for å sikre personvernet ditt, kan det skje at vi må oppgi personopplysningene dine i forbindelse med lovlige forespørsler fra offentlige myndigheter, blant annet for å oppfylle nasjonale sikkerhets- eller rettshåndhevelseskrav; eller i forbindelse med en rettsstevning eller annen rettslig prosess, når vi i god tro mener at denne avsløringen er nødvendig for å beskytte rettighetene våre, for å beskytte din eller andres sikkerhet, for å etterforske svindel eller brudd på vilkårene for nettstedet vårt eller for å svare på krav fra offentlige myndigheter.
 
Type data
(a) Identitet
(b) Kontakt
(d) Opplysninger knyttet til demografi og profil
(e) Tekniske opplysninger
(f) Pseudonymisert data
 
Hensikt
Vi bruker flere teknologiske datakilder for kvalitetskontroll, validering og påvisning og forebygging av svindel, inkludert til å hjelpe oss å sikre integriteten til undersøkelsesresultatene. Se informasjonen i avsnittet ‘Hvilke andre sporingsteknologier bruker vi for undersøkelser du deltar i og for hvilke andre formål?’ om dette.
 
Type data
(e) Tekniske opplysninger
(f) Pseudonymisert data
 

Privacy Policy Text Part Two

Hvem deler vi personopplysningene med?

Alle gruppemedlemmer som finnes på https://tolunacorporate.com/locations kan se eller bruke personopplysningene dine i de hensiktene som er angitt i tabellen over og for normale virksomhetsaktiviteter som å levere, opprettholde og personalisere sidene og tjenestene våre, å kommunisere med deg og for å oppnå våre legitime virksomhetsformål, i henhold til kontraktsmessige garantier.

Generelt gis svarene vi samler fra deg gjennom undersøkelsene våre, videre til kundene våre i enten anonymisert og aggregert eller i pseudonymisert form. Dersom vi gir resultatene i anonymisert eller aggregert form, vil resultatene inneholde gruppebasert informasjon og ikke informasjon på individnivå. Dersom vi gir resultatene i pesudonymisert form, vil resultatene gis på individnivå med unike identifikatorer, slik som din egne panelliste-ID, men det inkluderer ikke identitets- eller kontaktopplysningene dine.

Vi gir dine identitets- eller kontaktopplysninger videre til kundene våre kun i forbindelse med bestemte undersøkelser med forskning som formål. Vi vil aldri gi slike opplysninger til kundene våre med mindre vi først har innhentet samtykke fra deg og fått en bekreftelse fra dem på at bruken deres er i samsvar med gjeldende lov og regler for praksis i markedsundersøkelser.

Fra tid til annen kan vi hyre tredjeparter til å utstede sjekker til deg eller behandle leveringen av belønningene dine eller til andre tredjeparter med det formål at partene som leverer slike tjenester til oss eller kundene våre som databehandlings- eller analysetjenester eller for å legge til data de tidligere har samlet om deg. Disse tredjepartene har ikke lov til å bruke personopplysningene dine av andre grunner, og vi inngår kontrakter med disse tredjepartene for å sikre at personopplysningene dine blir holdt sikre og blir slettet i samsvar med våre retningslinjer for arkivering og sletting av opplysninger.

Toluna kan fra tid til annen bruke tredjepartsprogrammer for å administrere og distribuere e-postmeldinger eller bruke tredjepartsleverandører for å administrere e-postlister for å matche medlemmene våre med medlemmene av andre lister eller paneler eller for å kontrollere at personopplysningene du oppgir, er nøyaktige. Disse selskapene er autorisert til å bruke personopplysningene dine bare når det er nødvendig for å tilby disse tjenestene for oss i henhold til skriftlige instruksjoner. I slike tilfeller må disse selskapene følge våre krav til personvern og sikkerhet, og de har ikke tillatelse til å bruke personopplysningene de mottar fra oss til noe annet formål.

Selv om vi gjør vårt ytterste for å sikre personvernet ditt, kan det skje at vi må oppgi personopplysningene dine i forbindelse med lovlige forespørsler fra offentlige myndigheter, blant annet for å oppfylle nasjonale sikkerhetskrav eller krav til lovhåndhevelse. Vi kan også dele personopplysningene dine dersom det er lovpålagt, som i forbindelse med en rettsstevning eller annen rettslig prosess, når vi i god tro mener at denne delingen er nødvendig for å beskytte rettighetene våre, din eller andres sikkerhet, for å etterforske svindel eller brudd på vilkårene for nettstedet vårt eller for å svare på krav fra offentlige myndigheter.

Ovenstående tabell gir mer informasjon om disse bruksområdene.

Overfører vi personopplysningene til andre land?

Toluna er et globalt selskap, og personopplysningene dine sendes til andre selskaper i Toluna-konsernet og til våre betrodde tjenesteleverandører som er lokalisert i andre land enn der du bor. Vær oppmerksom på at lovene i andre land kan avvike fra gjeldende lover i landet der du bor. Se vedlagt liste over alle selskapene i Toluna-konsernet: https://tolunacorporate.com/about.

For å overholde EUs personvernforordning har Toluna satt i verk tilstrekkelige garantier for å beskytte personvernet og rettighetene dine hvis du bor i et EØS-land, inkludert standard personvernklausuler for overføring av personopplysninger til tredjeparter i land uten tilstrekkelig vern som vedtatt av EU-kommisjonen.

Toluna USA Inc. – rammeverket EU–US Privacy Shield

Vårt globale sikkerhetskopierings- og vertssenter er lokalisert i USA. Toluna USA Inc. ("Toluna USA") er medlem av Toluna-konsernet, og alle dataene vi bruker, overføres til Toluna USA for disse formålene. Toluna USA anerkjenner at EØS har etablert strenge regler for vern i forbindelse med håndteringen av personopplysninger fra EØS, blant annet krav for å gi tilstrekkelig vern av slike personopplysninger som overføres utenfor EØS. Toluna sørger for at det gis tilstrekkelig vern i behandlingen av visse EØS-personopplysninger om alle enkeltpersoner (inkludert om deg).

Toluna USA deltar i rammeverket EU-USA Privacy Shield og har bekreftet overholdelse av dette rammeverket. Toluna bestreber seg på å underordne alle personopplysninger som er mottatt fra EUs medlemsland, under de gjeldende prinsippene i rammeverket, i tråd med Privacy Shield-rammeverket. Du finner mer informasjon om Privacy Shield-rammeverket i det amerikanske handelsdepartementets Privacy Shield-liste. [https://www.privacyshield.gov/list].

Under Privacy Shield-rammeverket har Toluna USA ansvaret for å behandle personopplysningene selskapet mottar og senere overføringer til tredjeparter som fungerer som agent på deres vegne (Iron Mountain). Toluna USA oppfyller Privacy Shield-prinsippene for all videre overføring av personopplysninger fra EU og Sveits, inkludert ansvarsbestemmelsene for videre overføring. Hvis det er noen konflikt mellom vilkårene i denne personvernerklæringen og Privacy Shield-prinsippene, er det Privacy Shield-prinsippene som skal ha forrang.

Når det gjelder personopplysninger som er mottatt eller overført i henhold til Privacy Shield-rammeverket, er Toluna underlagt de lovpålagte kravene fra den amerikanske føderale handelskommisjonen. Du finner mer informasjon om Privacy Shield på Privacy Shield-nettsiden til det amerikanske handelsdepartementet på https://www.privacyshield.gov. I noen tilfeller kan det skje at vi må oppgi personopplysninger i forbindelse med lovlige forespørsler fra offentlige myndigheter, blant annet for å oppfylle nasjonale sikkerhets- eller lovhåndhevelseskrav.

I samsvar med Privacy Shield-prinsippene forplikter Toluna USA seg til å løse klager angående innsamlingen eller bruken av personopplysningene dine. Personer bosatt i EØS-området som måtte ha spørsmål eller klager angående Privacy Shield-rettningslinjene våre skal først kontakte vår Data Protection Officer på [Kontakt].

Dersom du har en uløst bekymring som gjelder personvern eller bruk av opplysninger som vi ikke har løst på tilfredsstillende måte, ber vi om at du tar kontakt med vår tredjeparts tvisteløsningsleverandør i USA (gratis) på feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Under visse vilkår, som er nærmere beskrevet på Privacy Shield-nettstedet https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kan du ha rett til å kreve en bindende voldgift når andre tvisteløsningsprosedyrer er prøvd uten at det har ført til en løsning.

Du kan ha muligheten til å velge bindende voldgift for å løse klagen under visse omstendigheter, forutsatt at du allerede har gjort som følger: (1) Du har sendt klagen direkte til Toluna og gitt oss muligheten til å løse saken. (2) Du har benyttet deg av den uavhengige tvisteløsningsmekanismen som er beskrevet under avsnittet Hvordan går du frem hvis du ønsker å stille et spørsmål eller komme med en klage? under. (3) Du har sendt klagen direkte gjennom den relevante personverninstansen og gitt det amerikanske handelsdepartementet muligheten til å løse saken uten omkostninger for deg. Du finner mer informasjon om bindende voldgift i US Department of Commerce Privacy Shield Framework: Annex 1 (Binding Arbitration), som du finner på at https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Hvordan kan du ellers bli medlem av påvirkerpanelet vårt? – Mobilappen vår

Mobilapper

Du kan velge å bli medlem ved å bruke mobilappen vår (appen). Når du laster ned og bruker mobilappen, samler vi automatisk inn system- og ytelsesinformasjon for den enhetstypen du bruker, versjon av operativsystemet, enhetsidentifikator og statistikk over maskinvarebruken, som hovedprosessor, RAM, lagring og appversjon. Vi bruker informasjonen vi samler inn med mobilappen i samsvar med vilkårene i denne personvernerklæringen og bestemmelsene som er angitt nedenfor.

Vi sender deg push-varsler fra tid til annen for å informere deg om spørreundersøkelser og spørre deg om du vil delta i bestemte markedsundersøkelser i samsvar med denne personvernerklæringen . Hvis du ikke lenger ønsker å motta denne typen kommunikasjon, kan du slå den av på enheten. For å sikre at du mottar riktige varsler må vi samle inn visse opplysninger om enheten, for eksempel operativsystem og informasjon om brukeridentifikasjon.

SMS

Vi kan tilby en tjeneste enten direkte eller gjennom en tredjepart slik at du kan motta meldinger på den trådløse enheten som tekstmeldinger ("SMS-tjeneste")

Mobiloperatørens standardpriser for opplysninger og SMS-er gjelder for all SMS-korrespondanse. Alle kostnader faktureres av og betales til mobilleverandøren. Du bekrefter at du er eier eller autorisert bruker av den trådløse enheten som meldingene blir mottatt på, og at du er autorisert til å godkjenne de aktuelle kostnadene. Personopplysninger som hentes inn om deg i forbindelse med denne SMS-tjenesten, kan inneholde dine identitets- og kontaktopplysninger, mobiloperatørens navn og dato, klokkeslett og innhold i meldingene. Bruken av denne informasjonen vil være i samsvar med denne personvernerklæringen. Hvis gebyrer belastes fakturaen for din trådløse konto, kan det hende at vi er pålagt å gi mobiloperatøren dine identitets- og kontaktopplysninger i forbindelse med dette. Mobiloperatøren og andre tjenesteleverandører kan også samle inn opplysninger om bruken av den trådløse enheten din, og deres praksis er underlagt deres egne retningslinjer. Du erkjenner og godtar at SMS-tjenesten leveres over trådløse systemer som bruker radio (og andre midler) til å overføre kommunikasjon over komplekse nettverk. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser i mottaket av SMS-meldinger, da leveringen er avhengig av en effektiv overføring fra nettverksoperatøren. SMS-tjenestene leveres basert på det som til enhver tid er tilgjengelig. Vi gir ingen garanti for at bruken din av SMS-tjenesten vil være privat eller sikker, og vi er ikke ansvarlige overfor deg for manglende personvern eller sikkerhet som du kan oppleve. Du er fullt og helt ansvarlig for selv å ta forholdsregler og innføre sikkerhetstiltak som passer best for din situasjon og tiltenkte bruk av SMS-tjenesten. Du kan når som helst trekke deg fra denne tjenesten ved å gå til kontosiden din og fjerne haken ved «I agree to receive invitations to surveys by SMS» («Jeg godtar at jeg mottar invitasjoner til undersøkelser som SMS») på fanen Personal Details (Personopplysninger). Hvis muligheten er tilgjengelig i landet ditt, kan du også velge å trekke deg ved å sende en SMS i samsvar med instruksjonene i SMS-en vi sender deg.

Enkeltpålogging

Du kan logge på nettstedet vårt ved hjelp av påloggingstjenester som Facebook Connect eller en Open ID-leverandør. Disse tjenestene bekrefter identiteten din og gir deg muligheten til å bli medlem. Tjenester som Facebook Connect gir deg muligheten til å publisere informasjon om aktiviteten din på dette nettstedet på profilsiden din slik at du kan dele den med andre på nettverket ditt.

Henvisninger

Hvis du velger å bruke henvisningstjenesten vår for å fortelle en venn om nettstedet vårt, kan du sende en unik henvisningslenke til vennen. Hvis denne vennen blir medlem, vil vi gi deg Toluna-poeng som en belønning.

Hva slags informasjonskapsler bruker vi på nettstedet vårt?

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å skille deg fra andre brukere av nettstedet og for å vurdere antall besøk og klikk for bestemte kampanjer. Dette hjelper oss med å gi deg en god opplevelse når du besøker nettstedet vårt, og gir oss mulighet til å forbedre nettstedet. Disse informasjonskapslene utløper når nettleserøkten avsluttes. Hvis du fortsetter å besøke nettstedet, innebærer det at du godtar bruken av informasjonskapsler.

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som vi lagrer i nettleseren eller på harddisken på datamaskinen din hvis du samtykker. Informasjonskapslene inneholder informasjon som overføres til harddisken på datamaskinen.

Hvis du ønsker mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og formålene vi bruker dem til, se retningslinjene for informasjonskapsler her: https://www.influencers.toluna.com/cookie-policy.

Hvilke andre sporingsteknologier bruker vi i undersøkelser du deltar i, og hvilke andre formål bruker vi dem til?

Undersøkelser – sporing av informasjonskapsler for klienter, inkludert for annonseeffektive kampanjer

Vi kan dele din unike panelliste-ID (UID) med klientene våre, som kan skrive, sette eller lese informasjonskapsler eller bruke andre tekniske data om deg fra flere kilder, inkludert våre egne servere eller systemer. Hvis du deltar, vil UID-en din bli lagret eller knyttet til disse tekniske dataene for å la oss eller klientene våre gjennomføre annonseeffektivitetskampanjer på nettet, spore besøkene dine på nettsteder, bruke dine opplysninger knyttet til demografi eller profil for å lage ensartede segmenter eller få annen innsikt om deg på Internett. Dersom du har samhandlet med den elektroniske annonsen eller kampanjen, vil klienten vår sende UID-en din og den spesifikke undersøkelsen til oss, og vi kan gi deg muligheten til å fullføre undersøkelsen.

Andre teknologier

Automatiserte teknologier eller interaksjoner

Når du gjør noe på nettstedet, samler vi automatisk tekniske data om utstyret ditt, hvordan du surfer og mønstrene for surfingen. Vi samler disse tekniske dataene ved hjelp av informasjonskapsler, serverlogger, digital fingeravtrykksteknologi og annen liknende teknologi. Vi kan også motta teknisk data om deg dersom du besøker andre nettsider som bruker våre informasjonskapsler. Våre cookie policy gir ytterligere detaljer

Serverloggfiler:

Vi kan samle inn IP-adresser, nettlesertype, Internett-leverandør (IPS), henvisnings- og utgangssider, operativsystem, dato- og tidsangivelse og klikkdata. Disse tekniske dataene kan kombineres med annen informasjon som er samlet om deg, med formålet om å forbedre tjeneste våre, sidefunksjonaliteten og innsamling av analytiske data.

Fingeravtrykksteknologi:

Generelt tilordner digital fingeravtrykksteknologi (teknologien) en unik identifikator eller maskin-ID til en brukers datamaskin for å identifisere og spore enheten din.(“teknologien"). Teknologien vil analysere allment tilgjengelig informasjon og opplysninger som er hentet fra datamaskinens nettleser og fra andre offentlig tilgjengelige datapunkter, inkludert de tekniske innstillingene på datamaskinen og datamaskinens egenskaper og IP- adresse for å opprette en unik identifikator som vil bli tilordnet til enheten. Vi bruker teknologien for kvalitetskontroll, validering og påvisning og forebygging av svindel, inkludert for å hjelpe oss å sikre integriteten til undersøkelsesresultatene. Passende tekniske og driftsmessige prosesser og prosedyrer vil være på plass for å sikre at teknologien er trygg, sikker og ikke forårsaker noen uønsket risiko for personvern eller datasikkerhet. Teknologien vil bli brukt og distribuert på en profesjonell og etisk måte og i samsvar med (a) denne personvernerklæringen, (b) eventuelle andre erklæringer eller opplysninger vi har gitt deg som et medlem av fellesskapet og (c) gjeldende lover og regler for praksis i markedsundersøkelser. I tilfelledet oppdages at teknologien brukes på en uetisk måte, eller at teknologien blir brukt på en måte som er uforenlig med personvernerklæringen, vil vi omgående treffe tiltak for å stoppe en slik uetisk atferd og sikre en forsvarlig administrasjon av teknologien.

Reklame

Vi samarbeider med tredjeparter for enten å vise reklame på nettstedet vårt eller for å administrere reklamen vår på andre nettsteder. Tredjepartene vi samarbeider med, kan bruke slik teknologi som informasjonskapsler for å samle informasjon om aktiviteten din på sitt eget og andres nettsteder for å gi deg reklame basert på surfeaktiviteten og interessene dine. Hvis du ikke ønsker at denne informasjonen skal brukes for å vise deg interessebaserte annonser, kan du velge dette bort ved å klikke her. Vær oppmerksom på at dette ikke fører til at du ikke lenger vil se annonser. Du vil fortsette å motta generelle annonser.

Digitalt fingeravtrykk

Generelt tilordner digitale fingeravtrykksteknologier en unik identifikator eller «maskin-ID» til en brukers datamaskin for å identifisere og spore datamaskinen. Vi bruker ikke digital fingeravtrykksteknologi (the “teknologien") for å samle inn identifikasjons- eller kontaktopplysninger om deg eller spore aktiviteten din på nett. Vi vil heller ikke avbryte eller forstyrre bruken eller kontrollen av datamaskinen din eller endre eller modifisere innstillingene på den eller funksjonaliteten til den. I forbindelse med spesifikke markedsundersøkelser vil vi av og til bruke teknologien for å hjelpe kundene våre med å sikre integriteten til resultatene fra undersøkelsene. Teknologien vil analysere allment tilgjengelig informasjon og opplysninger som er hentet fra datamaskinens nettleser og fra andre offentlig tilgjengelige datapunkter, inkludert de tekniske innstillingene på datamaskinen og datamaskinens egenskaper og IP-adresse for å opprette en unik identifikator som vil bli tilordnet til datamaskinen. Den unike identifikatoren vil være en alfanumerisk ID. For å hjelpe kundene våre med å beskytte og sikre integriteten til resultatene fra undersøkelsesresultater kan vi: (a) koble eller knytte sammen den unike identifikatoren til deg og personopplysningene om deg; (b) dele den unike identifikatoren din med kundene våre og med andre utvalgs- eller panelleverandører; og (c) motta eller innhente en unik identifikator knyttet til deg fra en tredjepart, inkludert uten begrensning en utvalgs- eller panelleverandør eller kunden vår. Vi gir deg imidlertid bare slik informasjon til tredjeparter (inkludert kundene våre) på en aggregert og anonymisert eller pseudonymisert basis. I tillegg vil eventuelle unike identifikatorer som vi mottar eller innhenter, og som er knyttet til deg, bli beskyttet i samsvar med denne personvernerklæringen. Vi ber om samtykke fra deg på forhånd hvis det kreves ved lov.

Vi skal gjøre alt vi kan for å sikre at teknologien er trygg og sikker og ikke forårsaker noen uønsket risiko for personvern eller datasikkerhet, og vi skal bruke og distribuere teknologien på en profesjonell og etisk måte og i samsvar med (a) denne personvernerklæringen, (b) eventuelle andre erklæringer og opplysninger som vi har gitt deg, og (c) gjeldende lover og etiske retningslinjer for markedsundersøkelser. I tilfelle vi oppdager eller blir varslet om uetisk oppførsel i forbindelse med bruken av teknologien, eller at teknologien blir brukt på en måte som er uforenlig med erklæringene eller opplysninger vi har gitt til deg, eller som bryter med gjeldende lover og etiske retningslinjer for markedsundersøkelser, vil vi omgående treffe tiltak for å stoppe en slik uetisk atferd og sikre en forsvarlig administrasjon av teknologien.

Widgeter for sosiale medier

Nettstedet vårt inneholder funksjoner forbundet med sosiale medier, som liker-knappen til Facebook (og widgeter som deleknappen eller interaktive miniprogrammer som kjører på nettstedet vårt). Disse funksjonene kan samle inn IP-adressen din og hvilken side du besøker på nettstedet vårt og kan plassere en informasjonskapsel for at funksjonen kan fungere som den skal. Funksjoner for sosiale medier og widgeter driftes enten av en tredjepart eller direkte fra vårt nettsted. Ditt samspill med disse funksjonene er underlagt personvernerklæringen til selskapet som tilbyr dem.

Hva er våre vinnerretningslinjer og personverngarantier?

Medlemmer og andre som deltar i undersøkelsene våre, velges tilfeldig ut for å vinne premier for å ha deltatt i undersøkelser, innhold, spill og andre kampanjer. Alle vinnerne blir varslet om premien per e-post eller over nettstedet vårt. Vi hos Toluna legger ut brukernavnet til vinnerne på nettstedet vårt og på bloggene og nyhetsbrevene våre. Du finner mer informasjon på siden Generelle vilkår. Kontanter og andre premier som tildeles til ikke-medlemmer, blir tildelt direkte.

Hvilke sikkerhetsforanstaltninger forplikter vi oss til for å beskytte personopplysningene dine?

Vi har satt i verk hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å hindre at personopplysningene dine mistes ved et uhell, blir endret eller avslørt, eller at noen får autorisert tilgang og bruker dem. I tillegg begrenser vi tilgangen til personopplysningene til ansatte, agenter, underleverandører og andre tredjeparter som av forretningsmessige grunner har behov for det. De vil bare behandle personopplysningene etter instruksjoner fra oss, og de er underlagt taushetsplikt.

Selv om vi gjør alt vi kan for å holde informasjonen trygg, er det dessverre ingen systemer som kan garantere for at de er helt trygge. Ta kontakt umiddelbart som beskrevet i denne personvernerklæringen hvis du har spørsmål om sikkerheten angående personopplysningene dine eller du har grunnlag for å tro at personopplysningene ikke lenger er trygge hos oss.

Vi har satt i gang prosedyrer for å håndtere eventuelle mistanker om brudd på retningslinjene for personvern, og vi vil varsle deg og aktuelle myndigheter eller tilsynsmyndigheter om brudd der vi er lovpålagt å gjøre det.

Hvilke retningslinjer har vi for arkivering og sletting av opplysninger?

Hvor lenge vil dere bruke personopplysningene mine?

Vi beholder personopplysningene dine bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formålene vi har samlet dem inn for, inkludert for å tilfredsstille juridiske krav og regnskaps- eller rapporteringskrav.

For å fastslå den aktuelle arkiveringsperioden for personopplysninger, vurderer vi mengden, arten og følsomheten til personopplysningene, den potensielle risikoen for skade ved uautorisert bruk eller utlevering av personopplysningene, hva vi bruker personopplysningene til og hvorvidt vi kan oppnå dette på annen måte samt gjeldende lovkrav.

Hvis du er statsborger av eller bosatt i EØS-området eller vi behandler personopplysningene dine i EØS, kan du i noen tilfeller be oss om å slette de opplysningene vi har om deg: se i avsnittet Dine rettigheter under for ytterligere informasjon.

Da resultatene fra undersøkelsene og andre aggregerte eller pseudonymiserte opplysninger blir brukt til forskning, vitenskapelige, historiske eller statistiske formål, kan vi og kundene våre eller andre tredjeparter bruke denne informasjonen for disse grunnene i samsvar med vilkårene på ubestemt tid, uten å måtte varsle deg om dette.

Virksomhetsoverdragelser

Etter hvert som vi fortsetter å utvikle virksomheten vår, kan vi selge eller kjøpe ekstra driftsmidler. I forbindelse med slike transaksjoner har Tolunas rett til å kontakte deg som medlem og informasjonen du frivillig har oppgitt i brukerprofilen din vanligvis være en av driftsmidlene som blir overført. Enhver fusjon, salg eller overføring av Toluna av en vesentlig del av eller alle virksomhetsressursene (inkludert påvirkerpanelet) eller andre grunnleggende selskapstransaksjoner, vil skje til en enhet som samtykker i å overholde alle hovedvilkårene i personvernerklæringen vår. Du vil bli varslet per e-post eller ved hjelp av en godt synlig melding på nettstedet vårt dersom det skjer en transaksjon som resulterer i ny, foreslått bruk av personopplysninger som ikke er beskrevet i denne personvernerklæringen, og om de valgene du har i forhold til personopplysningene dine.

Lenker

Fra tid til annen kan vi tilby de besøkende muligheten til frivillig å koble seg til andre nettsteder. Toluna sjekker ikke innholdet eller effekten av personvernreglene for disse nettstedene og aksepterer ikke noe ansvar for dette.

Barns personvern

Toluna samler ikke med overlegg inn informasjon fra barn under 16 år uten tillatelse fra foreldre, foresatte eller andre voksne som er ansvarlig for omsorgen for barnet. Kvalifiserte unge (16- og 17-åringer) kan fra tid til annen bli invitert til å delta i vårt tenåringspanel. Vi overholder COPPA, EU-programmet Sikrere Internett, EUs personvernforordning og ESOMAR-retningslinjene i forbindelse med undersøkelser om barn og unge. Dersom du er en forelder eller foresatt for et barn under 16 år, og du blir oppmerksom på at barnet har gitt personopplysninger til oss uten at du har vært klar over denne behandlingen, kan du kontakte oss som beskrevet i denne personvernerklæringen, så vil vi umiddelbart ta rimelige skritt for å fjerne all slik informasjon.

Dine rettigheter

Hvordan får du tilgang til personopplysningene dine? Hvordan bruker du området for medlemstjenestene eller oppdaterer, korrigerer eller sletter du opplysningene dine?

På forespørsel gir Toluna deg informasjon om hvorvidt vi har personopplysninger om deg. Du kan få tilgang til personopplysningene dine, rette dem eller be om at de blir slettet, ved å logge deg på medlemskontoen din. Her kan du også avslutte medlemskapet ditt. Hvis du følger riktig fremgangsmåte, skal informasjonen din automatisk bli oppdatert i databasen vår. Til dette formålet, og hvis du ikke kan korrigere personopplysningene dine på Kontoen, kan du skrive til oss på adressen som er gitt på slutten av denne personvernerklæringen. Du kan også kontakte oss her. Vi vil svare på alle forespørsler innen rimelig tid.

Hvordan avslutter du medlemskapet i påvirkerpanelet?

Dersom du velger å avslutte medlemskapet hos Toluna eller krever at vi slutter å behandle personopplysningene dine, kan du avslutte medlemskapet ditt ved å gå til Account (Konto) og velge Unsubscribe Options (Alternativer for avslutning av abonnement) nederst til venstre, og deretter "Avslutt kontoen". Hvis du følger riktig fremgangsmåte, blir opplysningene dine merket «ikke kontakt», og du vil ikke lenger motta kommunikasjon fra Toluna. I tillegg mister du eventuelle insitamentpoeng du måtte ha oppsamlet deg, og som du ikke har løst inn når du avslutter medlemskapet. Du har også mulighet til å sende en e-post direkte ved å bruke skjemaet Kontakt for å be om å bli fjernet. Vi har lagt ut e-postlenker på nettstedet slik at du kan kontakte oss direkte med spørsmål eller bekymringer du måtte ha. Vi leser og besvarer hver e-post vi mottar individuelt. I de fleste tilfeller vil det ta to til tre dager å behandle denne endringen, men du bør regne med inntil to hele uker for at statusen din skal bli ferdig behandlet. Merk at det kan skje at du fortsetter å motta kommunikasjon fra oss i denne korte perioden etter at preferansene dine er endret, mens systemene våre oppdateres.

Dataarkivering

Dersom du avslutter medlemskapet vil vi ikke lenger bruke personopplysningene dine til å kontakte deg, men i henhold til våre prosedyrer for sikkerhetskopiering beholder vi imidlertid opplysningene inntil de til slutt blir ødelagt i samsvar med våre retningslinjer for dataarkivering og -sletting. Vi vil fortsette å bruke sikkerhetsprosedyrer og -teknologi for å holde personopplysningene dine trygge.

Hvordan går du frem hvis du ønsker å stille et spørsmål eller komme med en klage?

Du kan rette spørsmål eller klager som har med bruken eller avsløringen av personopplysningene dine å gjøre, til vår personvernkontakt. Vi vil undersøke og forsøke å løse eventuelle klager eller tvister angående bruken eller avsløringen av personopplysningene dine innen 30 dager etter at vi mottar klagen.

Hvis du befinner deg i EØS-området og har en bekymring som gjelder personvern eller bruken av opplysninger, og vi ikke har løst denne bekymringen på tilfredsstillende måte, ber vi om at du leser gjennom din rett til å klage under avsnittet når som helst å fremme en klage til en tilsynsmyndighet med ansvar for personvern.

Dine andre rettigheter

Du kan:

 • be om tilgang til personopplysningene dine, og vi kan utføre ID-sjekker før vi kan svare på forespørselen din.

 • få personopplysningene dine slettet, korrigert eller begrenset hvis de er unøyaktige eller må oppdateres. Under visse omstendigheter kan du også ha rett til å be om at personopplysningene dine blir slettet. Dette er imidlertid ikke alltid mulig på grunn av lovkrav og andre forpliktelser og forhold. Du kan oppdatere kontoinformasjonen din på kontoen din eller ved å kontakte oss på nedenstående adresse.

 • motsette deg behandlingen av personopplysningene dine hvis vi ikke bruker dem til formålene som er angitt i denne personvernerklæringen.

Dine rettigheter innenfor EØS-området

Om du er i EØS, har du i tillegg rett til:

 • å få personopplysningene dine overført til deg eller til en tredjepart. Vi vil overføre personopplysningene dine til deg eller en tredjepart du har valgt, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Merk at denne retten bare gjelder automatisk informasjon som du i utgangspunktet har gitt ditt samtykke til at vi kan bruke, eller hvor vi bruker informasjonen for å oppfylle en kontrakt med deg.

 • når som helst å fremme en klage til en tilsynsmyndighet med ansvar for personvern. Du kan finne en liste over nasjonale datatilsynsmyndigheter her: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.html.

  Vi vil imidlertid sette pris på å få en mulighet til å håndtere bekymringene dine før du henvender deg til datatilsynsmyndighetene. Vi vil derfor be om at du kontakter oss først.

Endringer i personvernerklæringen og din plikt til å informere oss om endringer

Denne versjonen ble sist oppdatert på datoen som er angitt øverst i denne personvernerklæringen.

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst. Du bør derfor sjekke den ofte. Dersom vi bestemmer oss for å endre personvernerklæringen, vil vi publisere disse endringene på hjemmesiden vår eller på andre steder som vi anser er passende for at du skal bli klar over hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker den og eventuelt under hvilke omstendigheter vi deler den. Hvis vi gjør vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, vil vi varsle deg her, per e-post eller ved å legge ut en melding på hjemmesiden vår før endringen trår i kraft.

Det er viktig at personopplysningene vi har om deg, er nøyaktige og oppdaterte. Husk å oppdatere kontoinformasjonen din dersom personopplysningene dine endres mens du er knyttet til oss.

Kontaktinformasjon vedrørende personvern

Du kan kontakte oss ved å skrive til:

The Data Protection Officer
Toluna
85 Uxbridge Road
W5 5TH
London

Scroll to top