Influence Your World | Toluna

Nested Applications

Logo Public

Navigation Menu

Terms Header

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ TƯ CÁCH THÀNH VIÊN

Terms of Use and Membership

Cập nhật lần cuối: 1/2022
 

Chào mừng đến với Toluna.com ("Trang Web" này). Bằng cách sử dụng Trang Web này, đăng ký làm thành viên của Toluna, tham gia chương trình thành viên Điểm Toluna ("Điểm" hoặc "Điểm Toluna") hoặc tham gia vào khảo sát hoặc nghiên cứu do Toluna cung cấp hoặc tổ chức (gọi riêng là "Khảo Sát" và gọi chung là "Các Khảo Sát"), bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Tư Cách Thành Viên này ("Điều Khoản"). Chính sách bảo mật của chúng tôi nêu rõ cách Toluna thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn và một bản sao có thể được tìm thấy ở đây.

Nếu bạn không đồng ý, hãy rời khỏi Trang Web này.

Toluna bảo lưu quyền, theo quyết định của mình, thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa các phần của các Điều Khoản này, bao gồm cả Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi, tại bất kỳ thời điểm nào. Bạn có trách nhiệm kiểm tra các Điều Khoản này định kỳ để biết về các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang Web này sau khi các thay đổi đó được đăng tải sẽ đồng nghĩa với việc chấp nhận và đồng ý với các thay đổi đó. Miễn là bạn tuân thủ các Điều Khoản này, Toluna sẽ cấp cho quý vị một đặc quyền cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và bị giới hạn để truy cập và sử dụng Trang Web này.

Tính Đủ Điều Kiện

Đăng ký thành viên tại Toluna luôn miễn phí và chỉ dành cho các cá nhân (không phải tập đoàn hoặc tổ chức kinh doanh khác) và độ tuổi giới hạn bắt buộc phải từ mười sáu (16) tuổi trở lên. Tư cách thành viên trong một số bảng nhất định có thể bị hạn chế hơn nữa dựa trên tuổi hoặc vị trí địa lý của bạn. Nếu bạn chưa đủ mười tám (18) tuổi và giành được các giải thưởng hoặc nhận được phần thưởng tiền mặt thông qua chương trình Điểm Toluna hoặc chương trình ưu đãi Toluna khác thì giải thưởng đó sẽ được trao cho người giám hộ hợp pháp của bạn. Bạn chỉ được phép có một tài khoản.

Đăng Ký và Mật Khẩu

Mặc dù bạn có thể truy cập Trang Web này mà không cần đăng ký tư cách thành viên trong bất kỳ bảng Toluna nào, nhưng để có tài khoản được tạo ra với tên của bạn và bất kỳ Điểm nào được ghi có đúng vào tài khoản của bạn, bạn phải hoàn thành mẫu đăng ký trực tuyến được cung cấp. Để mở tài khoản thành viên, bạn phải cung cấp cho Toluna thông tin liên hệ đầy đủ và hợp lệ, bao gồm họ tên hợp pháp, địa chỉ nhà, địa chỉ email hợp lệ, và tất cả các thông tin được yêu cầu khác. Tài khoản của bạn phải có địa chỉ email và mật khẩu duy nhất và hợp lệ.

Bạn đồng ý chỉ cung cấp thông tin đăng ký chính xác, mới nhất và đầy đủ đồng thời phải luôn cập nhật thông tin đó để duy trì tính chính xác. Toluna có thể chấm dứt hoặc đình chỉ tư cách thành viên của bạn và bạn có thể bị mất Điểm nếu không cung cấp hoặc không cập nhật thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ.

Bạn chỉ có thể sử dụng một (1) mật khẩu để mở và truy cập tài khoản của mình và không được sử dụng mật khẩu của tài khoản khác hay cho phép bất kỳ ai sử dụng mật khẩu của mình, vì bất kỳ lý do gì. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo mật tên người dùng và mật khẩu của mình và về mọi hoạt động diễn ra trong tài khoản tư cách thành viên của mình, cho dù được ủy quyền hay trái phép. Toluna sẽ không chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh do bên thứ ba sử dụng mật khẩu của bạn, ngoại trừ khi việc sử dụng trái phép là hậu quả trực tiếp do sơ suất hoặc gian lận của Toluna. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Toluna về các hoạt động sử dụng trái phép hoặc vi phạm tài khoản thành viên.

Nếu quên mật khẩu, bạn có thể yêu cầu e-mail đặt lại mật khẩu của mình bằng tên đăng nhập để lấy lại quyền sử dụng tài khoản của bạn.

Với tư cách là thành viên của Toluna, bạn đồng ý nhận thư mời tham gia Khảo sát của Toluna và các đối tác bên thứ ba thông qua e-mail. Toluna không đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được một số lượng lời mời tối thiểu nhất định nào. Việc bạn tham gia vào Khảo Sát và tiết lộ các thông tin nhận cá nhân là hoàn toàn tự nguyện và vì vậy việc bạn chấp nhận hay từ chối bất kỳ lời mời tham gia khảo sát nào là hoàn toàn tùy thuộc vào bạn và chúng tôi sẽ không phạt bạn vì từ chối chấp nhận bất kỳ lời mời nào.

Mối Quan Hệ

Bạn có trách nhiệm cung cấp mọi thiết bị máy tính và dịch vụ liên lạc cần thiết để kết nối và truy cập Trang Web này. Bạn đồng ý rằng việc tham gia cộng đồng Toluna và làm Khảo sát cho Toluna hay các khách hàng của Toluna đều không tạo ra bất kỳ mối quan hệ nhân viên, đại lý, hay đối tác hoặc việc làm nào, và việc bạn tham gia và hoàn thành khảo sát hoàn toàn là với tư cách cá nhân độc lập. Bạn cũng đồng ý rằng các Điểm hoặc ưu đãi khác mà bạn nhận được khi hoàn thành Khảo Sát là khoản bù đắp duy nhất mà bạn sẽ nhận được khi hoàn thành Khảo Sát.

Bộ Quy Tắc Ứng Xử cho Thành Viên:

Toluna là một cộng đồng trực tuyến giúp tiếng nói của bạn được lắng nghe! Hãy nói cho các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ hàng đầu thế giới biết bạn nghĩ gì. Khi sử dụng và đăng tải nội dung lên Trang Web Toluna hoặc cộng đồng của chúng tôi, xin tuân thủ các quy tắc sau:

 • Hãy lịch sự và tôn trọng ý kiến của người khác và cư xử theo cách hỗ trợ tạo nên một môi trường an toàn và thoải mái cho tất cả các thành viên.

 • Không đăng tải bất kỳ nội dung nào sau đây:

  • Thông tin cá nhân (bao gồm mọi thông tin tài chính).

  • Tài liệu ủng hộ hoạt động bất hợp pháp.

  • tin chính trị, tôn giáo hoặc ý thức hệ.

  • Công kích cá nhân hoặc bất kỳ nội dung (bao gồm cả những "trò đùa" có thể bị hiểu sai) tục tĩu, thô tục, bất hợp pháp, gây hại, xúc phạm, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, bôi nhọ, sai sự thật, gây hiểu nhầm hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

  • Quảng cáo và chào mời - Không sử dụng các khu vực cộng đồng để mua hoặc chào mời hàng hóa, dịch vụ hoặc tiền hay để quảng cáo hoặc bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho người khác. Ví dụ, không đăng tải các tài liệu quảng cáo, giới thiệu, khuyến mại, thư rác, "spam", thư dây chuyền, nội dung đa cấp hoặc bất kỳ hình thức chào mời nào khác.

  • Bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác. Về vấn đề này, nếu bạn muốn đăng hình ảnh lên trang web của chúng tôi, vui lòng đảm bảo rằng hình ảnh bạn tải lên được sử dụng miễn phí (ví dụ từ các trang web như pixabay) hoặc tốt hơn nữa, hãy sử dụng hình ảnh và hình ảnh của chính bạn để thay thế.

  • Bất kỳ tuyên bố nào thể hiện rõ ràng hoặc ngụ ý rằng các hành động của quý vị đều được Toluna hoặc khách hàng của chúng tôi chứng thực.

 • Không làm bất kỳ Khảo Sát nào nếu không có thiện chí, chẳng hạn như cung cấp câu trả lời sai hoặc làm khảo sát một cách vội vàng hoặc chọn đáp án giống nhau cho các câu hỏi. Toluna có quyền không trả Điểm thưởng cho bạn nếu xét thấy các câu trả lời Khảo Sát của bạn không trung thực hoặc không được xem xét kỹ.

 • Không truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Trang Web cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích cá nhân, phi thương mại.

 • Không truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Trang Web nhằm vi phạm luật pháp, quy định tiểu bang, liên bang hoặc quốc tế hiện hành hoặc yêu cầu và/hoặc quy định, hiệp ước hoặc biểu thuế khác của chính phủ.

 • Không bán lại, trao đổi, giao dịch hoặc cố gắng tạo thu nhập bằng cách cung cấp quyền truy cập vào Điểm Toluna của bạn cho người khác.

 • Không mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, nhân viên, đại lý hoặc khách hàng của Toluna hoặc các thành viên khác của Toluna hay xuyên tạc mối liên kết của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào, kể cả bằng cách "dàn xếp" bất kỳ phần nào của Trang Web này để trông như bạn có mối quan hệ với chúng tôi hoặc chúng tôi đã chứng thực bạn cho bất kỳ mục đích gì.

 • Không được tìm cách phá hoại hệ thống Điểm Toluna, bao gồm cả việc yêu cầu xếp hạng từ các thành viên khác hoặc đăng nội dung không trả lời hoặc đặt ra bất kỳ câu hỏi nào để thu thập điểm.

 • Không công bố hoặc tham chiếu đến bất kỳ nội dung nào của Khảo Sát hoặc Trang Web trên phương tiện truyền thông mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

 • Không thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân về các thành viên khác.

 • Không tìm cách truy cập các dịch vụ hoặc các phần của Trang Web mà bạn không được phép truy cập.

 • Không sử dụng robot, spider, scraper hay các phương tiện hoặc giao diện tự động khác mà chúng tôi không cung cấp để truy cập Trang Web hoặc trích xuất dữ liệu.

 • Không gửi đến hoặc tác động đến chúng tôi hoặc Trang Web này (hoặc bất cứ thứ gì hay bất kỳ người nào khác) bằng các loại mã độc hại, bất hợp pháp, lừa đảo hoặc gây rối như virus, "phần mềm gián điệp", "phần mềm quảng cáo" hoặc các loại mã khác có thể ảnh hưởng xấu đến Trang Web này hoặc bất kỳ người nhận nào hoặc thực hiện bất kỳ hành động gì, chẳng hạn như tấn công từ chối dịch vụ, có thể tạo tổn thất đáng kể đến cơ sở vật chất hoặc cản trở hoạt động bình thường của Trang Web này.

 • Không đăng lại lên Trang Web các tuyên bố mà bạn nhận được từ bộ phận hỗ trợ của Toluna.

 • Không liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Toluna theo cách thức tục tĩu, thô tục, gây hại, lăng mạ, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, bôi nhọ, sai sự thật hoặc gây hiểu nhầm.

 • Nếu bạn muốn đăng hình ảnh lên trang web của chúng tôi, vui lòng đảm bảo rằng hình ảnh bạn tải lên được sử dụng miễn phí (ví dụ từ các trang web như pixabay) hoặc tốt hơn nữa, hãy sử dụng hình ảnh và hình ảnh của chính bạn để thay thế.

 • Không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác mà Công Ty cho là không phù hợp hoặc mang tính lạm dụng.

Việc không tuân thủ Bộ Quy Tắc Ứng Xử này có thể khiến bạn bị chấm dứt tài khoản thành viên và mất Điểm.

Bất cứ khi nào bạn sử dụng một tính năng cho phép bạn đăng tải nội dung lên Trang web của chúng tôi, bạn đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn về nội dung được quy định trong Quy tắc Nội dung của chúng tôi (xem bên dưới).

Bất kỳ nội dung nào bạn đăng tải lên Trang web (“Nội dung Người dùng”) của chúng tôi đều sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. Bạn giữ mọi quyền sở hữu đối với Nội dung Người dùng của mình, tuy nhiên bạn cấp cho chúng tôi và những người dùng khác của Trang web (chẳng hạn như khách hàng của chúng tôi) giấy phép không độc quyền để sử dụng, lưu trữ và sao chép Nội dung Người dùng đó và phân phối và cung cấp cho các bên thứ ba. Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ danh tính của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn đăng hoặc tải lên Trang web của chúng tôi cấu thành vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý với bất kỳ bên thứ ba nào về Nội dung Người dùng hoặc tính chính xác của bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác đăng tải trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ bài đăng nào bạn thực hiện trên Trang web của chúng tôi nếu chúng tôi cho rằng bài đăng của bạn không tuân thủ các tiêu chuẩn về nội dung được nêu trong Quy tắc Nội dung của chúng tôi. Đặc biệt đối với đăng hình ảnh, vui lòng đảm bảo rằng đó là hình ảnh của chính bạn hoặc bạn có quyền đăng chúng, ví dụ bằng cách sử dụng các trang web hình ảnh miễn phí như pixabay. Quan điểm của người dùng khác trên Trang web của chúng tôi không thể hiện quan điểm hoặc giá trị của chúng tôi.

Quy tắc tải lên nội dung của bạn (bao gồm hình ảnh) (“Quy tắc Nội dung”)

Nếu bạn tải lên bất kỳ Nội dung Người dùng nào lên Trang web, bạn đồng ý luôn tuân thủ các điều khoản sử dụng sau đây:

 • Bạn không được đăng hoặc tải lên bất kỳ Nội dung Người dùng nào hoặc sử dụng Trang web theo cách vi phạm bất kỳ quy định nào của luật pháp (bao gồm bất kỳ luật bản quyền nào).

 • Bạn không được đăng hoặc tải lên bất kỳ thông tin cá nhân nào về các cá nhân khác, bao gồm mọi hình ảnh hoặc đoạn phim về họ, khi chưa có sự đồng ý đầy đủ và rõ ràng của họ đối với việc thông tin cá nhân đó được (a) đăng/tải lên Trang web và (b) được chúng tôi và khách hàng của chúng tôi sử dụng phù hợp với các Điều khoản này (và Chính sách Bảo mật).

 • Bạn không được đăng hoặc tải lên bất kỳ Nội dung Người dùng nào hoặc sử dụng Trang web theo cách xúc phạm, đe dọa, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, quấy rối, xảo trá, gây hiểu lầm hoặc không đáng tin cậy, hoặc theo cách khiến hoặc có thể khiến chúng tôi, Trang web hoặc khách hàng của chúng tôi bị mất uy tín.

 • Bạn đồng ý không đóng góp Nội dung Người dùng vi phạm các quyền của tổ chức hoặc cá nhân khác (bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư). Bạn đồng ý rằng bạn có mọi quyền và ủy quyền cần thiết để xuất bản Nội dung Người dùng bạn gửi lên Trang web.

 • Chúng tôi có thể theo dõi và xem xét bất kỳ Nội dung Người dùng nào được gửi đăng hoặc được tự động đăng/tải lên Trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào và có quyền xóa/chỉnh sửa bất kỳ Nội dung Người dùng nào tại bất kỳ thời điểm nào.

 • Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả Nội dung Người dùng mà bạn đăng trên Trang web (bao gồm, nhưng không giới hạn ở các email bạn gửi liên quan đến Trang web).

 • Vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi qua https://influencers.toluna.com/contact-us nếu bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác vi phạm bất kỳ quy tắc nào theo đây.

 • Chúng tôi có quyền xóa hoặc chỉnh sửa, hoặc yêu cầu bạn chỉnh sửa Nội dung Người dùng đã đăng lên Trang web bất cứ lúc nào.

 • Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ Nội dung Người dùng nào bạn đăng lên Trang web cho bất kỳ mục đích nào phù hợp với Chính sách Bảo mật.

 • Trong phạm vi được pháp luật cho phép, bạn theo đây đảm bảo chúng tôi không phải chịu mọi tổn thất, thiệt hại, việc tố tụng, việc kiện tụng, phí pháp lý và bồi hoàn, chi phí và bất kỳ tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý nào khác phát sinh từ việc đăng Nội dung Người dùng hoặc sử dụng Trang web, hoặc hành vi vi phạm các Điều khoản này của bạn.

Trong trường hợp chúng tôi được bên thứ ba thông báo rằng Nội dung người dùng mà bạn đã tải lên Trang web vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, thì chúng tôi có quyền tiết lộ danh tính và chi tiết liên hệ của bạn cho bên thứ ba đó nếu họ muốn cảnh cáo hoặc kiện bạn mà không cần thông báo cho bạn.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể tiết lộ thông tin chi tiết của bạn cho các bên thứ ba đó theo bất kỳ miễn trừ liên quan nào có sẵn cho chúng tôi theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành cho mục đích của bên thứ ba đó thực hiện hành động thực thi đó và bạn từ bỏ mọi quyền mà bạn có thể có đối với Toluna kết nối với việc tiết lộ như vậy.

Tính Bảo Mật của Khảo Sát

Các khách hàng của Toluna có thể tiết lộ các thông tin và tài liệu bảo mật, có tính nhạy cảm thương mại và/hoặc độc quyền cho bạn trong một phần của Các Khảo Sát, và các thông tin và tài liệu đó sẽ vẫn là tài sản duy nhất và độc quyền của chủ sở hữu. Thông tin bảo mật này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở các ý tưởng hoặc khái niệm về sản phẩm mới, dịch vụ mới, ý tưởng về bao bì, ý tưởng quảng cáo và phim hoặc truyền hình hoặc đoạn phim quảng cáo, văn bản, hình ảnh trực quan và âm thanh liên quan. Khi trở thành thành viên,bạn đồng ý sẽ bảo mật các nội dung và tài liệu được tiết lộ cho bạn trong một phần của tất cả Các Khảo Sát mà bạn tham gia, đồng thời không tiết lộ chúng cho bất kỳ bên thứ ba nào hay sử dụng thông tin bảo mật cho bất kỳ mục đích nào trừ mục đích duy nhất là hoàn thành Khảo Sát. Nếu bạn vi phạm nghĩa vụ này, ngoài việc bị mất Điểm và chấm dứt tài khoản, bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho các thiệt hại về tiền bạc đối với Toluna và/hoặc khách hàng của chúng tôi do vi phạm của bạn gây ra.

Nội Dung và Giấy Phép của Thành Viên

Bạn theo đây trao cho Toluna quyền sử dụng không độc quyền, vĩnh viễn, không giới hạn, trên phạm vi toàn cầu, quyền miễn bản quyền các nội dung mà bạn gửi tới Trang Web này cho mọi mục đích, bao gồm quyền chỉnh sửa, sao chép, truyền, công bố, hiển thị, sửa đổi, khai thác, tạo các tác phẩm phái sinh, phát triển và chuyển nội dung đó cho các bên thứ ba. Bạn, chứ không phải Toluna, sẽ chịu trách nhiệm pháp lý về tất cả các nội dung mà bạn sử dụng, tải lên, đăng tải hoặc gửi tới Trang Web, kể cả trên bảng thông báo của chúng tôi và trong bất kỳ Khảo Sát nào bạn tham gia, bao gồm nghĩa vụ xin chấp thuận và ủy quyền cần thiết để đăng tải nội dung đó.

Điểm Toluna

Điểm là gì?

Toluna đánh giá cao ý kiến ​​của các thành viên của chúng tôi và để thể hiện sự đánh giá cao này, Toluna cung cấp các ưu đãi thông qua hình thức tín dụng gọi là Điểm được ghi có vào tài khoản của bạn,” và các điểm này sẽ được ghi vào tài khoản do Toluna duy trì của bạn. Điểm có thể được quy đổi thành tiền mặt, giải thưởng hoặc phần thưởng theo quy định và phải tuân theo các điều khoản bên dưới.

Kiếm Điểm

Khả năng kiếm điểm của bạn không dựa trên thời gian và chúng tôi sẽ chỉ trao cho bạn điểm, điểm sẽ chỉ được ghi vào tài khoản của bạn thông qua sự tham gia của bạn vào các hoạt động được Toluna ủy quyền, bao gồm, nhưng không giới hạn như việc đăng ký làm thành viên Toluna, hoàn thành hồ sơ nhân khẩu học và hoàn thành các hoạt động nghiên cứu tiếp thị định tính hoặc định lượng do Toluna đề nghị cụ thể cho từng hoạt động.

Toluna luôn cung cấp dữ liệu chất lượng cao cho khách hàng của mình. Để đảm bảo chất lượng, xin lưu ý rằng bạn có thể không đủ điều kiện cho tất cả các Khảo sát, hoặc không thuộc nhóm mục tiêu, trong trường hợp đó, Khảo sát sẽ đóng và bạn sẽ không nhận được Điểm. Những lý do bạn có thể không đủ điều kiện bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Hồ sơ của bạn không thuộc đối tượng mục tiêu mà khách hàng của chúng tôi cần

 • Sự khác biệt trong bộ phản hồi logic

 • Phản hồi không trung thực hoặc câu trả lời sai

 • Trả lời không phù hợp hoặc có tính lạm dụng

 • Đọc câu hỏi không kỹ nên đã trả lời quá vội vàng

 • Thiếu chú ý dẫn đến kiểm tra chất lượng không thành công

Cụ thể, bạn có thể kiếm điểm như sau:

 • Hoàn Thành Khảo Sát: Kiếm điểm mỗi khi bạn hoàn thành khảo sát mà bạn đủ điều kiện (bạn thuộc nhóm mục tiêu). Số điểm sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng khảo sát.

 • Hoàn thành khảo sát sở thích cá nhân (Hồ sơ): Thành viên có thể kiếm thêm điểm bằng cách hoàn thành khảo sát hồ sơ. Mỗi khảo sát hồ sơ hoàn thành sẽ được cộng 100 Điểm.

Thời hạn ghi có của Điểm tùy thuộc vào Khảo Sát. Đối với một số Khảo Sát, việc ghi điểm được áp dụng rất nhanh hoặc trong vài ngày; đối với các Khảo Sát khác, việc ghi điểm được áp dụng sau khi Khảo Sát đã đóng.

Điểm được ghi có và ghi nợ từ tài khoản của bạn sẽ được lưu giữ trên trang web của Toluna. Bạn có thể kiểm tra trạng thái tài khoản trực tuyến bằng cách đăng nhập và kiểm tra tab "Điểm của bạn". Mặc dù Toluna thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng các tài khoản được ghi điểm chính xác nhưng bạn vẫn có trách nhiệm xác minh rằng Điểm của bạn đã được ghi có chính xác hay không. Nếu thấy số điểm không chính xác, bạn cần gửi email cho Toluna, đính kèm tất cả thông tin liên quan, bằng chứng về sự khác biệt trong vòng 60 ngày. Khi nhận được thông báo, chúng tôi sẽ điều tra khiếu nại và thông báo cho bạn về quyết định điều chỉnh hoặc duy trì số Điểm được ghi cho tài khoản của bạn, nếu chúng tôi thấy phù hợp, trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu cần thêm thời gian để quyết định, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và sẽ cố gắng để đưa ra quyết định ngay khi có thể. Bất kỳ quyết định nào của chúng tôi liên quan đến khiếu nại như trên đều sẽ là quyết định cuối cùng.

Quy Đổi Điểm

Bạn có thể sử dụng Điểm của mình bất cứ lúc nào bằng cách truy cập vào “Trung Tâm Phần Thưởng” tại trang chủ. Điểm được trao không dựa trên thời gian, mà chỉ được trao khi hoàn thành Khảo sát, khảo sát hồ sơ cá nhân và hoạt động khác trên Trang Web này. Điểm tự động chuyển đổi thành giá trị tiền mặt bất cứ khi nào bạn yêu cầu thanh toán.

Phiếu Quà Tặng

Nếu bạn yêu cầu một voucher, Toluna sẽ cung cấp mã code của e-voucher qua các phương tiện điện tử trong vòng 3 tuần kể từ khi bạn yêu cầu. Phiếu quà tặng điện tử (e-voucher) sẽ được gửi đến địa chỉ thư điện tử (e-mail) đã đăng ký trong tài khoản thành viên của bạn. Vui lòng đảm bảo việc cung cấp địa chỉ email chính xác của bạn để tránh mọi sự chậm trễ trong việc giao hàng. Bất kỳ yêu cầu gửi lại một voucher bị thiếu phải được thực hiện trong vòng 3 tháng kể từ khi voucher ban đầu được gửi. Toluna sẽ không xử lý bất kỳ đơn đặt hàng nào sau khi hết thời hạn 3 tháng này.

Thanh toán tiền mặt / Chuyển khoản

Đơn hàng đổi tiền mặt qua PayPal sẽ được thanh toán trực tiếp vào tài khoản PayPal của bạn trong vòng 3 tuần. Bạn là người duy nhất có trách nhiệm cập nhật thông tin để đảm bảo nhận được khoản thanh toán này. Tất cả các phần thưởng có thể thay đổi khi cần thiết để tuân thủ luật pháp hoặc quy định hiện hành và chúng tôi bảo lưu quyền phát thành voucher theo luật hoặc quy định đó.

Điểm Hết Hạn

Khi Điểm được ghi cho tài khoản của bạn, chúng sẽ có hiệu lực trong một năm 4 tháng (tổng cộng 16 tháng) kể từ ngày bạn kiếm được điểm. Nếu sau khoảng thời gian này Điểm không được sử dụng thì chúng sẽ tự động hết hạn và bị xóa khỏi tài khoản của bạn. Việc khấu trừ này sẽ luôn được thực hiện vào cuối tháng, thường là vào ngày 28. Ví dụ: nếu bạn kiếm được Điểm vào ngày 15 tháng 3 năm 2021 thì Điểm sẽ bị xóa khỏi tài khoản vào ngày 28 tháng 7 năm 2022 nếu vẫn còn trong tài khoản của bạn. Điểm không thể được quy đổi sau ngày hết hạn.
Ngoài ra, tất cả Điểm của bạn sẽ hết hạn ngay lập tức và bị mất trong trường hợp bạn hủy tài khoản tại Toluna hoặc nếu tài khoản của bạn không hoạt động. Trở thành thành viên tích cực có nghĩa là bạn đã tham gia cộng đồng Toluna, tham gia Khảo sát và các hoạt động khác trên trang web này trong vòng 12 tháng kể từ khi đăng ký lần đầu hoặc trong vòng 12 tháng trước đó. Toluna sẽ không cung cấp cho bạn bất kỳ thông báo nào về việc hủy bỏ và tịch thu Điểm. Toluna có quyền đình chỉ các quy tắc hủy bỏ và tịch thu này theo quyết định riêng của mình.

Hành Vi Sai Trái, Gian Lận và Sửa Lỗi Tài Khoản

Toluna có quyền giám sát mọi hoạt động của thành viên trong chương trình Điểm Toluna. Nếu được yêu cầu bởi luật pháp, nếu bạn vi phạm Bộ Quy Tắc Ứng Xử nêu trên của chúng tôi hoặc trong trường hợp tài khoản của bạn có dấu hiệu gian lận, lạm dụng hoặc hoạt động đáng ngờ, tài khoản thành viên của bạn có thể bị chấm dứt và bạn có thể bị mất tất cả Điểm tích lũy. Nếu bạn đã có hoạt động gian lận, Toluna có quyền thực hiện hành động pháp lý cần thiết và có thể có cơ sở để tịch thu bất kỳ phần thưởng nào đã được quy đổi do hoạt động đó dựa trên chính sách pháp luật tại địa phương. Ngoài ra, nếu pháp luật cho phép, bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho các tổn thất về tiền bạc đối với Toluna, bao gồm chi phí kiện tụng và thiệt hại, và bạn sẽ không được phép tham gia chương trình Điểm Toluna trong tương lai.

Nếu tài khoản của bạn không phản ánh chính xác số dư Điểm của quý vị, Toluna có quyền sửa các lỗi đó. Nếu bạn đã được trao nhầm Điểm hoặc bạn cho rằng có hoạt động đáng ngờ trong tài khoản của mình, vui lòng liên hệ ngay với Toluna. Nếu bạn được xác định là nạn nhân của hành vi gian lận, số Điểm bạn đã kiếm được sẽ được chuyển sang tài khoản thành viên mới.

Khả Năng Chuyển Nhượng

Điểm không có giá trị tiền mặt, và không được chỉ định, chuyển nhượng và/hoặc thế chấp cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn không có quyền sở hữu hoặc lợi ích hợp pháp khác trong bất kỳ Điểm phần thưởng nào được trao theo Chương Trình.

Toluna Thời Hạn Chương Trình & Thay Đổi Quy Tắc

Mọi sửa đổi đều có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng Điểm mà bạn tích lũy. Nếu Chương Trình bị chấm dứt hoặc tư cách thành viên của bạn bị Toluna chấm dứt mà không phải do bạn vi phạm các Điều Khoản này thì bạn sẽ chỉ có 30 ngày để quy đổi tất cả Điểm tích lũy của mình kể từ ngày chấm dứt. Chúng tôi luôn cố gắng thông báo cho bạn nếu có sửa đổi về Điểm Toluna, tuy nhiên, Toluna sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn không biết được về sửa đổi. Phần thưởng được cung cấp và mức điểm cần thiết cho các phần thưởng cụ thể có thể thay đổi mà không cần thông báo. Tất cả các phần thưởng đều tùy thuộc vào tình trạng sẵn có.

Sở Hữu Trí Tuệ Toluna

Trang Web này được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ và bạn đồng ý tuân thủ các luật đó. Tất cả các quyền không được trao một cách rõ ràng cho bạn vẫn sẽ do Toluna hoặc người cấp phép của Toluna bảo lưu.

Logo và nhãn hiệu "TOLUNA", "TOLUNA.com" là các nhãn hiệu đã đăng ký của Toluna hoặc các chi nhánh của Toluna. Tất cả các nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, logo và tên thương mại khác được sử dụng trên Trang Web này đều là tài sản của Toluna hoặc chủ sở hữu tương ứng của chúng. Bảo lưu mọi quyền.

Như được sử dụng ở đây, "Nội Dung" có nghĩa (không giới hạn) là tất cả văn bản, thiết kế, đồ họa, hình ảnh, tập tin âm thanh, hình hoạt họa, video, giao diện, phần mềm, mã, sự lựa chọn và sắp xếp xuất hiện hoặc được bao hàm theo thời gian trên Trang Web này. Tất cả Nội Dung trên Trang Web này đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ, sự bảo hộ theo hợp đồng hoặc bảo hộ theo cách khác. Quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi. Không được sao chép, phân phối, tái xuất bản, tải lên, đăng tải hoặc truyền tải Nội Dung theo bất kỳ cách thức nào ngoại trừ theo các quy định rõ ràng của các Điều Khoản này hoặc với sự chấp thuận trước của chúng tôi. Việc sửa đổi hoặc sử dụng tài liệu cho bất kỳ mục đích nào khác có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Không được chuyển nhượng quyền sở hữu bản sao hoặc quyền sở hữu trí tuệ được cho người dùng – tất cả quyền sở hữu vẫn thuộc về chúng tôi. Trang Web này là © TOLUNA. Bảo lưu mọi quyền.

Từ Chối Đảm Bảo

Bằng cách sử dụng chương trình Điểm Toluna, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Toluna không phải là ngân hàng hoặc bất kỳ loại hình hoặc tổ chức tài chính nào khác và "Điểm" được ghi cho tài khoản của bạn không phải là tiền mặt gửi thực tế, không nhận được tiền lãi, và chỉ là mục nhập tài khoản số Điểm ghi có nếu bạn quy đổi chúng theo các điều khoản sử dụng này. Bạn cũng đồng ý rằng bạn chỉ có thể quy đổi số Điểm trong tài khoản của mình theo cách thức và theo các quy trình được mô tả trong các điều khoản sử dụng này, các điều khoản mà chúng tôi có thể sửa đổi theo thời gian. Toluna không chịu trách nhiệm về hành động của bất kỳ bên thứ ba nào, chẳng hạn như bên phát hành thẻ quà tặng, phiếu quà tặng hoặc các phần thưởng khác có thể quy đổi thành Điểm.

Bạn đồng ý rõ ràng rằng bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về rủi ro khi sử dụng Trang Web này và chương trình Điểm Toluna. Bạn đồng ý rằng Trang Web này, tất cả thông tin trên Trang Web này, các dịch vụ do Trang Web này cung cấp và chức năng của các dịch vụ đó, cùng với chương trình Điểm Toluna đều được Toluna hoặc công ty mẹ hoặc các chi nhánh, bên kế thừa hoặc bên thừa hưởng, nhà cung cấp hoặc đại lý của Toluna cung cấp "THEO NHƯ BẢN CHẤT" và "THEO NHƯ SẴN CÓ." Toluna không chịu trách nhiệm về các lỗi trình bày bản in bất kể nguồn tài liệu. Ngoài ra, Toluna không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng thông tin có thể truy cập trên Trang Web này là chính xác, đầy đủ, hoặc mới nhất. Bạn không truy xét Toluna cùng các chi nhánh và nhà cung cấp bên thứ ba của họ mọi trách nhiệm liên quan đến việc quy đổi và sử dụng bất kỳ phần thưởng nào, bao gồm mọi phần thưởng mà sau khi nhận được, có thể bị mất, bị đánh cắp hoặc bị tiêu hủy.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TOLUNA TỪ CHỐI MỌI ĐẢM BẢO, ĐIỀU KIỆN VÀ NHIỆM VỤ, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG, NGỤ Ý HOẶC THEO LUẬT ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ BẢO ĐẢM, NHIỆM VỤ HOẶC ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NGỤ Ý NÀO: (a) VỀ KHẢ NĂNG KHAI THÁC, PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỤC ĐÍCH THAM GIA HOẶC SỬ DỤNG, KẾT QUẢ VÀ TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC HOÀN THÀNH HOẶC RIÊNG TƯ HOẶC BẢO MẬT THÔNG TIN; VÀ (b) ĐƯỢC TẠO RA DO CÁCH THỨC KINH DOANH, QUÁ TRÌNH XỬ LÝ HOẶC THỰC HIỆN. BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG NẾU BẠN CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH, BAO GỒM HÌNH ẢNH VÀ THÔNG TIN HỒ SƠ NGƯỜI DÙNG CỦA BẠN VỚI CÁC THÀNH VIÊN KHÁC CỦA TRANG WEB VÀ/HOẶC MỘT CÁCH CÔNG KHAI, THÌ CHÚNG TÔI SẼ TỪ BỎ MỌI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH HOẶC TÍNH BẢO MẬT CỦA THÔNG TIN ĐÓ.

TOLUNA ĐỒNG THỜI TỪ CHỐI MỌI NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI BẠN, NẾU CÓ BẤT KỲ NHIỆM VỤ NÀO NHƯ VẬY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở NHIỆM VỤ CHĂM SÓC HỢP LÝ, NỖ LỰC LÀM VIỆC, ĐẢM BẢO KHÔNG DÍNH VIRUS MÁY TÍNH VÀ ĐẢM BẢO KHÔNG CÓ SƠ SUẤT. TOLUNA CŨNG KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ QUYỀN SỞ HỮU HAY VIỆC SẼ KHÔNG CÓ GÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG BẤT CỨ CHỨC NĂNG NÀO CỦA TRANG WEB HOÀN CHỈNH HOẶC ĐẢM BẢO SẼ KHÔNG CÓ VI PHẠM.

Giới Hạn Trách Nhiệm

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG CẢ TOLUNA VÀ CÁC CHI NHÁNH HOẶC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VÀ/HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI NÀO KHÁC VỀ CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT, HẬU QUẢ HOẶC CÁC THIỆT HẠI CHUNG TƯƠNG TỰ, HOẶC VỀ CÁC THIỆT HẠI MẤT LỢI NHUẬN, TỔN THẤT HOẶC SUY YẾU QUYỀN RIÊNG TƯ, TÍNH BẢO MẬT CỦA DỮ LIỆU, KHÔNG ĐÁP ỨNG NHIỆM VỤ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ NHIỆM VỤ NÀO VỀ THIỆN CHÍ, NỖ LỰC LÀM VIỆC HOẶC ĐẢM BẢO KHÔNG CÓ SƠ SUẤT) HOẶC VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TƯƠNG TỰ NÀO KHÁC PHÁT SINH HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ VI PHẠM HOẶC KHÍA CẠNH NÀO KHÁC CỦA TOÀN BỘ THỎA THUẬN HOẶC TRANG WEB NÀY, NGAY CẢ KHI TOLUNA ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ VÀ NGAY CẢ TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ LỖI, SAI SÓT (BAO GỒM CẢ SƠ SUẤT) HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM TRỌNG HAY TRÁCH NHIỆM VỀ SẢN PHẨM HOẶC TRÌNH BÀY SAI.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TRÁCH NHIỆM THANH TOÁN CỦA TOLUNA, CÔNG TY MẸ HOẶC CÁC CHI NHÁNH, BÊN KẾ THỪA HOẶC BÊN THỪA HƯỞNG, NHÀ CUNG CẤP HOẶC ĐẠI LÝ CỦA HỌ KHÔNG ĐƯỢC VƯỢT QUÁ GIÁ TRỊ BÁN LẺ THỰC TẾ CỦA PHẦN THƯỞNG HIỆN HÀNH KHI TRAO HOẶC NẾU CÓ TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH, THÌ KHÔNG VƯỢT QUÁ GIÁ TRỊ BÁN LẺ HỢP LÝ TRÊN THỊ TRƯỜNG CỦA PHẦN THƯỞNG MÀ SỐ ĐIỂM CHƯA SỬ DỤNG, CHƯA HẾT HẠN, KHÔNG BỊ HỦY CỦA BẠN CÓ THỂ CHUYỂN ĐỔI.

Bồi Thường

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Toluna, công ty mẹ và các chi nhánh, cùng với giám đốc, chủ sở hữu, nhân viên và đại lý của họ không bị ảnh hưởng bởi tất cả các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, kiện tụng, tiền phạt, thuế và chi phí (bao gồm phí luật sư hợp lý và chi phí chuyên gia chứng nhận, bao gồm các chi phí liên quan đến tư vấn nội bộ), (gọi chung là "Khiếu nại"), phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang Web này và bất kỳ nội dung nào bạn đưa lên Trang Web này, bao gồm cả Khiếu Nại của các bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng Toluna có quyền không giới hạn cho việc biện hộ và giải quyết mọi Khiếu Nại mà không cần sự cho phép trước của bạn. Bạn đồng ý cung cấp cho Toluna mọi hỗ trợ hợp lý để biện hộ các Khiếu Nại.

Hủy Bỏ Tài Khoản Của Bạn

Bạn có thể hủy tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với Toluna qua đường link https://influencers.toluna.com/contact-us hoặc đăng nhập vào tài khoản của bạn, chọn "Tài khoản" ở mục menu bên trái, chọn tiếp thư mục "Hủy đăng ký", sau đó hoàn tất quy trình huỷ theo hướng dẫn. Tài khoản của bạn cũng sẽ bị hủy bỏ nếu bạn rút khỏi hội đồng Toluna. Bạn hiểu và đồng ý rằng, như đã nêu ở trên, sau khi đóng tài khoản của mình, quyền truy cập chương trình Điểm Toluna của bạn sẽ chấm dứt và tất cả Điểm được ghi cho tài khoản của bạn tại thời điểm đó, dù được tích lũy như thế nào và khi nào, cũng sẽ mất đi. Toluna có thể chấm dứt tài khoản của bạn bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.

Nợ Thuế

Bạn có thể được yêu cầu thanh toán thuế cho các giải thưởng mà bạn nhận được theo luật địa phương. Bạn đồng ý rằng nếu cần thiết, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho các cơ quan thuế, hoặc khấu trừ thuế, theo yêu cầu của các cơ quan đó hoặc theo quyết định riêng của chúng tôi. Bạn thừa nhận và đồng ý sẽ cung cấp cho Toluna bất kỳ thông tin cá nhân bổ sung nào mà Toluna cần đến để tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo hoặc khấu trừ. Nếu bạn không cung cấp thông tin đó trong vòng 30 ngày kể từ khi Toluna gửi yêu cầu đến địa chỉ email đã đăng ký tại thời điểm đó thì Điểm hoặc các giải thưởng quý vị có thể đã giành được có thể sẽ bị mất.

Liên Kết

Toluna có thể cung cấp liên kết đến các trang web của bên thứ ba để thuận tiện cho bạn và việc Toluna cung cấp các liên kết đó không được hiểu là Toluna chứng thực trang web đó hoặc ngược lại. Bạn đồng ý rằng Toluna không có trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác cũng như không bảo đảm và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của các liên kết từ các bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ tài liệu nào của bên thứ ba theo hình thức xâm phạm hoặc vi phạm quyền và rằng Toluna sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì đối với việc sử dụng của bạn.

Thông Báo

Thông Báo cho Bạn: Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tất cả các thông báo cần thiết bằng cách đăng tải thông báo trên Trang Web này. Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có thể thông báo qua email tới bất kỳ email hoặc địa chỉ nào khác mà bạn cung cấp trong quá trình đăng ký theo quyết định của chúng tôi, bao gồm các thông báo về trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý khác (nếu có). Bạn đồng ý cập nhật địa chỉ của mình và kiểm tra các thông báo được đăng tải trên Trang Web.

Thông Báo cho Chúng Tôi: Chúng tôi luôn nhận được rất nhiều email và không phải tất cả nhân viên của chúng tôi đều được đào tạo để xử lý mọi tình huống, vì vậy bạn đồng ý gửi thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi thư đến Toluna SAS,5 avenue du château, 94300, Vincennes, France Attn. Panel Team.

Toàn Bộ Thỏa thuận; Các Quy Định Khác

Các Điều khoản Này, bao gồm các mục được lồng ghép vào (ví dụ, Chính Sách Quyền Riêng Tư), cũng như mọi điều khoản hoặc điều kiện bổ sung trên Trang Web cho các hoạt động cụ thể, các tiết lộ của chúng tôi và các chấp thuận của bạn trên Trang Web (gọi chung là "Toàn Bộ Thỏa Thuận"), tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng ta và không bên nào dựa vào sự đại diện của bên còn lại mà không có quy định rõ ràng trong Toàn Bộ Thỏa thuận. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Toàn bộ Thỏa thuận này được tòa án của khu vực có quyền tài phán nhận định là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được coi là được sửa đổi trong phạm vi tối thiểu cần thiết để duy trì tính hợp lệ, hợp pháp và có thể thực thi. Nếu không thể sửa đổi như vậy, thì điều khoản đó hoặc điều khoản thành phần đó sẽ được coi là đã bị xóa. Mọi sửa đổi hoặc việc xóa bỏ một điều khoản hoặc điều khoản thành phần sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và hiệu lực thi hành của phần còn lại của các Điều khoản này thì các quy định còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ, với điều kiện việc phân bổ rủi ro được mô tả trong tài liệu này sẽ có hiệu lực ở mức độ tối đa có thể. Việc chúng tôi không có hành động liên quan đến một vi phạm sẽ không miễn trừ quyền hành động của chúng tôi đối với các vi phạm tiếp theo hoặc tương tự, và thời gian là yếu tố cốt lõi của Toàn Bộ Thỏa Thuận.

Trong phạm vi tối đa được phép theo luật hiện hành, bạn từ bỏ quyền khởi kiện bất kỳ vụ kiện tập thể nào chống lại Toluna về bất kỳ vấn đề nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng trong trường hợp bạn tin rằng bạn có bất kỳ căn cứ nào, bất kỳ phát sinh nào, để thực hiện hành động chống lại Toluna, hành động đó sẽ được thực hiện bởi một mình bạn và nhân danh bạn.

Thông Báo của Cơ Quan Bản Quyền

Toluna tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu bạn cũng như vậy. Bất cứ ai tin rằng tác phẩm của họ đã được sao chép trên Trang web này theo cách cấu thành vi phạm bản quyền có thể thông báo cho Luật sư chung của Tập đoàn chúng tôi với nội dung sau:

 • Chữ ký điện tử hoặc chữ ký tay của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền lợi bản quyền;

 • Yếu tố nhận diện tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm;

 • Yếu tố nhận diện tài liệu được cho là vi phạm và thông tin đầy đủ hợp lý để chúng tôi tìm tài liệu đó;

 • Địa chỉ, số điện thoại, và nếu có, một địa chỉ email để liên hệ với bên khiếu nại;

 • Tuyên bố cho thấy bên khiếu nại có niềm tin rằng bên bị khiếu nại có sử dụng tài liệu không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của họ hoặc luật pháp cho phép;

 • Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và sẽ chịu hình phạt về tội khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền được cho là bị vi phạm.

Khiếu nại và thông báo vi phạm bản quyền (nhưng không phải các thông báo khác) phải được gửi cho Trưởng nhóm Cố Vấn Pháp Lý theo cách thức sau:

 • qua đường bưu điện: Toluna UK Limited, Ealing Cross, 85 Uxbridge Road, London W5 5TH Attn. Group Head of Legal

 • qua email: legal@TOLUNA.com

Khiếu nại và Phản hồi về khảo sát

Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào hoặc vấn đề gì với nội dung của bất kỳ khảo sát nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại https://influencers.toluna.com/contact-us hoặc theo địa chỉ Toluna SAS, 5 avenue du château, 94300, Vincennes, France. Lưu ý, bạn không được liên hệ trực tiếp với bất kỳ khách hàng nào của Toluna hoặc nhà tài trợ của bất kỳ khảo sát nào, trong bất kỳ trường hợp nào.

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý:

Toluna và bất kỳ đối tác và khách hàng nào liên kết với Khảo sát sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các thông tin nhập liệu bị thất lạc, trễ hoặc chuyển hướng sai hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do a) lỗi kỹ thuật liên quan đến máy tính, máy chủ, nhà cung cấp hoặc đường dây điện thoại hoặc mạng; b) lỗi in ấn; hoặc c) thương tích hoặc thiệt hại về tài sản có thể gây ra, trực tiếp hoặc gián tiếp, toàn bộ hoặc một phần, từ việc nhận bất kỳ giải thưởng nào. Thuế và phí vận chuyển, xử lý và giao hàng bổ sung vượt quá số tiền giải thưởng, nếu có, thuộc trách nhiệm duy nhất của người thắng giải. Bằng cách chấp nhận giải thưởng, người chiến thắng từ bỏ quyền khẳng định là chi phí giành được giải thưởng nói trên, bất kỳ và tất cả các chi phí đổi hoặc đi lại để đổi giải thưởng nói trên và bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh từ việc đổi hoặc tìm kiếm giải thưởng nói trên.

Người chiến thắng cũng chịu hoàn toàn trách nhiệm với bất kỳ chi phí phát sinh nào liên quan đến việc nhận giải thưởng này. Trừ những trường hợp bị cấm, việc chấp nhận giải thưởng hiển nhiên thể hiện sự đồng ý của người thắng cuộc về việc cho phép sử dụng tên tuổi, hình ảnh và dữ liệu tiểu sử của mình cho các mục đích quảng cáo và khuyến mại mà không phải trả thêm tiền. Nếu người chiến thắng không muốn cho phép sử dụng tên của mình cho mục đích quảng cáo và khuyến mại, họ cần phải thông báo cho Toluna vào thời điểm thông báo việc trúng giải.

Hướng dẫn

Toluna bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt tài khoản thành viên của bất kỳ cá nhân nào mà nó phát hiện là: a) giả mạo hoặc cố gắng giả mạo bất kỳ trang web nào của Toluna; b) vi phạm các điều khoản dịch vụ, điều kiện sử dụng và / hoặc các quy tắc hoặc hướng dẫn chung của bất kỳ tài sản hoặc dịch vụ nào của Toluna; hoặc c) hành động phi thể thao hoặc gây rối, hoặc có ý định làm phiền, lạm dụng, đe dọa hoặc quấy rối bất kỳ người nào khác.

Về việc chấm dứt tài khoản của bạn :

Nếu tư cách thành viên của bạn hoặc quyền truy cập vào Trang web của bạn bị chấm dứt hoặc bị đình chỉ vì bất kỳ lý do gì, bạn không được truy cập Trang web mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Trang web này được lưu trữ bởi:

Toluna USA, Inc.
501 Merritt 7, 6th floor
Norwalk, CT 06851

Scroll to top