Influence Your World | Toluna

Nested Applications

Logo Public

Navigatie menu

Privacy header

Toluna Influencers-panel Privacyverklaring

Privacy Policy Text Part One

Laatst bijgewerkt: 31 mei 2020

Wie zijn we?

Wij zijn Toluna Group Limited ("Wij" "Ons" "We" or "Toluna”). U kunt zien wie onze groepsleden zijn door op de onderstaande link te klikken:

https://tolunacorporate.com/locations/

Toluna is een online gegevensverzamelingsgroep die marktonderzoeksgegevens van hoge kwaliteit aan klanten in verschillende bedrijfssectoren levert, waaronder andere marktonderzoekbureaus en andere wereldwijde en zakelijke klanten. Wij bouwen en onderhouden ook grote online consumentenpanels, waarmee we realtime digitale opinies van consumenten aan onze klanten kunnen leveren via onze marktonderzoeken en analyseplatforms.

Het Toluna-bedrijf waarbij u zich registreert als Lid is de verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld die verantwoordelijk is voor vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met de DPO via [Contact].

Deze privacyverklaring is niet van toepassing wanneer u hebt ingestemd met deelname aan onderzoeken die door derden worden beheerd. In deze situaties is Toluna niet de sponsor van het onderzoek en worden de technologieën/media van die onderzoeken en de resultaten of gegevens van dergelijke onderzoeken door de sponsor van die onderzoeken beheerd. Raadpleeg het privacybeleid van de betreffende sponsor voor meer informatie over de privacypraktijken van de desbetreffende sponsor.

Wat is onze privacybelofte aan u?

We respecteren uw privacy en zijn toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring beschrijft hoe we persoonlijke gegevens, die u verstrekt op http://www.toluna.com (onze "site”) en/of via onze mobiele app verzamelen, gebruiken, delen en beveiligen wanneer u lid wordt van ons influencers-panel en deelneemt aan onderzoeken en/of onderzoeksstudies ("onderzoeken”) die we voor en namens onze klanten uitvoeren. Het legt ook uw privacyrechten uit en hoe deze wetten, die op u van toepassing zijn, u kunnen beschermen en is bedoeld om andere kennisgevingen en privacybeleiden aan te vullen, en niet te vervangen.

De registratie, het gebruik van en de toegang tot uw Lidmaatschap en het gebruik van onze systemen en media ("Services”) is onderworpen aan deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring wordt in een gelaagd formaat verstrekt, zodat u kunt doorklikken naar specifieke hoofdstukken die hieronder worden beschreven. Gebruik ook de begrippenlijst om de betekenis van bepaalde termen te begrijpen die in deze privacyverklaring worden gebruikt.

Veelgestelde vragen:

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we over u?

Persoonlijke gegevens betekent alle informatie over een persoon waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Persoonlijke gegevens bevatten geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (dwz anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die we als volgt hebben gegroepeerd:

 • (A) Identiteitsgegevens – naam (inclusief voor-, achternaam, meisjes- en aangetrouwde namen), geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht, pannellist-ID en gebruikersnaam.

 • (B) Contactgegevens – postadres, e-mailadres en telefoonnummer.

 • (C) Speciale categorieën van persoonlijke gegevens – etnische/raciale afkomst, gezondheid, genetica, politieke voorkeur, religie, seksuele geaardheid en seksleven.

 • (D) Demografische/profielgegevens – interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op onderzoeken en inclusief, maar niet beperkt tot; leeftijd, burgerlijke staat, geslacht, verjaardag, grootte van het gezin, inkomen, opleiding en werkstatus.

 • (E) Technische gegevens omvatten internetprotocol (IP) adressen, inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browserinvoegtoepassingstypen en -versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.

 • (F) Gepseudonimiseerde gegevens zijn identificeerbare gegevens zoals unieke identificatiegegevens, bijvoorbeeld panellist-ID's of Technische gegevens, maar directe identificatiegegevens, zoals naam en Contactgegevens, worden verwijderd.

Leden van influencers-panel

Wanneer u ermee instemt lid te worden van ons influencers-panel ("Lid"), kunt u deelnemen aan onze onderzoeken. We zullen u vragen om het registratieformulier in te vullen op https://influencers.toluna.com (onze "site") of via links die op de websites van onze partners worden vermeld. U kunt zich ook registreren om Lid te worden via onze mobiele app.

Niet-leden van ons influencers-panel

Als u geen Lid bent van ons influencers-panel ("niet-lid"), maar deelneemt aan een onderzoek dat door ons wordt uitgevoerd en ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, zijn de enige persoonlijke gegevens die we over u kunnen bewaren; uw e-mailadres, geslacht, leeftijd, volledige of gedeeltelijke postcode, computer-ID en IP-adres. We doen dit zodat we het volgende kunnen doen:

 • contact met u opnemen als u een prijs hebt gewonnen of recht hebt op een incentive; in dat geval zullen we dergelijke persoonlijke gegevens verzamelen en bijhouden, voor zover vereist door toepasselijke wet- of regelgeving (bijvoorbeeld om fiscale redenen, indien van toepassing);

 • om u te matchen met het onderzoek waaraan u deelneemt; en

 • de gebruikerservaring verbeteren.

Om andere redenen zullen we geen contact met u opnemen.

Openbare forums en blogs

Onze website biedt voor het publiek toegankelijke blog- of groepsforums. U dient zich ervan bewust te zijn dat informatie die u op deze forums verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die daartoe toegang hebben. We plaatsen, naast andere goedkeuringen, ook persoonlijke beoordelingen van tevreden klanten op onze Site. Met uw toestemming kunnen we uw klantervaring samen met uw gebruikersnaam plaatsen. Indien u uw beoordeling wilt bijwerken of wilt verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via [Contact].

U dient zich ervan bewust te zijn dat de persoonlijke gegevens die u besluit openbaar te maken in de Community Area op de site (via een openbaar bericht op uw prikbord, in de vorm van een mening, onderwerp, battle, Top of flop, of een andere openbare ruimte of forum), kan worden gelezen, verzameld of opgeslagen en/of gebruikt door andere gebruikers en kan worden gebruikt om u ongevraagde berichten te sturen.

We raden u af om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken in een openbaar forum of Community Area dat u mogelijk op de site aantreft en in het bijzonder zouden we u nooit vragen om uw contactgegevens of identiteitsgegevens op een openbaar Community Area te verstrekken, zelfs als deze onderdeel zouden zijn van een onderzoek. We kunnen niet garanderen dat derden, met wie u uw persoonlijke gegevens deelt via die openbare fora of Community Area, deze veilig of vertrouwelijk houden. We zijn niet verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u verstrekt of besluit openbaar te maken. Daarnaast zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud die u op de site publiceert en die via zoekmachines op internet kan worden gevonden.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we over u en hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

In de onderstaande tabel geven we een meer gedetailleerde toelichting over de manieren waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken. Wanneer we derden gebruiken voor modellering-, analytische of gegevensafstemmingsdoeleinden, kunt u er zeker van zijn dat dergelijke partijen uw persoonlijke gegevens om welke reden dan ook niet mogen gebruiken, anders dan voor de redenen die we in de tabel vermelden en we contracten aangaan met die derden om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig, vertrouwelijk en verwijderd worden in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren en vernietigen van gegevens zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring voor panelleden.

In veel landen zijn we wettelijk verplicht om de wettelijke grondslag uit te leggen waarop we vertrouwen bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Deze wettelijke grondslagen worden als volgt vermeld en we kunnen meer dan één wettelijke grondslag gebruiken bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Toestemming – In bepaalde gevallen verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens met uw toestemming, bijv. wanneer u deelneemt aan onderzoeken zullen wij u vragen of u wilt deelnemen.

Contractuele verplichtingen – In sommige omstandigheden moeten we uw persoonlijke gegevens verwerken om te voldoen aan contractuele verplichtingen, bijvoorbeeld wanneer we uw persoonlijke gegevens gebruiken om u uw beloningen te sturen.

Wettelijke naleving – Als de wet dit vereist, moeten we mogelijk uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken als reactie op wettige verzoeken van overheidsinstanties of als we bijvoorbeeld te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, om uw veiligheid te beschermen of de veiligheid van anderen, om fraude of inbreuken op onze voorwaarden te onderzoeken of om te reageren op een verzoek van de overheid.

Legitieme belangen – betekent de belangen van ons bedrijf voor het uitvoeren en beheren van ons bedrijf zodat we u de beste service/product en de beste en veiligste ervaring kunnen bieden. We zorgen ervoor dat we elke mogelijke impact op u (zowel positieve als negatieve impact) en uw rechten overwegen en in evenwicht brengen voordat we uw persoonlijke gegevens verwerken voor onze legitieme belangen. We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen worden overschreven door de impact op u (tenzij we uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht zijn).

Accordion Table Privacy

Doel
Om uw aanvraag om Lid te worden te registreren en verwerken
 
Gegevenstype
(a) Identiteit
(b) Contact
(e) Technische gegevens
(f) Gepseudonimiseerde gegevens (panellid-ID)
 
Doel
Om onze relatie met u te beheren, waaronder:
 • Verwerken en leveren van uw Toluna-punten of -beloningen, ruilen van uw Toluna-punten voor vouchers/coupons en meedoen aan prijstrekkingen/sweepstakes, inclusief het delen van uw persoonlijke gegevens met vertrouwde externe leveranciers om u namens ons incentives te geven;

 • U op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze voorwaarden of ons privacybeleid;

 • U te vragen om een beoordeling te geven of u uit te nodigen om deel te nemen aan een onderzoek; of

 • Om een andere reden die verband houdt met uw Lidmaatschap.

 
Gegevenstype
(a) Identiteit
(b) Contact
(d) Demografisch/Profiel
(e) Technische gegevens
(f) Gepseudonimiseerde gegevens (panellid-ID)
 
Doel
 • We zullen u vragen om deel te nemen aan en feedback te geven via onderzoeken, inclusief het ons laten weten van uw voorkeuren en consumentenbehoeften. Dit kan ook het op verschillende manieren analyseren van uw gedrag en voor verschillende doeleinden omvatten, maar alleen op voorwaarde dat dergelijk gebruik voor marktonderzoek is.

 • Wij kunnen, met uw toestemming via een onderzoek, u vragen om bepaalde speciale categorieën persoonlijke gegevens vrij te geven, maar alleen indien deze relevant zijn voor het onderzoek en zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Gegevenstype
(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Speciale categorieën van persoonlijke gegevens
(d) Demografisch/Profiel
(e) Technische gegevens
(f) Gepseudonimiseerde gegevens (panellid-ID)
 
Doel
We kunnen u vragen om deel te nemen aan onderzoeken van klanten die tot verschillende soorten organisaties behoren zoals; volksgezondheidsorganisaties, commerciële of liefdadigheidsorganisaties of academici van universiteiten, enz. en deze kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd.
 
Gegevenstype
(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Speciale categorieën van persoonlijke gegevens (gezondheid, bijvoorbeeld ziekte, aandoening, behandeling, consumentenproducten en bijwerkingen).
(d) Demografisch/Profiel
 
Doel

We gebruiken een mobiele app, die in de toekomst met uw toestemming locatiegebaseerde geofencing kan omvatten. Als u akkoord gaat met het downloaden en gebruiken van onze mobiele app op uw mobiele telefoon, tablet of pc (apparaat), verzamelen we de volgende informatie:

 • voor het beheren van de site, het volgen van de bewegingen van gebruikers op de site en het internet. We gebruiken mobiele analysesoftware om een beter begrip te krijgen van de functionaliteit van onze mobiele app op uw apparaat. Deze software kan gegevens registreren over de frequentie waarmee u de app gebruikt, de gebeurtenissen die in de app optreden, geaggregeerd gebruik, prestatiegegevens en waar de app werd gedownload;

 • voor kwaliteitscontrole, fraude of andere juridische redenen verwijzen we naar deze privacyverklaring;

 • Technische gegevens en Demografische/Profielgegevens worden verzameld wanneer u zich aanmeldt om onze mobiele app te gebruiken en via de onderzoeken waaraan u deelneemt. We gebruiken deze gegevens voor het matchen en verrijken van gegevens en in advertentie-effectiviteitscampagnes voor onze klanten;

 • om demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand in zijn geheel, bijvoorbeeld inclusief, in het algemeen voor het analyseren van trends in marketingonderzoekstudies. Onze klanten kunnen deze informatie combineren met deze van anderen om "geaggregeerde" rapporten te produceren. Ze kunnen ook wetenschappelijke rapporten samenstellen op basis van gemodelleerde gegevens. 'Gemodelleerde gegevens' zijn gegevens die zijn ontwikkeld op basis van demografische en gedragskenmerken (zoals uw geslacht, leeftijd en voorkeuren) om te voorspellen wat mensen met vergelijkbare of overeenkomstige kenmerken zouden bekijken of kopen. Wij kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën, zowel in individuele als in samengevoegde vorm.

Gegevenstype
(d) Demografisch/Profiel data
(e) Technische gegevens (automatisch verzameld - systeem- en prestatie-informatie over het type apparaat dat u gebruikt, versie van het besturingssysteem, apparaat-ID en statistieken van hardwaregebruik zoals CPU- en app-versie en geolocatie)
(f) Gepseudonimiseerde gegevens
 
Doel
We kunnen uw Demografische/Profielgegevens gebruiken voor profileringsdoeleinden en (als u ons eerder uw etniciteit/raciaal profiel hebt verstrekt), kunnen we deze informatie ook gebruiken voor profileringsdoeleinden, op voorwaarde dat dit is toegestaan onder de lokale wetgeving. Dit betekent dat we u zullen matchen met geschikte onderzoeken om te zien of u in aanmerking komt voor bepaalde onderzoeken. Uw geboortedatum wordt automatisch bijgewerkt, zodat we ervoor kunnen zorgen dat we personen selecteren op basis van hun leeftijd, zoals vereist voor het relevante onderzoek.
 
Gegevenstype
(c) Speciale categorieën persoonlijke gegevens (etniciteit/raciaal profiel)
(d) Demografisch/Profiel
 
Doel

We kunnen van tijd tot tijd sommige van uw persoonlijke gegevens delen met geselecteerde en vertrouwde externe verwerkers. Die partijen kunnen analyses of demografische gegevens toevoegen die ze eerder over u hebben verzameld, dit kunnen openbare bronnen zijn (bijvoorbeeld eigendom van onroerend goed) en/of privébronnen (bijvoorbeeld lijsten met abonnees of aankopen in de detailhandel bij wie u een account hebt). We zullen uw identiteits- en contactgegevens alleen delen als u hiervoor voorafgaand uw toestemming hebt gegeven, wat onderdeel kan zijn van een onderzoek, of een uitnodiging om deel te nemen aan dergelijke programma's.

We kunnen ook uw Gepseudonimiseerde gegevens en/of Demografische/Profielgegevens gebruiken om aan bestaande anonieme gegevenssets toe te voegen of om nieuwe aan te maken..

We gebruiken ze zodat we de gegevens die we over u hebben kunnen verrijken om uw panelprofiel, uw ervaring als Lid van een panel te verbeteren en ervoor te zorgen dat u wordt geselecteerd voor relevante onderzoeken.

Op het moment dat deze privacyverklaring wordt bijgewerkt, zijn deze partijen op dit moment, (of misschien in de toekomst): Acxiom Corp, CACI Limited, Experian Limited, Liveramp Holdings Inc., Merkle UK One Limited, Micromarketing_Systeme and Consult GmbH, The Nielsen Company (US) LLC, Oracle Corp and SegmentIQ Limited of een van hun gelieerde groepsmaatschappijen.

 
Gegevenstype
   (a) Identiteit
   (b) Contact
   (d) Demografisch/Profiel data
   (e) Technische gegevens (bijv. IP-adres, ADID's, browser- en apparaatinformatie (incl. mobiele apparaat-ID's, technische app-gegevens, gebruik, prestaties, gegevens en locatiegegevens))
   (f) Gepseudonimiseerde gegevens
 
Doel
 • Om de advertentie-effectiviteit te meten en/of 'look-a-like'-groepen te maken die gemeenschappelijke Demografische/Profielgegevens (of interesses) hebben. Onze klanten zoeken vervolgens mensen die vergelijkbaar zijn met die groepen en gebruiken die informatie op een manier die nieuwe potentiële consumenten bereikt en hen helpt hun advertentietargeting en hun online advertentiemodellen te verbeteren.

 • We kunnen uw unieke panellid-ID (UID) met onze klanten delen, die cookies kunnen schrijven, instellen of lezen of andere Technische gegevens over u kunnen gebruiken vanaf meerdere locaties, waaronder onze eigen servers of systemen. Als u deelneemt, wordt uw UID opgeslagen of gekoppeld aan die Technische gegevens zodat wij en/of onze klanten online advertentie-effectiviteitscampagnes kunnen uitvoeren, uw bezoeken aan websites kunnen volgen, uw Demografische/Profielgegevens kunnen gebruiken om look-a-like segmenten te creëren en/of andere online inzichten over u verkrijgen. Als u interactie met de online advertentie of promotie hebt gehad, stuurt onze klant uw UID en het specifieke onderzoek naar ons en kunnen wij u de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan het onderzoek.
  We zullen geen identiteits- of contactgegevens aan onze klanten overdragen, tenzij we eerst uw toestemming hebben ontvangen en derden mogen geen contact met u opnemen of uw gegevens voor een ander doel gebruiken.

 
Gegevenstype
(b) Contactgegevens (e-mailadres)
(d) Demografisch/Profiel data
(e) Technische gegevens (UID, setting cookies
(f) Gepseudonimiseerde gegevens
 
Doel

We kunnen uw persoonlijke gegevens vergelijken met deze van onze klanten of vertrouwde partners om te bepalen of u een van hun producten of diensten gebruikt en/of u wordt blootgesteld aan een van hun advertenties. Dit helpt onze klanten meer inzicht te krijgen in het gedrag van consumenten wanneer advertenties aan hen worden getoond.
We zullen geen Identiteits- of Contactgegevens aan derden overdragen, tenzij we eerst uw toestemming hebben ontvangen en derden mogen geen contact met u opnemen of uw gegevens voor een ander doel gebruiken.

 
Gegevenstype

(a) Identiteit (UID)
(b) Contact (email address)
(d) Demografisch/Profiel
(e) Technische gegevens
(f) Gepseudonimiseerde gegevens

 
Doel
Hoewel we alles in het werk stellen om uw privacy te beschermen, kunnen we worden verplicht om uw persoonlijke gegevens vrij te geven als reactie op wettige verzoeken van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten; of om te voldoen aan een dagvaarding of ander juridisch proces, wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, om uw veiligheid of die van anderen te beschermen, om fraude of inbreuken op onze voorwaarden te onderzoeken of om te reageren op een verzoek van de overheid.
 
Gegevenstype
(a) Identiteit
(b) Contact
(d) Demografisch/Profiel
(e) Technische gegevens
(f) Gepseudonimiseerde gegevens
 
Doel
We gebruiken meerdere Technologiegegevens voor kwaliteitscontrole, validatie en fraudeopsporing en -preventiedoeleinden, die ons ook helpen bij het waarborgen van de integriteit van onderzoeksresultaten. Raadpleeg het hoofdstuk ‘Welke andere tracking-technologieën gebruiken we voor onderzoeken waaraan u deelneemt en voor andere doeleinden?’ voor meer informatie.
 
Gegevenstype
(e) Technische gegevens
(f) Gepseudonimiseerde gegevens
 

Privacy Policy Text Part Two

Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?

Al onze groepsleden die u kunt vinden op https://tolunacorporate.com/locations kunnen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens of deze gebruiken voor de doeleinden die in de bovenstaande tabel worden vermeld en/of om onze normale zakelijke activiteiten uit te voeren, zoals het aanbieden, onderhouden en personaliseren van onze sites en diensten, om met u te communiceren en om onze legitieme zakelijke doeleinden te volbrengen, op basis van contractuele waarborgen.

Over het algemeen worden uw antwoorden die we via onze onderzoeken verzamelen, aan onze klanten verstrekt, hetzij in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm of in pseudonieme vorm. Als we de resultaten in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm verstrekken, bevatten de resultaten informatie op groepsniveau en niet op individueel niveau. Als we de resultaten in gepseudonimiseerde vorm leveren, zijn de resultaten op individuele basis, met behulp van unieke identificatiegegevens, zoals uw toegewezen panellid-ID, maar bevatten deze uw identiteitsgegevens of contactgegevens niet.

Uw Identiteitsgegevens of Contactgegevens worden alleen aan onze klanten verstrekt in specifieke onderzoeken, voor onderzoeksdoeleinden, en we zullen dergelijke gegevens nooit aan onze klanten verstrekken tenzij we eerst uw toestemming hebben ontvangen en met hen hebben bevestigd dat hun gebruik in overeenstemming is met toepasselijk recht en praktijkcodes voor marktonderzoek.

Van tijd tot tijd kunnen we derden inschakelen om u cheques te laten opsturen of voor de levering van uw beloningen en/of andere derden ten behoeve van die partijen die ons of onze klanten diensten verlenen zoals; gegevensverwerking of analyseservices of om gegevens toe te voegen die ze eerder over u hebben verzameld. Dergelijke derde partijen mogen uw persoonlijke gegevens om geen enkele andere reden gebruiken en we sluiten contracten met deze derde partijen af om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden bewaard en gewist in overeenstemming met ons beleid inzake gegevensbewaring en -vernietiging.

Af en toe kan Toluna gebruikmaken van software van derden voor het beheer van e-maillijsten en e-maildistributie, of gebruikmaken van derden voor het matchen van onze Leden met leden van andere lijsten, of om de nauwkeurigheid van uw persoonlijke gegevens te valideren. Deze bedrijven zijn alleen bevoegd om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor zover dat nodig is om deze diensten aan ons te leveren, overeenkomstig onze schriftelijke instructies. In dergelijke gevallen moeten deze bedrijven zich houden aan onze eisen op het gebied van privacy en beveiliging van gegevens en mogen ze de persoonlijke gegevens die ze van ons ontvangen niet voor andere doeleinden gebruiken.

Hoewel we er alles aan doen om uw privacy te bewaren, kunnen we in bepaalde gevallen uw persoonlijke gegevens openbaar maken om te reageren op wettige verzoeken door overheden, inclusief verzoeken met betrekking tot de nationale veiligheid of verzoeken van justitie. We kunnen uw persoonlijke informatie ook openbaar maken als het wettelijk verplicht is, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of andere gerechtelijke procedure, wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, om uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, om fraude of overtreding van de voorwaarden van de site te onderzoeken of om op een verzoek van de overheid te reageren.

Raadpleeg de bovenstaande tabel voor meer informatie over dit gebruik.

Dragen wij uw persoonlijke gegevens over aan andere landen?

Toluna is een wereldwijd bedrijf en uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan andere leden van de Toluna-groep van bedrijven en onze vertrouwde dienstverleners, die zich in andere landen bevinden dan waar u woont. Houd er rekening mee dat de wetten van andere landen kunnen verschillen van de wetten die van toepassing zijn in uw eigen land. Raadpleeg de bijgevoegde lijst van alle Toluna-bedrijven: https://tolunacorporate.com/about.

Als u in de EER woont, om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft Toluna voldoende waarborgen ingesteld om uw gegevens en uw rechten te beschermen, inclusief standaardclausules voor gegevensoverdracht aan derden in niet-adequate landen zoals vastgesteld door de Europese Commissie.

Toluna USA Inc., - The EU-U.S. Privacy Shield Framework

Ons wereldwijde back-up- en hostingservicecentrum bevindt zich in de VS. Toluna USA Inc., (“Toluna USA”) is lid van de Toluna-groep van bedrijven en alle gegevens die wij gebruiken worden voor die doeleinden aan Toluna USA overgedragen. Toluna USA erkent dat de EER strikte bescherming heeft ingesteld met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens uit de EER, inclusief vereisten om adequate bescherming te bieden voor dergelijke persoonlijke gegevens die buiten de EER worden overgedragen. Toluna zorgt ervoor dat het voldoende bescherming biedt voor de verwerking van bepaalde persoonlijke gegevens uit de EER (inclusief over u).

Toluna USA neemt deel aan en heeft verklaard dat het voldoet aan het EU-VS Privacy Shield FrameworkToluna verbindt zich ertoe alle persoonlijke gegevens die uit de lidstaten van de Europese Unie (EU) werden ontvangen, met betrekking tot het Privacy Shield Framework, te onderwerpen aan de toepasselijke principes van het Framework. Ga naar de Privacy Shield-lijst van het U.S. Department of Commerce voor meer informatie over het Privacy Shield-programma. [https://www.privacyshield.gov/list].

Toluna USA volgens het Privacy Shield-programma verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens die het ontvangt, en die vervolgens worden overgedragen aan een externe partij die namens Toluna USA optreedt (Iron Mountain). Toluna USA leeft de Privacy Shield-principes na bij alle verzendingen van persoonsgegevens vanuit de EU en Zwitserland, met inbegrip van de aansprakelijkheidsbepalingen die hiermee verband houden.. Indien er een conflict bestaat tussen de voorwaarden van dit privacybeleid en de Privacy Shield-principes, zullen de Privacy Shield-principes voorrang krijgen.

Wat betreft persoonlijke gegevens die conform het Privacy Shield-programma worden ontvangen of overgedragen, is Toluna onderworpen aan de regelgevende en executieve bevoegdheden van de US Federal Trade Commission. Ga voor meer informatie over het Privacy Shield naar de Privacy Shield-website van het US Department of Commerce https://www.privacyshield.gov. In bepaalde omstandigheden kunnen wij persoonlijke gegevens openbaar maken om te reageren op gerechtelijke verzoeken door overheden, inclusief verzoeken met betrekking tot de nationale veiligheid of verzoeken van justitie.

In overeenstemming met de Privacy Shield-principes, zal Toluna USA klachten over het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens oplossen. Personen uit de EER met vragen of klachten over ons Privacy Shield-beleid moeten eerst contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via [Contact].

Als u een onopgelost probleem hebt inzake privacy of gegevensgebruik, dat we niet naar uw tevredenheid hebben behandeld, kunt u (gratis) contact opnemen met onze in de VS gevestigde aanbieder van geschillenbeslechting op feedback-form.truste.com/watchdog/request.

In bepaalde gevallen, zoals uitgebreider wordt beschreven op de Privacy Shield-website https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kunt u recht hebben op bindende arbitrage wanneer andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput.

U hebt onder bepaalde omstandigheden mogelijk de optie om bindende arbitrage te kiezen voor de oplossing van uw klacht, mits u de volgende stappen hebt genomen: (1) u hebt uw klacht rechtstreeks aan Toluna gericht en u hebt ons de kans gegeven om het probleem op te lossen; (2) u hebt gebruik gemaakt van het onafhankelijke geschillenbeslechtingsmechanisme dat wordt beschreven in het hoofdstuk Hoe stel ik een vraag of dien ik een klacht in? Paragraaf hieronder; en (3) het probleem werd aangekaart via de relevante autoriteit voor gegevensbescherming en het Amerikaanse ministerie van Handel heeft de kans gekregen om de klacht kosteloos op te lossen. Ga voor meer informatie over bindende arbitrage naar het US Department of Commerce Privacy Shield Framework: Bijlage 1 (Bindende arbitrage) op https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Op welke andere manieren kunt u lid worden van ons influencers-panel? - Onze mobiele app – Mobiele applicaties

Mobiele applicaties

U kunt ervoor kiezen om Lid te worden met behulp van onze mobiele applicatie (app). Wanneer u onze mobiele app downloadt en gebruikt, verzamelen we automatisch informatie over het systeem en de prestaties van het apparaat dat u gebruikt, de versie van het besturingssysteem, het apparaat-id en de statistische gebruiksinformatie van de hardware, zoals CPU, RAM, opslag en de app-versie. We gebruiken de informatie die we via onze mobiele app verzamelen in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring en de onderstaande bepalingen.

We sturen u van tijd tot tijd pushmeldingen om u op de hoogte te houden van onderzoeken en u te vragen of u wilt deelnemen aan bepaalde marktonderzoeken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Als u dit type communicatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u de meldingen op apparaatniveau uitschakelen. Om te zorgen dat u de juiste meldingen krijgt, moeten we bepaalde informatie verzamelen over uw apparaat, zoals het besturingssysteem en de gebruikersidentificatie.

SMS

We maken rechtstreeks of via een derde een service beschikbaar die u kunt gebruiken om berichten te ontvangen op uw draadloze apparaat via een tekstberichtenservice ("SMS Service")

De standaardtarieven voor data en berichten zijn op alle sms-correspondentie van toepassing. Alle kosten worden gefactureerd door en betaald aan uw provider. U verklaart dat u de eigenaar of gemachtigde gebruiker bent van het draadloze apparaat waarop de berichten worden ontvangen en dat u gemachtigd bent om de van toepassing zijnde kosten te betalen. Persoonlijk gegevens die van u worden verkregen in verband met deze SMS-service, zijn mogelijk uw identiteit- en contactgegevens, de naam van uw provider en de datum, tijd en inhoud van uw berichten. Deze informatie wordt gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring. Als er kosten in rekening worden gebracht op uw factuur voor een draadloze account, zijn we mogelijk verplicht om uw provider uw identiteitsgegevens en contactgegevens te verstrekken. Uw draadloze provider en andere dienstverleners kunnen ook gegevens verzamelen over uw gebruik van uw draadloze apparaat, en op hun werkwijzen is hun eigen beleid van toepassing. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat de sms-service wordt geleverd via draadloze systemen die radiosignalen (en andere middelen) gebruiken om communicatie te verzenden via complexe netwerken. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging in de ontvangst van SMS-berichten, de levering is onderworpen aan de goede overdracht door uw netwerkoperator. De SMS-berichtenservice wordt op 'as-is'-basis verstrekt. We garanderen niet dat uw gebruik van de sms-service privé of beveiligd zal zijn en wij zijn niet aansprakelijk voor een eventueel gebrek aan privacy of beveiliging die u kunt opmerken. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor voorzorgs- en beveiligingsmaatregelen die het meest geschikt zijn voor uw situatie en beoogde gebruik van de sms-service. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor deze service door naar uw accountpagina te gaan en de optie "Ik ga ermee akkoord uitnodigingen voor onderzoeken per sms te ontvangen" op het tabblad Persoonlijke gegevens uit te schakelen. Indien beschikbaar in uw land, kunt u zich mogelijk ook afmelden via sms door de instructies te volgen die in de sms worden vermeld.

Enkele aanmelding

U kunt zich op onze website aanmelden met behulp van aanmelddiensten zoals Facebook Connect of een Open ID-provider. Deze diensten zullen uw identiteit verifiëren en u de mogelijkheid bieden om Lid te worden. Diensten zoals Facebook Connect geven u de optie om informatie over uw activiteiten op deze site op uw profielpagina te plaatsen en dit met anderen binnen uw netwerk te delen.

Verwijzingen

Als u ervoor kiest om onze verwijzingsservice te gebruiken om een vriend over onze site op de hoogte te brengen, kunt u uw unieke verwijzingslink doorgeven aan uw vriend en als uw vriend Lid wordt, zullen wij u Toluna-punten als beloning geven.

Welke cookies gebruiken we op onze site?

Onze site maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze site, en om een schatting van het aantal bezoeken en click-throughs voor specifieke campagnes te verstrekken. Hierdoor kunnen we u een betere ervaring te geven wanneer u door onze site bladert en het helpt ons onze site te verbeteren. Deze cookies vervallen wanneer uw browsersessie eindigt. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Een cookie is een klein bestandje met letters en cijfers, dat we in uw browser of op de vaste schijf van uw computer opslaan. Cookies bevatten informatie die wordt overgedragen naar de vaste schijf van uw computer.

Zie ons Cookie-beleid voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken: https://www.influencers.toluna.com/cookie-policy.

Welke andere tracking-technologieën gebruiken we voor onderzoeken waaraan u deelneemt en voor andere doeleinden?

Onderzoeken - tracking van cookies van klanten, inclusief voor advertentie-effectiviteitcampagnes

We kunnen uw unieke panellid-ID (UID) met onze klanten delen, die cookies kunnen schrijven, instellen of lezen of andere Technische gegevens over u kunnen gebruiken vanaf meerdere locaties, waaronder onze eigen servers of systemen. Als u deelneemt, wordt uw UID opgeslagen of gekoppeld aan die Technische gegevens zodat wij en/of onze klanten online advertentie-effectiviteitscampagnes kunnen uitvoeren, uw bezoeken aan websites kunnen volgen, uw Demografische/Profielgegevens kunnen gebruiken om look-a-like segmenten te creëren en/of andere online inzichten over u verkrijgen. Als u interactie met de online advertentie of promotie hebt gehad, stuurt onze klant uw UID en het specifieke onderzoek naar ons en kunnen wij u de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan het onderzoek.

Andere technologieën

Geautomatiseerde technologieën of interacties.

Tijdens uw interactie met de site verzamelen we automatisch technische gegevens over uw apparatuur, surfgedrag en -patronen. We verzamelen deze Technische gegevens met behulp van cookies, serverlogboeken, digitale vingerafdruktechnologieën en andere vergelijkbare technologieën. We kunnen ook Technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Serverlogbestanden:

We kunnen internetprotocol- (IP) adressen, type browser, internetserviceprovider (ISP), verwijzende/exit laatst bekeken pagina’s, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en/of clickstream-gegevens verzamelen. Deze technische gegevens kunnen worden gecombineerd met andere informatie die over u wordt verzameld om onze services, sitefunctionaliteit en analytische gegevens te verbeteren.

Fingerprinting technologies:

In het algemeen wijzen technologieën voor digitale vingerafdrukken een unieke identificatie of computer-id toe aan de computer van een gebruiker om uw opslagapparaat worden bewaard (“Technologie"). De Technologie zal openbaar beschikbare gegevens analyseren en gegevens die worden verkregen van de webbrowser van uw computer en van andere openbaar beschikbare gegevenspunten, inclusief maar niet beperkt tot de technische instellingen, de kenmerken en het IP-adres van uw computer gebruiken om een unieke identificatie te creëren die wordt toegewezen aan uw computer. We gebruiken de Technologie voor kwaliteitscontrole, validatie en fraudeopsporing en -preventiedoeleinden, die ons ook helpen bij het waarborgen van de integriteit van onderzoeksresultaten. Passende technische en operationele processen en procedures zullen worden gevolgd om ervoor te zorgen dat de technologie veilig en beveiligd is en geen onnodige privacy- of gegevensbeveiligingsrisico's veroorzaakt en de technologie op professionele en ethische wijze zal worden gebruikt en gedistribueerd in overeenstemming met ( a) deze privacyverklaring, (b) andere verklaringen en/of openbaarmakingen aan u als lid van de gemeenschap en (c) toepasselijke wetten en praktijkcodes voor marktonderzoek . In het geval dat enig onethisch gedrag wordt ontdekt in verband met het gebruik van de Technologie, of dat de Technologie wordt gebruikt op een manier die niet in overeenstemming is met de privacyverklaring, zullen onmiddellijk maatregelen worden genomen om dergelijk onethisch gedrag te verbieden en het juiste gebruik van de Technologie te waarborgen.

Reclame

We werken samen met externe partners om advertenties op onze site te publiceren of om onze advertenties op andere sites te beheren. Onze externe partners kunnen technologieën gebruiken, zoals cookies, om informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze site en andere sites om advertenties weer te geven op basis van uw browseractiviteiten en interesses. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om u op uw interesse gebaseerde advertenties te tonen, kunt u dit afwijzen door te klikken hier. Wij wijzen erop dat een dergelijke afwijzing niet betekent dat u geen advertenties meer krijgt. U zult nog steeds algemene advertenties blijven ontvangen.

Digitale vingerafdruk

In het algemeen wijzen technologieën voor digitale vingerafdrukken een unieke identificatie of computer-id toe aan de computer van een gebruiker om uw computer te identificeren en te volgen. Toluna zal geen gebruik maken van technologie voor digitale vingerafdrukken (de “Technologie") om uw Identiteit- of contactgegevens te verzamelen, of om uw online activiteiten te volgen, en zal het gebruik of beheer van uw computer niet verstoren of beïnvloeden of de instellingen of functionaliteit van uw computer niet aanpassen of wijzigen. Af en toe, in specifieke marktonderzoeksprogramma's zullen we de Technologie gebruiken om de integriteit van onderzoeksresultaten voor onze klanten te verzekeren. De Technologie zal openbaar beschikbare gegevens analyseren en gegevens die worden verkregen van de webbrowser van uw computer en van andere openbaar beschikbare gegevenspunten, inclusief maar niet beperkt tot de technische instellingen, de kenmerken en het IP-adres van uw computer gebruiken om een unieke identificatie te creëren die wordt toegewezen aan uw computer. De unieke identificatie is een alfanumerieke id. Om onze klanten bij te staan in het beschermen en verzekeren van de integriteit van enquêteresultaten, kunnen we (a) uw unieke identificatie koppelen aan of associëren met u en uw persoonlijke gegevens; (b) uw unieke identificatie delen met onze klanten en met andere voorbeeld- en panelproviders; en (c) een unieke identificatie ontvangen of verkrijgen van een derde partij die aan u gekoppeld is, inclusief en zonder beperking van een voorbeeld- of panelprovider of onze klant; we verstrekken dergelijke informatie uitsluitend op samengevoegde en anoniem gemaakte basis aan derden (met inbegrip van onze klanten). Bovendien worden alle unieke identificaties die wij ontvangen of verkrijgen en die aan u gekoppeld zijn, beschermd volgens deze privacyverklaring en indien wettelijk vereist vragen we u vooraf toestemming.

We zullen er alles aan doen om te verzekeren dat de Technologie veilig en beveiligd is en geen onnodige privacy- of gegevensbeveiligingsrisico's veroorzaakt, en zullen de Technologie gebruiken en distribueren op een professionele en ethische manier in overeenstemming met (a) deze privacyverklaring, (b) alle andere verklaringen en/of openbaarmakingen van ons aan u en (c) de van toepassing zijnde wetten en praktijkcodes voor marktonderzoek. In het geval dat we ontdekken of op de hoogte worden gesteld van onethische handelingen in verband met het gebruik van de Technologie, of dat de Technologie wordt gebruikt op een manier die inconsistent is met de verklaringen en/of openbaarmakingen van ons aan u of in overtreding is van de van toepassing zijnde wetten en codes, nemen wij onmiddellijk maatregelen om dergelijk onethisch gedrag te verbieden en het correcte beheer van de Technologie te verzekeren.

Widgets voor sociale media

Onze site bevat socialemediafuncties, zoals de Facebook-knop Vind ik leuk (en widgets, zoals de knop Delen of interactieve miniprogramma's die op onze website worden uitgevoerd). Deze functies kunnen uw IP-adres en de pagina die u op onze site bezoekt; vastleggen en kunnen een cookie plaatsen om de functie naar behoren te laten functioneren. De socialemediafuncties en widgets worden door een derde partij of rechtstreeks op onze site gehost. Uw interactie met deze functies wordt beheerd door de privacyverklaring van het bedrijf dat ze aanbiedt.

Wat is ons beleid voor winnaars en privacygarantie?

Leden en anderen die deelnemen aan onderzoeken worden willekeurig geselecteerd om prijzen te winnen voor hun deelname aan onderzoeken, content, games en andere promoties. Alle winnaars worden via e-mail of via onze site op de hoogte gebracht van hun prijs. Toluna zal de gebruikersnamen van de winnaars op onze site en in onze eigen blogs en nieuwsbrieven publiceren. Ga voor meer informatie naar onze Voorwaarden en bepalingen pagina. Contanten en andere toegewezen prijzen aan niet-leden worden rechtstreeks toegekend.

Welke beveiligingsmaatregelen nemen we om uw persoonlijke gegevens te beschermen?

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, op ongeoorloofde wijze worden gebruikt, geopend, gewijzigd of bekendgemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derde partijen die een zakelijke behoefte hebben om deze te weten. Ze zullen uw persoonlijke gegevens alleen volgens onze instructies verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Hoewel we er alles aan doen om uw gegevens veilig te houden, kan helaas geen enkel systeem garanderen dat ze 100% veilig zijn. Als u vragen hebt over de beveiliging van uw persoonlijke gegevens of als u reden hebt om aan te nemen dat uw persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben niet langer veilig zijn, neem dan onmiddellijk contact met ons op zoals beschreven in deze privacyverklaring

We hebben procedures geïmplementeerd om met vermoedelijke lekken van persoonsgegevens om te gaan en zullen u of een toepasselijke regulator of toezichthoudende autoriteit op de hoogte brengen van een lek als we dit wettelijk verplicht zijn.

Wat is ons beleid voor het bewaren en vernietigen van gegevens?

Hoe lang worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld , inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de gepaste bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade als gevolg van ongeautoriseerd gebruik of vrijgave van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we dit kunnen doen door middel van andere methoden en de geldende wettelijke vereisten.

Als u een burger of ingezetene van de EER bent, of als wij uw persoonlijke gegevens in de EER verwerken, kunt u ons in sommige omstandigheden vragen om uw gegevens te verwijderen: zie het gedeelte Uw rechten hieronder voor meer informatie.

Aangezien de resultaten van de onderzoeken en andere geaggregeerde of gepseudonimiseerde gegevens worden gebruikt voor onderzoek, wetenschappelijke, historische en/of statistische doeleinden (publiek of privaat gefinancierd), kunnen wij en onze klanten of andere derden deze informatie voor dergelijke doeleinden gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden, voor onbepaalde tijd, zonder verdere kennisgeving aan u.

Zakelijke overdrachten

Naarmate ons bedrijf verder wordt uitgebreid, kan het zijn dat we activa kopen of verkopen. Bij dergelijke transacties zal Toluna contact met u als Lid opnemen, en is de informatie die u vrijwillig in uw gebruikersprofiel hebt verstrekt over het algemeen een van de overgedragen bedrijfsmiddelen. Elke fusie, verkoop of overdracht van Toluna van een deel of alle bedrijfsactiva (inclusief ons Influencer-panel), of andere fundamentele zakelijke transacties vinden alleen plaats aan een entiteit die ermee instemt om alle materiële voorwaarden van onze privacyverklaring na te leven. U wordt per e-mail op de hoogte gebracht en/of een prominente kennisgeving wordt op onze site geplaatst als een transactie kan leiden tot een nieuw voorgesteld gebruik van uw persoonlijke gegevens die onverenigbaar zijn met het gebruik in deze Privacyverklaring en van de keuzes die u kunt maken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Links

Af en toe bieden we bezoekers de mogelijkheid om vrijwillig een koppeling te maken met andere sites. Toluna controleert de inhoud en het effect van het privacybeleid van deze sites niet en is er niet verantwoordelijk voor.

Privacy van kinderen

Toluna zal niet opzettelijk informatie verzamelen van een jonger kind dan 16 jaar zonder toestemming van zijn/haar ouders, wettige voogd of volwassene die verantwoordelijk is voor de zorg van het kind. 'Jonge mensen' (mensen tussen 16 en 17 jaar) die in aanmerking komen, kunnen af en toe worden gevraagd deel te nemen aan ons tienerpanel. We voldoen aan COPPA, het EU-programma "Veiliger internet", de algemene voorschriften voor gegevensbescherming en de ESOMAR-richtlijnen met betrekking tot onderzoeken over kinderen en jongeren. Als u een ouder of voogd bent van een kind jonger dan 16 jaar en zich ervan bewust wordt dat uw kind persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt en u niet op de hoogte bent van dergelijke verwerking, neem dan contact met ons op zoals beschreven in deze Privacyverklaring en wij zullen onmiddellijk redelijke stappen ondernemen om dergelijke informatie verwijderen.

Uw rechten

Hoe krijgt u toegang tot uw informatie; hoe kunt u de ruimte voor diensten voor leden gebruiken om uw informatie bij te werken, te corrigeren of verwijderen?

Toluna zal u op verzoek informatie geven over of we al dan niet uw persoonlijke gegevens bewaren. U kunt toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, deze corrigeren of verzoeken om verwijdering ervan, of uw lidmaatschap beëindigen door u aan te melden bij uw Ledenaccount. Wanneer u de instructies volgt, zal uw informatie automatisch worden bijgewerkt in onze database. Voor deze doeleinden, en als u uw persoonlijke gegevens niet zelf kunt corrigeren via accountpagina, kunt u ons schrijven op het postadres dat aan het einde van deze privacyverklaring staat, of kan u contact met ons opnemen hier. We zullen binnen redelijke tijd op alle verzoeken reageren.

Hoe beëindigt u uw lidmaatschap van het influencers-panel?

Als u ervoor kiest om uw lidmaatschap van Toluna te beëindigen, of ons te verplichten de verwerking van uw persoonlijke gegevens te stoppen, kunt u uw lidmaatschap beëindigen door naar 'Account' te gaan en daar in de linkeronderhoek Opties voor afmelden te kiezen en vervolgens "Uw account annuleren" aan te klikken. Door de juiste instructies te volgen, wordt uw record gemarkeerd, zodat geen contact meer met u wordt opgenomen en u geen communicatie meer van Toluna ontvangt. Bovendien verliest u op het moment van uitschrijving nog niet opgevraagde tegoeden. U kunt ook een e-mail sturen met behulp van het formulier Contact om verwijderd te worden. Via de e-mailkoppelingen op de site kunt u ons rechtstreeks een e-mail sturen met vragen of opmerkingen die u hebt. Elke e-mail die we ontvangen, wordt afzonderlijk gelezen en beantwoord. In de meeste gevallen duurt het 2 tot 3 werkdagen om deze wijziging te verwerken, maar het kan twee weken duren om uw status af te ronden. Houd er rekening mee dat u tijdens deze korte periode nog steeds berichten kunt blijven ontvangen nadat u uw voorkeuren hebt gewijzigd terwijl onze systemen volledig worden bijgewerkt.

Bewaren van gegevens

Als u uw lidmaatschap beëindigt, zullen we uw persoonlijke informatie voor geen enkel doel meer gebruiken, maar in overeenstemming met onze back-upprocedures worden uw persoonlijke gegevens bewaard tot uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons beleid na verloop van tijd worden vernietigd, en blijven we de beveiligingsprocedures en -technologieën gebruiken om uw persoonlijke gegevens veilig te houden.

Hoe stel ik een vraag of dien ik een klacht in?

U kunt vragen of klachten over het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens richten aan onze Privacy contactpersoon. We zullen klachten of geschillen met betrekking tot het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens binnen 30 dagen na ontvangst van uw klacht onderzoeken en proberen op te lossen.

Als u gevestigd bent in de EER en een onopgelost probleem inzake privacy of gegevensgebruik heeft die we niet naar tevredenheid hebben opgelost, raadpleeg dan uw rechten om een klacht in te dienen onder de onderstaande paragraaf getiteld een klacht indienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming].

Uw andere rechten

U kunt:

 • verzoeken om toegang tot uw persoonlijke gegevens en we kunnen uw identiteit controleren voordat we op uw verzoek reageren.

 • uw persoonlijke gegevens laten wissen, corrigeren of beperken als deze onjuist zijn of moeten worden bijgewerkt. Mogelijk hebt u onder bepaalde omstandigheden ook het recht om verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen; dit is echter niet altijd mogelijk vanwege wettelijke vereisten en andere verplichtingen en factoren. U kunt uw Accountgegevens bijwerken via uw Account of door contact met ons op te nemen op het onderstaande adres.

 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens als wij uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Uw rechten in de EER

Als u zich in de EER bevindt, hebt u bovendien het recht om:

 • uw persoonlijke gegevens aan u of aan een derde te laten overdragen. Wij zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonlijke gegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Merk op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

 • op elk moment een klacht indienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming. Een lijst met nationale gegevensbeschermingsautoriteiten vindt u hier: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.html.

  We zouden echter graag de kans krijgen om zulke problemen eerst met u te bespreken, voordat u contact opneemt met de toezichthoudende autoriteit, neem dus eerst contact met ons op

Wijzigingen in de privacyverklaring en uw plicht om ons op de hoogte te stellen van wijzigingen

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op de datum bovenaan dit privacybeleid.

We houden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment te wijzigen; kijk er dus regelmatig naar. Als we besluiten onze privacyverklaring te veranderen, publiceren we die veranderingen in deze privacyverklaring op introductiepagina of andere plaatsen die naar onze mening geschikt zijn, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en, eventueel, onder welke omstandigheden we deze bekendmaken. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hiervan via e-mail of door middel van een kennisgeving op onze startpagina op de hoogte stellen voordat de wijziging wordt doorgevoerd.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u hebben nauwkeurig en actueel zijn. Houd uw Accountgegevens bijgewerkt als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

Privacy contactgegevens

U kunt contact met ons opnemen door te schrijven naar:

The Data Protection Officer
Toluna
85 Uxbridge Road
W5 5TH
London

Scroll to top