Influence Your World | Toluna

Nested Applications

Logo Public

Navigation Menu

Privacy header

Toluna Influencers Panel Fortrolighedspolitik

Privacy Policy Text Part One

Sidst opdateret: Juni 2022

Hvem er vi?

Vi er Toluna Group Limited ("Vi" "Vores" "Os" eller "Toluna”). Du kan se hvem vores gruppemedlemmer er ved at klikke på linket nedenfor:

https://tolunacorporate.com/locations/

Toluna er en online dataindsamlingsgruppe, der er fokuseret på at levere markedsanalysedata i høj kvalitet til sine klienter som befinder sig i forskellige brancher indbefattet andre markedsanalysefirmaer og andre globale klienter og erhvervskunder af alle størrelser. Vi etablerer og driver ligeledes store forbrugerpaneler, hvilket giver vores kunder realtidsoplysninger om de digitale forbrugere via vores markedsundersøgelses- og analyseplatforme.

Toluna virksomheden som du er blevet medlem af er den dataansvarlige og har dermed ansvaret for dine personoplysninger.

Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig (DPO), som er ansvarlig for at besvare spørgsmål i forbindelse med denne privatlivserklæring. Hvis du har nogen spørgsmål om denne privatlivserklæring indbefattet anmodninger om at udøve dine juridiske rettigheder, så bedes du kontakte den databeskyttelsesansvarlige på [Kontakt].

Denne privatlivserklæring er ikke gældende de steder, hvor du har accepteret at deltage i spørgeundersøgelser der administreres af tredjeparter. I disse tilfælde er Toluna ikke sponsoren for spørgeundersøgelsen og teknologierne/medierne der tilhører disse spørgeundersøgelser, og resultaterne eller spørgeundersøgelsesdataene er og vil blive kontrolleret af sponsoren af disse spørgeundersøgelser. Se venligst den pågældende sponsors privatlivspolitik for at lære mere om denne sponsors privatlivspraksis.

Hvad er vores privatlivsforpligtelse overfor dig?

Vi respekterer dit privatliv og vi er forpligtede til at beskytte dine personoplysninger. Denne privatlivserklæring beskriver hvordan vi indsamler, anvender, deler og sikrer de personoplysninger som du giver os http://www.influencers.toluna.com (vores "site”) og/eller via vores Mobile app når du bliver medlem af vores influencer-panel og deltager i spørgeundersøgelser og/eller studier ("undersøgelser”) som vi gennemfører for og på vegne af vores klienter. Den forklarer også dine privatlivsrettigheder og hvordan love der er gældende for dig kan beskytte dig og er tiltænkt som et supplement til andre meddelelser og privatlivspolitikker og ikke tilsidesætter dem.

Tilmeldingen, brugen og adgangen til dit medlemskab og brugen af vores systemer og medier ("Tjenester”) er underlagt denne privatlivserklæring.

Denne privatlivserklæring stilles til rådighed i et lagdelt format, så du kan klikke dig gennem de specifikke områder som du kan se nedenfor. Brug venligst ordforklaringen for at forstå betydningen af nogle af de termer der anvendes i privatlivserklæringen.

Ofte stillede spørgsmål:

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi om dig?

Personoplysning betyder alle oplysninger om et individ ud fra hvilke en person kan identificeres. Den omfatter ikke data hvor identiteten er blevet slettet (dvs. anonyme data).

Vi kan indsamle, anvende, opbevare og overføre forskellige slags personoplysninger om dig, som vi har grupperet på følgende måde:

 • (A) Identificerbare data – navne (indeholder fornavn(e), efternavn, pigenavn og navn(e) efter indgåelse af ægteskab), fødselsdato, civil status, køn, panelliste-id og brugernavn.

 • (B) Kontaktoplysninger – postadresse, e-mailadresse og telefonnummer.

 • (C) Specielle kategorier med personoplysninger – etnisk/race oprindelse, helbred, genetisk, politisk overbevisning, religion, seksuel præference og sexliv.

 • (D) Demografisk/Profildata – interesser, præferencer, feedback og svar på spørgeundersøgelser indbefattet men ikke begrænset til; alder, civil status, køn, fødselsdag, størrelse på husholdning, indkomst, uddannelses- og beskæftigelsesstatus.

 • (E) Tekniske data omfatter internet protokol (IP) adresser, login-data, browsertype og version, tidszone indstilling og placering, browser plug-in typer og versioner, operativsystem og platform samt anden teknologi på enhederne du bruger til at tilgå dette website.

 • (F) Pseudonymiserede data er identificerbare data som personlige datanavne fx panelliste-id'er eller tekniske data anvendes, mens direkte datanavne såsom navn og kontaktoplysninger bliver slettede.

Influencere panelmedlemmer

Når du accepterer at blive medlem af vores influencer-panel ("Medlem"), så er du i stand til at deltage i vores spørgeundersøgelser. Vi anmoder dig om at udfylde registreringsformularen https://influencers.toluna.com (vores "site") eller via de links der vises på vores partneres websites og du kan også tilmelde dig for at blive medlem via vores mobile app.

Ikke-medlemmer af vores influencer-panel

Hvis du ikke er medlem af vores influencer-panel ("ikke-medlem"), men gennemfører en spørgeundersøgelse med os og afgiver dine personoplysninger, så er de eneste personoplysninger vi evt. opbevarer din e-mailadresse, køn, alder, postnummer, maskine-id og IP-adresse. Dette gør vi således at vi kan:

 • kontakte dig hvis du har vundet en præmie eller er berettiget til en belønning, i hvilket tilfælde vi vil indsamle og opbevare sådanne personoplysninger i den udstrækning at loven fordrer det (fx af hensyn til beskatning etc.);

 • for at matche dig med den spørgeundersøgelse du er i gang med; og

 • forbedre brugeroplevelsen.

Vi kontakter dig ikke af andre årsager.

Offentlige fora og blogs

Vores website tilbyder offentligt tilgængelige blogs eller mediefora. Du bør være opmærksom på, at alle oplysninger, som du videregiver i disse områder, muligvis bliver læst, indsamlet og brugt af andre, som har adgang til dem.

Vi viser personlige anbefalinger fra tilfredse kunder på vores side foruden andre støtteerklæringer. Med dit samtykke lægger vi muligvis din udtalelse op sammen med dit brugernavn. Hvis du ønsker at opdatere eller slette dine udtalelser, kan du kontakte os på [Kontakt].

Du bør være opmærksom på, at alle personoplysninger, du vælger at offentliggøre på websitet inden for EU (under en offentlig meddelelse på din væg, eller et andet offentligt sted eller forum, f.eks. en mening, et emne, en duel, en tommel) kan læses, indsamles eller bruges af andre og kan bruges til at sende dig uopfordrede meddelelser.

Vi fraråder på det kraftigste at du afgiver nogen personoplysninger i et offentligt forum eller på offentlige steder, som du finder på sitet og specielt vil vi aldrig bede dig om at afgive dine kontaktoplysninger eller identificerbare data på et offentligt sted, heller ikke fordi det var en del af spørgeundersøgelsen. Vi kan ikke garantere at tredjeparter, med hvem du deler dine personoplysninger via disse offentlige fora eller offentlige steder, vil opbevare dem på en sikker og fortrolig måde. Vær venligst opmærksom på at vi ikke er ansvarlige for de personoplysninger, som du vælger at indsende eller offentliggøre. Vi er heller ikke ansvarlige for det indhold, du offentliggør på websitet, og som kan findes via webbaserede søgemaskiner.

Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig og hvordan bruger vi disse oplysninger?

I tabellen nedenfor har vi givet en mere udførlig forklaring på de måder vi anvender dine personoplysninger på. I de tilfælde hvor vi bruger tredjeparter til modellering, analyse eller datamatchningsformål, kan du være overbevist om at disse parter ikke er tilladt at bruge dine personoplysninger til nogen andre formål bortset fra de formål vi har angivet i tabellen, og vi indgår kontrakter med disse tredjeparter om at sikre at dine data bliver opbevaret på en sikker og fortrolig måde og at de bliver slettede i overensstemmelse med vores dataopbevarings- og tilintetgørelsespolitikker som det fremgår i vores panelliste privatlivserklæring.

I mange lande bliver vi påkrævet af loven at forklare det juridiske grundlag vi afhænger af, når vi behandler dine personoplysninger. Disse juridiske grundlag er angivet på følgende måde og vi kan vælge at anvende mere end et lovgrundlag når vi behandler dine personoplysninger.

Samtykke – I visse tilfælde indsamler vi og behandler dine personoplysninger med dit samtykke dvs. når du deltager i spørgeundersøgelser vil vi spørge om du ønsker at deltage.

Kontraktlige forpligtelser – Under visse omstændigheder er vi påkrævet at behandle dine personoplysninger for at overholde en kontraktlig forpligtelse, fx når vi anvender dine personoplysninger til at sede dig belønninger.

Juridisk overholdelse – Vi indsamler og behandler muligvis dine personoplysninger, hvis loven foreskriver dette, hvis vi i god tro mener, at videregivelsen er nødvendig for at beskytte vores rettigheder, beskytte din eller andres sikkerhed, undersøge bedrageri eller brud på sitets brugsvilkår eller reagere på et myndighedskrav.

Legitim interesse – betyder vores virksomheds interesse med at udføre og administrere vores forretninger for at kunne give dig den bedste service/produkt og den bedst og mest sikre oplevelse. Vi sørger for at overveje og balancere enhver potentiel indvirkning på dig (både positive og negative) og dine rettigheder inden vi behandler dine personoplysninger af hensyn til vores legitime interesser. Vi bruger ikke dine personoplysninger til aktiviteter hvor vores interesser bliver tilsidesat af indvirkningen på dig (med mindre vi har fået dit samtykke eller er påkrævet eller tilladt i henhold til loven).

Accordion Table Privacy

Formål
For at registrere og behandle din ansøgning om medlemskab
 
Datatype
(a) Identitet
(b) Kontakt
(e) Tekniske data
(f) Pseudonymiserede data (panelliste-id)
 
Formål
Til at administrere vores relation med dig, som indbefatter:
 • Behandling og levering af dine Toluna-point eller belønninger, indløsning af dine Toluna-point for værdikuponer og deltagelse i præmielodtrækninger/sweepstakes indbefattet deling af dine personoplysninger med betroede tredjepart sælgere for at give dig belønninger på vegne af os;

 • Informerer dig om ændringer af vores betingelser eller privatlivserklæring;

 • Anmoder dig om at skrive en anmeldelse eller inviterer dig til at gennemføre en spørgeundersøgelse; eller

 • Af enhver anden årsag i forbindelse med dit medlemskab.

 
Datatype
(a) Identitet
(b) Kontakt
(d) Demografisk/Profil
(e) Tekniske data
(f) Pseudonymiserede data (panelliste-id)
 
Formål
 • Vi vil bede dig om at deltage i og give feedback via spørgeundersøgelser, indbefattet at du vil fortælle os om dine præferencer og forbrugerbehov. Dette kan også omfatte analyse af din adfærd på forskellige måder og til forskellige formål men under forudsætning af at brugen er til markedsundersøgelser.

 • Vi kan med dit samtykke bede dig om at afsløre visse specielle kategorier med personoplysninger men kun hvis det er relevant for den pågældende spørgeundersøgelse og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Datatype
(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Specielle kategorier med personoplysninger
(d) Demografisk/Profil
(e) Tekniske data
(f) Pseudonymiserede data (panelliste-id)
 
Formål
Vi kan bede dig om at deltage i spørgeundersøgelser for klienter som kommer fra forskellige typer af organisationer heriblandt; offentlige sundhedsorganisationer, erhvervs- eller velgørenhedsorganisationer eller akademikere fra universiteter etc. og disse kan blive gennemført ved hjælp af en række forskellige metoder.
 
Datatype
(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Specielle kategorier med personoplysninger (helbred, fx sygdom, helbredstilstand, behandling, forbrugsprodukter og bivirkninger.
(d) Demografisk/Profil
 
Formål

Vi bruger en mobil app som i fremtiden med din tilladelse kan indeholde lokationsbaseret geofencing. Hvis du accepterer at downloade vores mobile app på din mobiltelefon, tablet eller pc (enhed), indsamler vi følgende informationer:

 • til at administrere websitet, spore brugeres bevægelser på websitet og internettet. Vi bruger mobilanalysesoftware, der gør os i stand til bedre at forstå funktionaliteten af vores mobile app på din telefon. Denne software kan registrere oplysninger, såsom hvor ofte du bruger appen, de hændelser, der forekommer inde i appen, samlet forbrug, ydelsesdata, og hvor applikationen er hentet fra;

 • til at kontrollere kvaliteten, svindel eller andre juridiske årsager henviser vi til dette i denne privatlivserklæring;

 • Tekniske data og demografiske/profil data bliver indsamlet når du tilmelder dig til vores mobile app og via spørgeundersøgelserne du gennemfører. Vi anvender disse data til datamatchning og forbedring af formål og til reklameoptimerede kapagner for vores klienter;

 • til at indsamle demografisk information om hele vores brugerbase indbefattet for eksempel mere generelt til analyse af tendenser af markedsundersøgelsesstudier. Vores klienter kan kombinere disse informationer med andres til at producere "samlede" rapporter. De kan også udarbejde videnskabelige rapporter på baggrund af modellerede oplysninger. “Modellerede oplysninger” er data, der er udviklet på baggrund af demografiske og adfærdsmæssige karakteristika (f.eks. dit køn, alder og præferencer) for at vurdere, hvad folk med tilsvarende eller matchende karakteristika vil se eller købe. Vi modtager muligvis rapporter baseret på brugen af disse teknologier fra disse virksomheder på individuel og på samlet basis.

Datatype
(d) Demografisk/Profildata
(e) Tekniske data (indsamlet automatisk- og ydelsesoplysningerne for den type enhed, du anvender, operativsystemversion, enhedens id og statistik for hardwarebrug, f.eks. CPU og app-version og geo-lokation)
(f) Pseudonymiserede data
 
Formål
Vi kan anvende dine demografiske/profildata til profilering af formål og (hvis du tidligere oplyste os din etnicitet/raceprofil), så kan vi også bruge disse informationer til profileringsformål under forudsætning af at det er tilladt i henhold til loven. Det betyder at vi vil matche dig med passende spørgeundersøgelser for at se om du er kvalificeret til bestemte spørgeundersøgelser. Din fødselsdato bliver automatisk opdateret så vi kan sikre os at vi vælger individer baseret på deres alder, da dette kan være påkrævet for den pågældende spørgeundersøgelse.
 
Datatype
(c) Specielle kategorier med personoplysninger (Etnicitet/Raceprofil)
(d) Demografisk/Profil
 
Formål

Vi kan fra tid til anden vælge at dele nogle af dine personoplysninger med udvalgte og betroede tredjepartsbehandlere. Disse parter kan tilføje analytiske eller demografiske data som de tidligere har indsamlet om dig, som kan være offentlige kilder (fx ejendom ejerskab) og/eller private kilder (fx lister over abonnenter eller detailkøb med hvem du har en konto). Vi vil kun dele din identitet og kontaktoplysninger med andre efter vi har modtaget dit samtykke, hvilket kan være en del af spørgeundersøgelsen eller en invitation til at deltage i sådanne programmer.

Vi kan også bruge dine pseudonymiserede data og/eller demografiske/profildata til at tilføje til eksisterende anonyme datasæt eller til at oprette nye sæt.

Vi bruger dem så vi kan berige dataene vi har om dig til at forbedre din panelprofil, din medlemskabsoplevelse og til at sikre at du er udvalgt til de relevante spørgeundersøgelser.

På tidspunktet for opdatering af denne privatlivserklæring, er disse parter nu, (eller kan være i fremtiden): Acxiom Corp, CACI Limited, Experian Limited, Liveramp Holdings Inc., Merkle UK One Limited, Micromarketing_Systeme and Consult GmbH, The Nielsen Company (US) LLC, Oracle Corp and SegmentIQ Limited og alle deres associerede koncernvirksomheder.

 
Type of data
   (a) Identitet
   (b) Kontakt
   (d) Demografisk/Profildata
   (e) Tekniske data (fx IP-adresser, ADID’s, browser og enhedsinformation (inkl. mobile enheds id'er, App Technical data, usage, performance, data and location data))
   (f) Pseudonymiserede data
 
Formål
 • Til at måle effektiviteten af reklameoptimerede kampagner og/eller skabe lookalike-grupper der har fælles demografiske/profildata (eller interesser). Derefter finder vores klienter personer der svarer til de grupper og som bruger informationen på en måde der når ud til nye potentielle forbrugere og således hjælper dem med at forbedre deres annonceringsmål og deres online annonceringsmodeller.

 • Vi kan vælge at dele dit personlige panelliste-id (UID) med vores klienter, som kan skrive, indstille eller læse cookies eller anvende andre tekniske data om dig fra flere placeringer indbefattet vores egne servere eller systemer. Hvis du deltager, vil dit UID blive gemt eller associeret med de tekniske data for at gøre det muligt for os at udføre online reklameoptimerede kampagner, spore dine besøg på websites, bruge dine demografiske/profildata til at oprette lookalike segmenter og/eller få andre online oplysninger om dig. Hvis du har oplevet den online reklame eller promovering, så vil vores klient sende dig dit UID og den specifikke spørgeundersøgelse til os og vi vil give dig muligheden for at deltage i spørgeundersøgelsen. Vi vil ikke overføre nogen id eller kontaktoplysninger til vores klienter med mindre vi først har modtaget dit samtykke og ingen tredjeparter må kontakte dig eller bruge dine data til nogen andre formål.

 
Datatype
(b) Kontaktoplysninger (e-mailadresse)
(d) Demografisk/Profildata
(e) Tekniske data (UID, indstilling af cookies
(f) Pseudonymiserede data
 
Formål

Vi kan matche dine personoplysninger med vores klienters eller betroede partneres informationer for at undersøge om du bruger nogen af deres produkter eller tjenester og/eller om du er blevet eksponeret for nogen af deres reklamer. Dette hjælper vores klienter med at forstå mere om forbrugeradfærd når de bliver eksponeret for reklamer. Vi vil ikke overføre nogen id eller kontaktoplysninger til tredjeparter med mindre vi først har modtaget dit samtykke og ingen tredjeparter må kontakte dig eller bruge dine data til nogen andre formål.

 
Datatype

(a) Identitet (UID)
(b) Kontakt (e-mailadresse)
(d) Demografisk/Profil
(e) Tekniske data
(f) Pseudonymiserede data

 
Formål
Juridisk/offentlige myndigheder videregivelse Skønt vi gør os de største anstrengelser for at beskytte dit privatliv, så kan vi blive påkrævet at videregive dine personoplysninger som svar på lovlige anmodninger af de offentlige myndigheder indbefattet at opfylde nationale sikkerheds- eller retshåndhævelseskrav eller at overholde en tilsigelse eller anden retslig procedure, når vi i god tro tror at videregivelse er nødvendig for at beskytte vores rettigheder, for at beskytte din sikkerhed eller andres sikkerhed, for at undersøge bedrageri eller brud på vores website betingelser eller for at svare på et myndighedskrav.
 
Datatype
(a) Identitet
(b) Kontakt
(d) Demografisk/Profil
(e) Tekniske data
(f) Pseudonymiserede data
 
Formål
Vi anvender flere teknologiske data til kvalitetskontrol, evaluering og beskyttelse mod svindel samt til præventive formål, indbefattet til at hjælpe os med at sikre spørgeundersøgelsesresultaternes integritet. Brug venligst afsnittet med overskriften ‘Hvilke andre sporingsteknologier anvender vi til spørgeundersøgelser og præventive formål sam t til andre formål?’ for yderligere information om dette.
 
Datatype
(e) Tekniske data
(f) Pseudonymiserede data
 

Privacy Policy Text Part Two

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Alle vores gruppemedlemmer der findes på https://tolunacorporate.com/locations kan tilgå eller bruge dine personoplysninger til de formål der er angivet i tabellen ovenover og/eller til at udføre vores sædvanlige forretningsaktiviteter, såsom at tilvejebringe, vedligeholde og brugertilpasse vores websites og tjenester til at kommunikere med dig og til at gennemføre vores legitime forretningsformål i overensstemmelse med kontraktmæssige sikkerhedsforanstaltninger.

Generelt så tilvejebringer vi besvarelser vi har indsamlet fra dig via vores spørgeundersøgelser til vores klienter i anonym og samlet form eller i pseudonymiseret form. Hvis vi tilvejebringer resultaterne i anonym og samlet form, indeholder resultaterne informationer om grupper af individer og ikke om enkelte personer. Hvis vi tilvejebringer resultaterne i pseudonymiseret form, vil resultaterne være på individuelt grundlag ved hjælp af personlige datanavne såsom dit tildelte panelliste-id, men de vil ikke indeholde dine identificerbare data eller kontaktoplysninger.

Identificerbare data aller kontaktoplysninger om dig vil kun blive delt med vores klienter i særlige tilfælde af hensyn til forskningsformål og vi vil aldrig tilvejebringe sådanne data til vores klienter med mindre vi først har modtaget dit samtykke og bekræftet med den at deres brug er i overensstemmelse med gældende love og markedsundersøgelseskutymeregler.

Vi kan til enhver tid vælge at hyre tredjeparter til at udstede checks til dig eller varetage ekspeditionen af dine leverancer af belønninger og/eller andre tredjeparter til formål af disse parter tilvejebringer os eller vores klienter med tjenester såsom; databehandling eller analyseringstjenester eller at tilføje data som de tidligere har indsamlet om dig. Sådanne tredjeparter må ikke anvende dine personoplysninger til nogen andre formål og vi indgår en kontrakt med disse tredjeparter om at sikre, at dine personoplysninger bliver opbevaret sikkert og at de bliver slettet i overensstemmelse med vores dataopbevarings og tilintetgørelsepolitikker.

Toluna kan til enhver tid gøre brug af tredjemandssoftware til administration af e-maillister og distribution af e-mails eller kan bruge tredjemandslisteadministrationsleverandører til at matche vores panelmedlemmer med medlemmer på andre lister eller af andre paneler eller for at validere nøjagtigheden af de personlige oplysninger, som du angiver. Disse virksomheder har kun tilladelse til at bruge dine personlige oplysninger, i det omfang at det er nødvendigt for os, og i henhold til skriftlige instruktioner. I sådanne tilfælde skal disse virksomheder overholde vores databeskyttelses- og sikkerhedskrav, og de må ikke bruge personlige oplysninger, som de modtager fra os til nogen andre formål.

Selvom vi tager alle mulige forholdsregler for at beskytte dine personlige oplysninger, kan vi være påkrævet at videregive dine personlige oplysninger efter henvendelse fra offentlige myndigheder, herunder for at opfylde krav vedrørende national sikkerhed eller retshåndhævelse. Vi videregiver muligvis dine personlige oplysninger, hvis loven foreskriver dette, eksempelvis ved en stævning eller tilsvarende juridisk proces, hvis vi i god tro mener, at videregivelsen er nødvendig for at beskytte vores rettigheder, beskytte din eller andres sikkerhed, undersøge bedrageri eller brud på sitets brugsvilkår eller reagere på et myndighedskrav.

Se venligst tabellen ovenover for yderligere information om disse anvendelser.

Overfører vi dine personoplysninger til andre lande?

Toluna er en global virksomhed og dine personoplysninger bliver overført til andre medlemmer af Toluna koncernen og til vores betroede servicepartnere, som findes i lande udenfor din aktuelle placering. Vi henleder opmærksomheden på at love i andre lande kan variere fra de gældende love i dit eget opholdsland. På den vedlagte liste kan du se alle Toluna virksomhederne: https://tolunacorporate.com/about.

Hvis du opholder dig indenfor EØS har Toluna iværksat sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data og dine rettigheder i overensstemmelse med persondataforordningen (GDPR), indbefattet standard databeskyttelsesklausuler for overførslen af personoplysninger til tredjeparter i ikke passende lande som foreskrevet af Europa-kommissionen.

Toluna USA Inc., - The EU-U.S. Privacy Shield rammeaftalen

Vores globale sikkerhedkopiering og hosting-tjeneste er placeret i USA. Toluna USA Inc., (“Toluna USA”) er medlem af Toluna koncernen af virksomheder og alle data vi bruger bliver overført til Toluna USA til disse formål. Toluna USA anerkender at EØS har vedtaget strenge regler vedrørende beskyttelse og håndtering af personoplysninger fra EØS indbefattet krav om at tilvejebringe passende beskyttelse til sådanne personoplysninger der overføres udenfor EØS. Toluna forsikrer at man tilvejebringer passende beskyttelse af visse EØS personoplysninger om alle individer (indbefattet om dig).

Toluna USA deltager i og har certificeret sin overholdelse med EU-US Privacy Shield Framework Toluna er forpligtet til at underkaste alle personoplysninger der modtages fra EU medlemslande i tillid til Privacy Shield Framework, til rammeaftalens gældende principper. Se mere om Privacy Shield-rammerne på det amerikanske handelsministeriums Privacy Shield-liste [https://www.privacyshield.gov/list].

I henhold til Privacy Shield-rammerne er Toluna USA ansvarlig for behandlingen af de personlige data, virksomheden modtager og efterfølgende overfører til tredjemand som repræsentant på dennes (Iron Mountain) vegne.Toluna USA overholder Privacy Shield-principperne for alle overførsler af personlige oplysninger fra EU og Schweiz, herunder videregivelse af ansvarsbestemmelser. Hvis der er en konflikt mellem betingelserne i denne privatlivserklæring og Privacy Shield-principperne, så skal Privacy Shield-principperne være gældende.

Med hensyn til personlige oplysninger, der modtages eller overføres i henhold til Privacy Shield-rammerne, er Toluna underlagt den amerikanske handelskommissions håndhævelse af bestemmelserne. Ønsker du flere oplysninger om Privacy Shield, henviser vi til det amerikanske handelsministeriums Privacy Shield-website på https://www.privacyshield.gov. I visse tilfælde kan vi blive nødsaget til at videregive personlige data efter henvendelse fra offentlige myndigheder, herunder forespørgsler vedrørende national sikkerhed eller retshåndhævelse.

I overensstemmelse med Privacy Shield-principperne, forpligter Toluna USA sig til at håndtere klager om indsamling eller brug af dine personoplysninger. EØS individer med forespørgsler eller klager vedrørende vores Privacy Shield-politik skal først kontakte databeskyttelsesrådgiveren på [Kontakt].

Hvis du har et uløst problem vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger eller brug af data, som vi ikke har løst på tilfredsstillende vis, kan du kontakte vores amerikanske tredjepartsudbyder til bilæggelse af tvister (uden beregning) på følgende adresse feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Under bestemte forhold, der er beskrevet detaljeret på Privacy Shield-webstedet https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kan du have ret til at påberåbe dig bindende mægling, når andre konfliktløsningsmuligheder er opbrugt.

Under visse omstændigheder har du muligvis mulighed for at vælge bindende mægling til afhjælpning af din klage, såfremt du har gjort følgende: (1) taget din klage direkte op med Toluna og givet os mulighed for at løse problemet; (2) gjort brug af den uafhængige tvistbilæggelsesmekanisme der omtales under Hvordan stiller man spørgsmål eller indgiver en klage? Paragraffen nedenfor; og (3) taget problemet op gennem den relevante databeskyttelsesmyndighed og gav Det amerikanske handelsministerium mulighed for at behandle klagen uden omkostning for dig. For yderligere oplysninger om bindende mægling henviser vi til Det amerikanske handelsministeriums Privacy Shield-rammer: Bilag 1 (Bindende voldgift) på https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

På hvilke andre måder kan du blive medlem af vores influencer-panel? – Vores mobile app

Mobilapplikationer

Du kan vælge at blive medlem ved at bruge vores mobilapplikation (app). Når du downloader og bruger vores app, indsamler vi automatisk system- og ydelsesoplysningerne for den type enhed, du anvender, operativsystemversion, enhedens id og statistik for hardwarebrug, f.eks. CPU, RAM, lagerkapacitet og app-version. Vi bruger de oplysninger, vi indsamler via vores mobilapp i henhold til vilkårene i denne privatlivspolitik erklæring og bestemmelserne, der er angivet nedenfor.

Vi sender dig push-beskeder en gang imellem for at informere dig om spørgeundersøgelser og høre om du ønsker at deltage i visse marketingundersøgelser i overensstemmelse med denne privatlivspolitik . Hvis du ikke længere ønsker at modtage disse typer kommunikation, kan du slå dem fra på enhedsniveau. For at sikre at du modtager de rigtige meddelelser, er vi nødt til at indsamle visse oplysninger om din enhed, såsom operativsystem og oplysninger til brugeridentifikation.

SMS

Vi udbyder muligvis en tjeneste, enten direkte eller via tredjemand, så du kan modtage beskeder på din trådløse enhed via sms ("sms-tjeneste")

Udbyderens standarddata og priser for beskeder gælder for alle sms-beskeder. Alle gældende takster faktureres af og betales til din udbyder af mobiltjenester. Du erklærer, at du er ejeren eller den autoriserede bruger af den trådløse enhed, hvorpå beskederne vil blive modtaget, og at du er autoriseret til at godkende de gældende takster. Personoplysninger, der modtages fra dig i forbindelse med denne sms-tjeneste, kan omfatte dine personoplysninger og kontaktoplysninger, din udbyders navn samt dato og tidspunkt for og indholdet af beskederne. Disse oplysninger anvendes i overensstemmelse med privatlivserklæring. Opkræves der gebyrer på fakturaen vedrørende din trådløse konto, kan vi give udbyderen dine personoplysninger og kontaktoplysninger i forbindelse med enheden. Dine udbydere af trådløse og andre tjenester kan også indsamle data om din brug af den trådløse enhed, og deres praksis er underlagt deres egen politik. Du anerkender og indvilger i, at sms-tjenesten udbydes via trådløse systemer, der bruger radiosignaler (eller andre metoder) til at kommunikere via komplekse netværk. Vi er ikke erstatningspligtige for forsinkelser af nogen art i forhold til modtagelse af sms-beskeder, da leveringen afhænger af effektiv afsendelse fra din netværksoperatør. Sms-beskedtjenester leveres som den er uden garanti. Vi kan ikke garantere, at din brug af sms-tjenesten er privat eller sikker, og vi er ikke erstatningspligtige for nogen form for mangler, du måtte opleve i forhold til beskyttelse af dine personlige oplysninger eller sikkerheden. Du bærer hele ansvaret for træffe forholdsregler og gøre de sikkerhedstiltag, der er bedst egnede i din situation og til den tilsigtede brug af sms-tjenesten. Du kan vælge at afmelde denne tjeneste når som helst ved at gå til din kontoside and unticking og afmarkere feltet “Jeg vil gerne modtage invitationer til spørgeundersøgelser via sms" på fanen Personoplysninger. Hvis det er tilgængeligt i dit land, kan du evt. også framelde dig ved at sende en tekstbesked ved at følge vejledningen vi sendte til dig i sms-beskeden.

Single Sign-On

Du kan logge på vores websted via tjenester som Facebook Connect eller en Open ID-udbyder. Disse tjenester vil bekræfte din identitet og give dig mulighed for at blive medlem.. Tjenester som Facebook Connect giver dig mulighed for sende oplysninger om dine aktiviteter på dette websted til din profil, så den deles med andre på dit netværk.

Henvisning

Hvis du vælger at bruge vores henvisningstjeneste til at fortælle en ven om vores websted, så kan du sende dit personlige henvisningslink til din ven, og hvis vedkommende bliver medlem, så vil vi give dig Toluna-point som en belønning.

Hvilke cookies bruger vi på vores site?

Vores websted bruger cookies til at skelne dig fra andre brugere af vores websted og estimereR besøg og ad clicks for udvalgte kampagner. Dette hjælper os til at give dig en god oplevelse, når du surfer på vores websted og giver os også mulighed for at forbedre vores hjemmeside. Disse cookies udløber når din browsing session slutter. Ved at fortsætte med at surfe på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

En cookie er en lille fil af bogstaver og tal, som vi gemmer i din browser eller harddisken på din computer, hvis du accepterer. Cookies indeholder oplysninger, der overføres til din computers harddisk.

Se vores Politik om cookies for at få yderligere oplysninger om de cookies, vi bruger, og formålet med at bruge dem: https://www.influencers.toluna.com/cookie-policy.

Hvilke andre sporingsteknologier anvender vi til spørgeundersøgelser som du deltager i og til hvilke formål?

Spørgeundersøgelser - klient cookie-sporing, indbefattet Ad effektivitets kampagner

Vi kan vælge at dele dit personlige panelliste-id (UID) med vores klienter, som kan skrive, indstille eller læse cookies eller anvende andre tekniske data om dig fra flere placeringer indbefattet vores egne servere eller systemer. Hvis du deltager, vil dit UID blive gemt eller associeret med de tekniske data for at gøre det muligt for os at udføre online reklameoptimerede kampagner, spore dine besøg på websites, bruge dine demografiske/profildata til at oprette lookalike segmenter og/eller få andre online oplysninger om dig. Hvis du har oplevet den online reklame eller promovering, så vil vores klient sende dig dit UID og den specifikke spørgeundersøgelse til os og vi vil give dig muligheden for at deltage i spørgeundersøgelsen.

Andre teknologier

Automatiske teknologier eller interaktioner

Mens du interagerer med webstedet vil vi automatisk indsamle tekniske data om dit udstyr, browsing-aktiviteter og -mønstre. Vi indsamler tekniske data ved at anvende cookies, server-logs, digital fingeraftryk teknologier samt andre tilsvarende teknologier. Vi kan også modtage tekniske data om dig hvis du besøger andre websteder der anvender vores cookies. Se venligst vores cookie politik for yderligere oplysninger.

Serverlogfiler:

Vi kan indsamle internetprotokoladresser (IP-adresser), browsertype, internettjenesteudbyder (ISP), henvisnings-/afslutningssider, operativsystem, dato-/tidsstempel og/eller clickstreamoplysninger. Disse tekniske data kan kombineres med andre informationer der bliver indsamlet om dig med det formål at forbedre vores tjenester, webstedets funktionalitet og indsamlingen af analysedata.

Fingeraftrykteknologier:

Generelt tildeler digitale fingeraftrykteknologier et personligt datanavn eller ”Maskin-id” til en brugers computer for at kunne identificere og spore din enhed (“Teknologi"). Teknologien analyserer offentligt tilgængelige oplysninger og data, som er indsamlet via din computers webbrowser og fra andre offentligt tilgængelige datapunkter, herunder computerens tekniske indstillinger, computerens egenskaber og computerens IP-adresse for at skabe en unik identifikator, der tildeles computeren. Vi anvender teknologiske data til kvalitetskontrol, evaluering og beskyttelse mod svindel samt til præventive formål, indbefattet til at hjælpe os med at sikre spørgeundersøgelsesresultaternes integritet. Passende tekniske og driftmæssige processer og procedurer vil blive implementeret for at sikre, at teknologien er sikker på alle måder og ikke forårsager unødige risici i forhold til personlige oplysninger eller datasikkerhed, og teknologien vil blive brugt og distribueret på en professionel og etisk korrekt måde i henhold til (a) denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, (b) alle andre erklæringer og/eller tilkendegivelser til dig som medlem af fællesskabet og (c) gældende lov og markedsundersøgelsesnormer. Hvis vi opdager nogen form for uetisk opførsel i forbindelse med brugen af teknologien, eller at teknologien bliver brugt på en måde, som afviger fra privatlivserklæringen, vil vi straks skride til handling for at standse en sådan uetisk adfærd og sikre korrekt brug af teknologien.

Annoncering

Vi samarbejder med en tredjepart om enten at vise annoncering på vores websted eller administrere vores annoncer på andres websteder. Vores tredjemandspartner bruger muligvis teknologier såsom cookies til at indsamle oplysninger om dine aktiviteter på dette og andre sites for at give dig målrettet annoncering baseret på din browsingaktivitet og interesser. Hvis du ikke ønsker, at disse oplysninger bruges til at betjene dig med målrettede annoncer, kan du fravælge dette ved at klikke her. Bemærk venligst, at du derved ikke fravælger at få vist annoncer. Du vil stadig modtage generiske annoncer.

Digitalt fingeraftryk

Overordnet set udgør digitale fingeraftryk en unik identifikation eller et “maskin-ID” på en brugers computer, så computeren kan identificeres og spores. Vi bruger ikke digital fingeraftryksteknologi (“teknologien") til at indsamle dine personoplysninger eller kontaktoplysninger eller spore onlineaktiviteter, og vi forstyrrer eller blander os ikke i brugen eller kontrollen af din computer eller ændrer, modificerer eller skifter indstillinger eller funktionaliteten på computeren. I forbindelse med specifikke markedsundersøgelser bruger vi lejlighedsvis teknologien til at hjælpe vores kunder med at sikre undersøgelsesresultatets integritet. Teknologien analyserer offentligt tilgængelige oplysninger og data, som er indsamlet via din computers webbrowser og fra andre offentligt tilgængelige datapunkter, herunder computerens tekniske indstillinger, computerens egenskaber og computerens IP-adresse for at skabe en unik identifikator, der tildeles computeren. Din unikke identifikator er et alfanumerisk ID. For at hjælpe vores kunder med at beskytte og sikre undersøgelsesresultatets integritet gør vi muligvis følgende: (a) linker eller knytter din unikke identifikator til dig og enhver af dine personlige oplysninger, (b) deler din personlige identifikator med vores kunder og med andre prøve- og panelleverandører, og (c) modtager eller skaffer en unik identifikator, som er linket til dig af tredjemand, herunder uden begrænsning en prøve- eller panelleverandør eller vores kunde, men vi videregiver kun sådanne oplysninger til tredjemand (herunder vores kunder) i samlet og anonymiseret form. Derudover beskyttes alle unikke identifikatorer, som vi modtager og linker til dig, i overensstemmelse med denne privatlivserklæring om beskyttelse af private oplysninger, og såfremt loven foreskriver dette, beder vi på forhånd om dit samtykke.

Vi vil gøre alt for at sikre, at teknologien er sikker og ikke medfører unødvendige risici for privatlivets fred eller datasikkerhed, og vi vil bruge og distribuere teknologien på en professionel og etisk forsvarlig måde og i overensstemmelse med (a) denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, (b) andre erklæringer og/eller oplysninger, som vi har givet dig, og (c) gældende love og adfærdskodekser for markedsundersøgelser. Hvis vi opdager eller bliver opmærksomme på uetisk adfærd i forbindelse med brugen af Teknologien, eller at Teknologien bruges på en måde, der ikke er i overensstemmelse med de erklæringer og/eller oplysninger, som vi har givet dig, eller i strid med gældende love og kodekser for markedsundersøgelser, vil vi straks træffe foranstaltninger for at forbyde en sådan uetisk adfærd og sikre, at Teknologien forvaltes korrekt.

Widgets til sociale medier

Vores websted indeholder sociale mediefunktioner såsom Facebook-knappen Synes godt om (og widgets såsom knappen Del eller interaktive miniprogrammer, der kører på vores websted). Disse funktioner registrerer muligvis din IP-adresse, hvilken side du besøger på vores websted, og de efterlader muligvis en cookie for at få funktionen til at køre korrekt. Sociale mediefunktioner og widgets hostes enten af tredjemand eller kører direkte på vores website. Din interaktion med disse funktioner er underlagt det udbydende selskabs privatlivserklæring.

Hvad er vores vinderpolitik og garanti for beskyttelse af personlige oplysninger?

Medlemmer og andre, som deltager i vores spørgeundersøgelser, bliver udvalgt tilfældigt til at vinde præmier for at have deltaget i spørgeundersøgelser, indhold, spil og andre salgsfremmende foranstaltninger. Alle vindere bliver underrettet om deres gevinster via e-mail eller vores websted. Toluna offentliggør vinderens brugernavne på vores egne blogs og i vores nyhedsbreve. Besøg vores site Betingelser og vilkår for at få flere oplysninger. Penge og andre præmier til ikke-medlemmer bliver tildelt direkte.

Hvilke sikkerhedstiltag anvender vi til at beskytte dine personoplysninger?

Vi har implementeret passende sikkerhedstiltag for at forhindre at dine personoplysninger kan gå tabt ved et uheld eller tilgås på en uautoriserede måde, ændres eller afsløres. Derudover begrænser vi adgangen til dine personoplysninger til de medarbejdere, agenter, entreprenører samt andre tredjeparter som har et professionelt behov for at have oplysningerne. De vil kun behandle dine personoplysninger i henhold til vores instruktioner og de er underlagt tavshedspligt.

Skønt vi gør alt hvad vi kan for at beskytte dine oplysninger, findes der desværre ikke noget system der er 100 % sikkert. Hvis du har nogen spørgsmål til sikkerheden vedr. dine personlige oplysninger, eller hvis du har grund til at tro at de personoplysninger som vi opbevarer om dig ikke længere er sikre, så bedes du kontakte os som beskrevet i denne fortrolighedspolitik

Vi har implementeret procedurer til at håndtere enhver mistanke om brud på personlige oplysninger, og vi vil informere dig og enhver gældende kontrolmyndighed eller tilsynsførende myndighed om brud, hvor vi er juridisk påkrævet til at gøre det.

Hvad er vores politikker vedrørende dataopbevaring og tilintetgørelse?

Hvor længe vil I bruge mine personoplysninger?

Vi vil kun opbevare dine personoplysninger i den tid det er nødvendigt for at opfylde de formål, der var årsagen til at vi indsamlede dem, indbefattet til formålet med at opfylde alle juridiske, regnskabsmæssige eller rapporteringskrav.

For at kunne afgøre den passende opbevaringsperiode for personoplysninger, overvejer vi mængden, karakteren og følsomheden af de personlige oplysninger, den potentielle risiko for skade i tilfælde af uautoriseret brug eller afsløring af dine oplysninger, formålet med at vi behandler dine personoplysninger og om hvorvidt vi kan opnå disse formål på andre måder samt de gældende juridiske krav.

Hvis du er borger eller opholder dig i EØS eller hvis vi behandler dine personoplysninger i EØS, så kan du under visse omstændigheder anmode os om at slette dine oplysninger: se afsnittet med overskriften Dine rettigheder nedenfor for yderligere oplysninger.

Som resultat af spørgeundersøgelsen og andre samlede eller pseudonymiserede data anvendes til forskning, scientific, videnskabelig, historisk og/eller statistiske formål (enten offentligt eller privat finansieret), vi og vores klienter eller andre tredjeparter kan anvende disse informationer til sådanne formål i overensstemmelse med betingelserne på ubestemt tid uden yderligere varsel.

Virksomhedsoverdragelser

Vi køber eller sælger måske yderligere aktiver, mens vi fortsat arbejder på udviklingen af vores forretning. Under sådanne transaktioner vil Tolunas ret til at kontakte dig som medlem og de oplysninger, som du frivilligt har oplyst på din brugerprofil generelt være blandt de overførte forretningsaktiver ved sådanne overdragelser. Ethvert salg eller enhver overdragelse af Toluna eller grundlæggende alle vores forretningsaktiver, (hvilket inkluderer vores panel), vil ske til et selskab, som accepterer at overholde alle de vigtigste betingelser i vores privatlivserklæring. Du vil blive underrettet via e-mail og/eller en iøjnefaldende meddelelse vist på vores websted hvis en transaktion kan medføre en ny foreslået anvendelsesmulighed af dine personoplysninger der er uforenelige med anvendelsen der er angivet i denne privatlivserklæring samt eventuelle valgmuligheder, du måtte have vedrørende dine personlige oplysninger.

Links

Af og til giver vi måske besøgende mulighed for at kunne linke til andre websteder. Toluna gennemgår ikke og er ikke ansvarlig for indholdet eller gyldigheden af politikken om beskyttelse af personlige oplysninger på disse websites.

Politik om beskyttelse af børns personlige oplysninger

Toluna indsamler ikke bevidst oplysninger om børn under 16 år uden tilladelse fra barnets forældre, værge eller en anden voksen person, der har ansvar for barnets ve og vel Visse ‘unge mennesker’ (individer mellem 16 og 17 år) kan blive inviteret til at deltage i vores teenagepanel fra tid til anden. Vi overholder COPPA, EU's “Sikkert internet-program”, Persondataforordningen (GDPR) og ESOMAR-retningslinjerne vedrørende spørgeundersøgelser om børn og unge. Hvis du er en forælder eller værge til et barn under 16 år og bliver opmærksom på at dit barn har videregivet personoplysninger til os og du ikke er informeret om en sådan behandling, så bedes du kontakte os som beskrevet i denne privatlivserklæring og vi vil derefter træffe rimelige tiltag for at slette disse oplysninger.

Dine rettigheder

Hvordan får du adgang til dine oplysninger; brug af medlemsserviceområde og/eller opdatere, rette eller slette dine oplysninger?

På opfordring oplyser Toluna dig om, hvorvidt vi opbevarer nogen af dine personlige oplysninger. Du kan få adgang til, rette eller anmode om sletning af dine personlige oplysninger eller opsige dit medlemskab ved at logge på din medlemskonto. Dine oplysninger burde blive opdateret automatisk i vores database, når du følger de pågældende anvisninger. Til dette formål, og hvis du ikke selv kan rette dine personlige oplysninger via din Konto, kan du skrive til os på den postadresse, der er angivet nederst i denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger, eller kontakte os her. her. Vi besvarer din henvendelse inden for en rimelig tidsramme.

Hvordan opsiger du dit influencers panelmedlemskab?

Hvis du vælger at opsige dit medlemskab af Toluna eller ønsker, at vi ikke længere behandler dine personoplysninger, kan du automatisk opsige medlemskabet ved at gå til “Konto” og vælge “Indstillinger for framelding” på knappen i nederste venstre hjørne og derefter "Luk din konto". Når du følger de pågældende anvisninger, vil din registrering blive markeret som “kontakt ikke”, og du vil ikke længere modtage kommunikation fra Toluna. Derudover giver du afkald på enhver bonus, der ikke er gjort krav på, når du framelder dig. Alternativt kan du sende en e-mail direkte ved hjælp af Kontakt formularen og anmode om at blive slettet. E-maillinks er tilgængelige på webstedet, så du kan kontakte os direkte med alle de spørgsmål og betænkeligheder, som du måtte have. Hver e-mail, vi modtager, bliver læst og besvaret individuelt. I de fleste tilfælde tager det 2 til 3 dage at behandle denne ændring, men regn med op til to hele uger til at færdiggøre din status. Vær opmærksom på at du evt. vil fortsætte med at modtage meddelelser i den korte periode efter du har ændret dine præferencer mens vores systemer bliver opdaterede.

Opbevaring af data

Hvis du opsiger dit medlemskab, bruger vi ikke længere dine personoplysninger til noget formål, men i overensstemmelse med vores sikkerhedskopieringsprocedurer bibeholder vi dine personoplysninger, indtil dine oplysninger afslutningsvis tilintetgøres i henhold til vores opbevarings- og tilintetgørelsespolitik, og vi vil fortsat anvende sikkerhedsprocedurer og sikkerhedsteknologier for at passe på dine personoplysninger.

Hvordan stiller man spørgsmål eller klager man?

Du kan rette eventuelle spørgsmål eller klager om brug eller videregivelse af dine personoplysninger til vores Kontaktperson for personlige oplysninger. Vi vil undersøge og forsøge at afhjælpe klager eller tvister vedrørende brug eller videregivelse af dine personoplysninger inden for 30 dage fra modtagelse af din klage.

Hvis du opholder dig udenfor EØS og har betænkeligheder ifm. beskyttelse af personlige oplysninger eller brug af data, bedes du se hvilke rettigheder du har til at klage under paragraffen nedenfor med overskriften indgiv en klage på et hvilket som helst tidspunkt til et databeskyttelseskontrolorgan.

Dine andre rettigheder

Du kan:

 • anmode om adgang til dine personoplysninger og vi kan gennemføre kontrol af id inden vi kan besvare din anmodning.

 • få dine personoplysninger slettet, rettet eller begrænset hvis de er ukorrekte eller kræver at blive opdateret. Du kan også have ret til, under visse omstændigheder, at anmode om sletning af dine personoplysninger; dette er imidlertid ikke altid muligt pga. juridiske krav og andre forpligtelser og faktorer. Du kan opdatere dine kontooplysninger via vores Konto eller ved at kontakte os på nedenstående adresse.

 • fremsætte indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger til de formål der er angivet i denne privatlivspolitik.

Dine rettigheder i EØS

Hvis du befinder dig i EØS har du desuden ret til at:

 • få dine personoplysninger overførttil dig eller til en tredjepart. Vi vil selv tilvejebringe eller en tredjepart som du har valgt, dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Vær opmærksom på at denne rettighed kun gælder for automatiske informationer, som du til at begynde med har givet dit samtykke til at vi må bruge, eller hvor vi anvendte informationerne til at indgå en kontrakt med dig.

 • indgiv en klage når som helst til en databeskyttelseskontrolmyndighed. Her finder du en liste over nationale databeskyttelsesmyndigheder: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.html.

  Vi vil sætte pris på chancen for at kunne hjælpe dig med dine bekymringer inden du kontakter databeskyttelseskontrolmyndigheden, så kontakt os venligst først.

Ændringer af privatlivserklæringen og din pligt til at informere os om ændringer

Denne version blev senest opdateret på den dato der fremgår af privatlivserklæringen øverst på siden.

Vi forbeholder os ret til at ændre denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger når som helst, så den bør ofte gennemgås. Hvis vi foretager ændringer af vores politik om privatlivserklæring, informerer vi om disse ændringer i denne erklæring, på websitet eller andre steder, som vi skønner er passende, så du kan vide, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi anvender dem og under hvilke eventuelle omstændigheder, vi videregiver dem. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i denne politik, vil vi underrette dig her, via e-mail eller via opslag på vores hjemmeside, inden ændringen træder i kraft.

Det er vigtigt at personoplysningerne vi opbevarer om dig er nøjagtige og aktuelle. Sørg venligst for at opdatere dine kontooplysninger hvis dine personoplysninger ændres under din relation med os.

Kontaktperson vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger

Du kan kontakt os ved at skrive til:

The Data Protection Officer
Toluna
85 Uxbridge Road
W5 5TH
London

Scroll to top