Influence Your World | Toluna

Nested Applications

Logo Public

Privacy header

Zásady ochrany osobních údajů panelu Influencers společnosti Toluna

Privacy Policy Text Part One

Poslední aktualizace: září 2022

Kdo jsme?

Jsme společnost Toluna Group Limited (dále "my" "náš" "nás" nebo "společnost Toluna”). Kdo jsou členové naší skupiny zjistíte kliknutím na odkaz níže:

https://tolunacorporate.com/locations/

Společnost Toluna je skupina zabývající se online sběrem dat se zaměřením na poskytování vysoce kvalitních dat z oblasti průzkumu trhu našim klientům působícím v různých oborech podnikání včetně jiných agentur provádějících průzkumy trhu a dalších globálních a korporátních společností všech velikostí. Vytváříme a spravujeme rozsáhlé online spotřebitelské panely, abychom našim zákazníkům mohli prostřednictvím hodnocení průzkumů trhu a analytických platforem v reálném čase a v digitální podobě poskytovat přehled o jejich zákaznících.

Společnost Toluna, u které jste se jako člen registrovali, je správcem a zodpovědnou osobou za vaše osobní údaje.

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), který je zodpovědný za dohled nad otázkami týkajícími se těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy v souvislosti s těmito zásadami ochrany osobních údajů, včetně dotazů na uplatňování vašich zákonných práv, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím adresy [Kontakt].

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na případy, kdy jste udělili souhlas s účastí v průzkumech prováděných třetími stranami. V takových situacích není společnost Toluna zadavatelem průzkumu a technologie/média těchto průzkumů a výsledky nebo údaje z průzkumu jsou a budou kontrolovány zadavatelem těchto průzkumů. Další informace o postupech ochrany osobních údajů zadavatele naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušného zadavatele.

Jaký je náš závazek chránit vaše soukromí?

Respektujeme vaše soukromí a jsme odhodláni chránit vaše osobní údaje. V těchto zásadách ochrany osobních údajů popisujeme shromažďování, používání, sdílení a zabezpečení osobních údajů, které uvádíte na webu http://www.toluna.com (dále "náš web”) nebo ("naše stránka”) a/nebo prostřednictvím naší mobilní aplikace, když se stanete členem našeho panelu Influencers a účastníte se průzkumů nebo výzkumných studií (dále „průzkumy”), které provádíme pro a jménem našich klientů. Rovněž objasňujeme vaše práva na ochranu osobních údajů a jak vás příslušné zákony chrání, a jeho cílem je doplnit oznámení a zásady ochrany osobních údajů, nikoli je přepsat.

Registrace, používání a přístup k vašemu členství a používání našich systémů a médií ("služby”) podléhají tomuto oznámení o ochraně osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů poskytujeme ve vrstveném formátu, takže se můžete proklikat na specifické oblasti vysvětlené níže. Za účelem pochopení přesného významu některých termínů používaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů používejte prosím také Slovníček.

Často kladené otázky:

Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme?

Osobní údajejsou jakékoli informace o jednotlivci, díky kterým lze danou osobu identifikovat. Nezahrnují údaje, u kterých byla odstraněna identita (anonymní údaje).

Shromažďujeme, používáme, ukládáme a převádíme vaše různé osobní údaje, které jsme rozdělili do následujících skupin:

 • (A) Identifikační údaje – jméno (zahrnuje křestní jméno, příjmení, příjmení za svobodna a příjmení po svatbě), datum narození, rodinný stav, pohlaví, ID člena panelu a uživatelské jméno.

 • (B) Kontaktní údaje – poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.

 • (C) Citlivé osobní údaje – etnický/rasový původ, zdraví, genetické údaje, politické názory, náboženství, sexuální orientace a sexuální život.

 • (D) Demografické/profilové údaje – zájmy, preference, zpětná vazba a odpovědi v průzkumu a dále např. věk, rodinný stav, pohlaví, narozeniny, velikost domácnosti, příjem, vzdělání a zaměstnání.

 • (E) Technické údaje zahrnují IP adresy, přihlašovací údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma a polohy, typy a verze pluginů prohlížeče, operační systém a platformu a jiné technologie na zařízeních, které používáte k přístupu na tento web.

 • (F) „Pseudonymizované údaje“ jsou identifikovatelné údaje jako jedinečné identifikátory, např. používaná ID členů panelu, nicméně přímé identifikátory, např. jméno a kontaktní údaje, jsou odstraněny.

Členové panelu Influencers

Pokud souhlasíte s tím, že se stanete členem našeho panelu Influencers (dále "člen"), můžete se účastnit našich průzkumů. Požádáme vás o vyplnění přihlášky na adrese https://influencers.toluna.com  (naše "stránky") nebo kliknutím na odkazy zobrazené na webu některého z našich partnerů. Své členství můžete zaregistrovat také prostřednictvím naší mobilní aplikace

Nečlenové našeho panelu Influencers

Nejste-li členem našeho panelu Influencers (dále "nečlen"), ale zúčastníte se našeho průzkumu a poskytnete nám své osobní údaje, jediné osobní údaje, které o vás smíme uchovávat, jsou vaše e-mailová adresa, pohlaví, věk, úplné nebo částečné poštovní směrovací číslo, ID zařízení a IP adresa. Tyto údaje uchováváme, abychom:

 • vás mohli kontaktovat v případě, že vyhrajete nějakou cenu nebo získáte nárok na motivační body; v takovém případě budeme shromažďovat a uchovávat osobní údaje v rozsahu, který vyžaduje příslušný zákon nebo nařízení (např. pro daňové účely);

 • pro vás mohli vybírat vhodné průzkumy trhu; a and

 • pro vás učinili účast v průzkumech pohodlnější.

Z jiných důvodů vás kontaktovat nebudeme.

Veřejná fóra a blogy

Součástí našeho webu jsou také veřejně přístupné blogy nebo komunitní fóra. Upozorňujeme, že informace, které v těchto sekcích poskytnete, si mohou přečíst, shromažďovat a využívat jiní uživatelé, kteří k nim získají přístup. Kromě názorů významných osobností zobrazujeme na našem webu také osobní hodnocení od spokojených zákazníků. S vaším souhlasem můžeme zveřejnit také vaše hodnocení s uvedením vašeho uživatelského jména. O aktualizaci nebo odstranění svého hodnocení nás můžete požádat na adrese [Kontakt].

Upozorňujeme, že osobní údaje, které uvedete na webu v sekci Komunita (jako veřejnou zprávu na vaší nástěnce, např. jako názor, téma, souboj nebo hlas v hlasování, nebo v jiné veřejné části nebo ve veřejném fóru), si mohou přečíst, shromažďovat je a využívat jiní uživatelé a mohou být využity také k zasílání nevyžádaných zpráv.

Důrazně vám nedoporučujeme zveřejňovat jakékoli osobní údaje na jakémkoli veřejném fóru nebo v sekci Komunita, které naleznete na našem webu. My vás v žádném případě nebudeme žádat o poskytnutí kontaktních nebo osobních údajů v komunitní sekci, ani pokud by se mělo jednat o součást průzkumu. Nemůžeme zaručit, že třetí strany, se kterými sdílíte své osobní údaje prostřednictvím těchto veřejných fór nebo komunitních sekcí, zabezpečí a zajistí jejich důvěrnost. Upozorňujeme, že nejsme odpovědní za osobní údaje, které se rozhodnete odeslat nebo zveřejnit. Kromě toho neneseme žádnou odpovědnost za obsah, který veřejně uvedete na webu a který je možné vyhledávat prostřednictvím webových vyhledávačů.

Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a jakým způsobem používáme vaše osobní údaje?

V níže uvedené tabulce naleznete podrobnější vysvětlení všech způsobů, jakými používáme vaše osobní údaje. V případech, kdy používáme třetí strany pro účely vytváření modelů, analýzy a přiřazování údajů, ručíme za to, že tyto třetí strany nesmí používat vaše osobní údaje pro žádný jiný účel, než jsou účely uvedené v tabulce, což je zaneseno i do smluv s těmito třetími stranami, abychom zajistili zabezpečení vašich údajů, jejich důvěrnost a jejich vymazání v souladu s našimi zásadami uchovávání a ničení údajů, jak je uvedeno v našem oznámení o ochraně osobních údajů účastníků diskuse.

V mnoha zemích máme zákonnou povinnost vysvětlit právní základy, o které se opíráme, když používáme vaše osobní údaje. Tyto právní základy jsou uvedeny níže a my můžeme při zpracování vašich osobních údajů uplatnit více než jeden zákonný základ.

Souhlas – V určitých případech shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje s vaším souhlasem, např. když se účastníte průzkumů, požádáme vás, zda byste se chtěli zúčastnit.

Smluvní závazky – Za určitých okolností potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom dodrželi smluvní závazky, např. když vaše osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom vám poslali odměnu.

Soulad se zákonem – Pokud tak vyžaduje zákon, budeme muset shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje na základě zákonných požadavků státních orgánů nebo pokud se v dobré víře domníváme, že sdělení je nezbytné z důvodu ochrany vašich práv, ochrany vašeho bezpečí či bezpečí druhých, kvůli vyšetření podvodného jednání či porušení našich smluvních podmínek nebo v reakci na požadavky státních orgánů.

Oprávněný zájem – znamená zájem naší společnosti při provádění a správě naší činnosti, což nám umožňuje poskytovat vám co nejlepší služby a produkty, jakož i největší bezpečnost. Ujišťujeme, že zvážíme a vyvážíme veškerý potenciální dopad na vás (pozitivní i negativní) a vaše práva předtím, než začneme zpracovávat vaše osobní údaje z důvodu našich oprávněných zájmů. Vaše osobní údaje nebudeme používat pro aktivity, kdy by naše zájmy byly v rozporu s dopadem na vás (pokud nebudeme mít váš souhlas nebo pokud to nebude vyžadovat či povolovat zákon).

Accordion Table Privacy

Účel
K registraci a zpracování vaší žádosti o členství
 
Typ údajů
(a) Totožnost
(b) Kontakt
(e) Technické údaje
(f) Pseudonymizované údaje (ID účastníka diskuse)
 
Účel
Ke spravování našeho vztahu s vámi, což zahrnuje:
 • zpracování a poskytnutí vašich bodů či odměn Toluna, výměnu vašich bodů Toluna za poukázky/kupóny a vaše zařazení do slosování výher, včetně sdílení vašich osobních údajů s důvěryhodnými prodejci třetích stran s cílem nabídnout vám motivační odměny v našem zastoupení;

 • upozornění na změny našich podmínek nebo zásad ochrany osobních údajů;

 • žádost o zanechání recenze nebo výzvy k účasti na průzkumu; nebo

 • jakýkoli jiný důvod spojený s vaším členstvím.

 
Typ údajů
(a) Totožnost
(b) Kontakt
(d) Demografické údaje/profil
(e) Technické údaje
(f) Pseudonymizované údaje (ID účastníka diskuse)
 
Účel
 • ožádáme vás, abyste se zapojili do průzkumů a poskytli zpětnou vazbu, včetně sdělení vašich preferencí a potřeb spotřebitele. To může zahrnovat také analýzu vašeho chování různými způsoby a pro různé účely, ovšem pouze za předpokladu, že se jedná o účely pro průzkum trhu.

 • Prostřednictvím průzkumu a na základě vašeho souhlasu vás můžeme požádat o zveřejnění určitých zvláštních kategorií osobních údajů, ovšem pouze pro účely daného průzkumu a v souladu s platnými zákony.

Typ údajů
(a) Totožnost
(b) Kontakt
(c) Zvláštní kategorie osobních údajů.
(d) Demografické údaje/profil
(e) Technické údaje
(f) Pseudonymizované údaje (ID účastníka diskuse)
 
Účel
Můžeme vás požádat o účast na průzkumech pro klienty, kteří pocházejí z různých typů organizací, jako jsou veřejné zdravotnické organizace, komerční nebo charitativní organizace, nebo pro akademické pracovníky z univerzit atd., přičemž tyto průzkumy mohou být prováděny prostřednictvím různých metod.
 
Typ údajů
(a) Totožnost
(b) Kontakt
(c) Zvláštní kategorie osobních údajů (zdravotní stav, např. nemoci, celkový stav, výrobky a nežádoucí účinky).
(d) Demografické údaje/profil
 
Účel

Používáme mobilní aplikaci, která může v budoucnu s vaším svolením zahrnovat geografické údaje založené na geolokalizaci. Pokud souhlasíte se stažením a používáním naší mobilní aplikace na vašem mobilním telefonu, tabletu nebo počítači (zařízení), budeme shromažďovat následující informace:

 • k administraci stránek, sledování pohybu uživatelů na stránce a na internetu. Používáme software pro analýzy mobilní aplikace, který nám umožňuje lépe pochopit fungování naší mobilní aplikace na vašem zařízení. Tento software může zaznamenávat údaje jako četnost používání aplikace, události během používání aplikace, celkovou dobu používání, údaje o výkonu nebo údaj o tom, odkud jste si aplikaci stáhli.

 • pro účely kontroly kvality, ochrany proti podvodům nebo z jiných právních důvodů, na které odkazujeme v tomto oznámení o ochraně osobních údajů;

 • technické a demografické údaje/profil se shromažďují v okamžiku vašeho přihlášení k používání naší mobilní aplikace a prostřednictvím průzkumů, kterých se účastníte. Tyto údaje používáme pro účely porovnávání a obohacování dat a v kampaních zaměřených na efektivní reklamu pro naše klienty;

 • k shromažďování demografických informací o naší uživatelské základně jako celku, například pro analýzu výsledků studií věnovaných marketingovému výzkumu. Naši klienti mohou sloučit tyto informace s údaji ostatních uživatelů za účelem sestavení „úhrnných“ reportů. Mohou také vytvářet vědecké zprávy založené na modelových informacích. „Modelové informace“ jsou v podstatě data založená na demografických charakteristikách a vlastnostech chování jedince (např. vaše pohlaví, věk a preference), která slouží k předpovídání toho, co si lidé se stejnými či podobnými vlastnostmi koupí nebo na co se budou dívat. Můžeme dostávat zprávy a reporty založené na užití takovýchto technologií, a to jak o jedinci, tak o celku.

Typ údajů
(d) Demografické údaje/profil
(e) Technické údaje (shromažďované automaticky – údaje o systému a výkonu typu používaného zařízení, verzi operačního systému a identifikačním označení zařízení a statistické údaje o využití hardwaru, např. procesoru, číslo verze aplikace a geolokalizace)
(f) Pseudonymizované údaje
 
Účel
Vaše demografické údaje/profil můžeme použít pro účely profilování a pokud jste nám dříve poskytli svůj etnický/rasový profil, můžeme tyto informace použít pro účely profilování, pokud to povolují místní zákony. Podle tohoto údaje určujeme, zda splňujete podmínku pro účast v konkrétním průzkumu. Vaše datum narození je automaticky aktualizováno, abychom mohli oslovovat marketingové skupiny podle věku. Podle tohoto údaje určujeme, zda splňujete podmínku pro účast v konkrétním průzkumu.
 
Typ údajů
(c) Zvláštní kategorie osobních údajů (etnický/rasový profil)
(d) Demografické údaje/profil
 
Účel

Může se stát, že budeme sdílet některé vaše osobní údaje s vybranými a důvěryhodnými zpracovateli třetích stran. Tyto strany mohou připojit analytické nebo demografické údaje, které o vás dříve shromáždily, což mohou být veřejné zdroje (např. vlastnictví majetku) a/nebo soukromé zdroje (např. seznamy odběratelů nebo nákupy v maloobchodech u kterých máte účet). Vaše identifikační a kontaktní údaje budeme sdílet pouze na základě vašeho předběžného souhlasu, který může být udělen v rámci průzkumu nebo pozvání k účasti v těchto programech.

WPoužít můžeme také vaše pseudonymizované údaje a/nebo demografické údaje/profil k přidání k již existujícím anonymním datovým souborům nebo k vytvoření nových. Používáme je proto, abychom mohli obohatit údaje, které o vás máme, abychom vylepšili profil vašeho panelu, zkušenosti s členstvím v panelu a zajistili, že budete vybráni pro vhodné průzkumy.

V době aktualizace tohoto oznámení o ochraně osobních údajů jsou tyto strany aktuálně (nebo mohou být v budoucnu): Acxiom Corp, CACI Limited, Experian Limited, Liveramp Holdings Inc., Merkle UK One Limited, Micromarketing_Systeme and Consult GmbH, The Nielsen Company (US) LLC, Oracle Corp and SegmentIQ Limited a jejich přidružené společnosti.

 
Typ údajů
(a) Totožnost
(b) Kontakt
(d) Demografické údaje/profil
(e) Technické údaje (např. IP adresa, ADID, informace o prohlížeči a zařízení (včetně ID mobilního zařízení, technických dat aplikace, údajů o používání, výkonu, datech a místě))
(f) Pseudonymizované údaje
 
Účel
 • K měření účinnost reklam a/nebo vytváření skupin typu „look-a-like“, které mají společné demografické/profilové údaje (nebo zájmy). Naši klienti pak mohou najít lidi, kteří jsou podobní těmto skupinám a použít tyto informace způsobem, který osloví nové potenciální zákazníky, což jim pomůže zlepšit cílení reklamy a on-line reklamní modely.

 • Můžeme sdílet vaše jedinečné ID účastníka (UID) s našimi klienty, kteří mohou odesílat, nastavovat nebo číst soubory cookie, případně používat jiné technické údaje o vás z různých míst, včetně našich serverů či systémů. Pokud se zapojíte, bude vaše UID uloženo nebo spojeno s těmito technickými údaji, což nám a/nebo našim klientům umožní provádět on-line kampaně zaměřené na účinnost reklam, sledovat vaše návštěvy webových stránek, pomocí demografických údajů/profilu vytvořit připodobněné segmenty a/nebo získat další on-line informace o vás. Pokud vás zaujme on-line reklama nebo propagační akce, náš klient nám zašle vaše UID a konkrétní průzkum a my vám budeme moci nabídnout příležitost k jeho absolvování. Bez vašeho souhlasu nebudeme předávat vaše identifikační ani kontaktní údaje a žádné třetí strany vás nebudou moci kontaktovat ani použít vaše údaje pro jakýkoli jiný účel.

 
Typ údajů
(b) Kontaktní údaje (e-mailová adresa)
(d) Demografické údaje/profil
(e) Technické údaje (UID, nastavení souborů cookie)
(f) Pseudonymizované údaje
 
Účel

Vaše osobní údaje můžeme porovnat s informacemi našich klientů a důvěryhodných partnerů, abychom zjistili, zda používáte některý z jejich produktů nebo služeb a/nebo zda vás zaujala některá z jejich reklam. To našim klientům pomáhá lépe porozumět chování spotřebitelů při sledování reklam. Bez vašeho souhlasu nebudeme předávat vaše identifikační ani kontaktní údaje a žádné třetí strany vás nebudou moci kontaktovat ani použít vaše údaje pro jakýkoli jiný účel.

 
Typ údajů

(a) Totožnost (UID)
(b) Kontakt (e-mailová adresa)
(d) Demografické údaje/profil
(e) Technické údaje
(f) Pseudonymizované údaje

 
Účel
Přestože děláme vše pro ochranu vašeho soukromí, je možné, že budeme muset sdělit vaše osobní údaje v případě, že nás o to v souladu se zákony požádají státní orgány, například abychom tak splnili požadavky národní bezpečnosti nebo požadavky orgánů činných v trestním řízení. Jsme rovněž oprávněni sdělit vaše osobní údaje v souladu se zákonem například v případě soudních předvolání nebo jiných soudních řízení, pokud se v dobré víře budeme domnívat, že je jejich sdělení nezbytné k ochraně našich práv, vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti druhých, k vyšetření podvodného jednání nebo porušení podmínek našeho webu nebo k zodpovězení žádosti státního orgánu.
 
Typ údajů
(a) Totožnost
(a) Kontakt
(d) Demografické údaje/profil
(e) Technické údaje
(f) Pseudonymizované údaje
 
Účel
Používáme četná technologická data pro kontrolu kvality, potvrzování a odhalování podvodné činnosti, prevenci a pomoc se zajišťováním nedotčenosti výsledků průzkumu. Vyhledejte si oddíl ‘Jaké jiné sledovací technologie používáme pro průzkumy, kterých se účastníte, a pro jiné účely?’ a získejte více informaci z této oblasti..
 
Typ údajů
(e) Technické údaje
(f) Pseudonymizované údaje
 

Privacy Policy Text Part Two

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Kterýkoli z členů naší skupiny na https://tolunacorporate.com/locations může získat přístup k vašim osobním údajům a jejich použití pro účely uvedené v tabulce výše a/nebo k provádění našich běžných obchodních činností, jako je poskytování, údržba a přizpůsobení našich stránek a služeb, ke komunikaci s vámi a k plnění našich legitimních obchodních cílů v souladu se smluvními zárukami.

Obecně platí, že odpovědi, které shromažďujeme prostřednictvím našich průzkumů, poskytujeme našim klientům v anonymizované nebo souhrnné podobě. To znamená, že pokud poskytneme výsledky v anonymizované a souhrnné podobě, budou se výsledky vztahovat na skupiny jednotlivců a nikoli na konkrétní osoby. Pokud poskytneme výsledky v pseudonymizované podobě, budou se výsledky týkat jednotlivců označených jedinečnými identifikátory, jako je přiřazené ID uživatele diskuse, a nebudou zahrnovat údaje o totožnosti ani kontaktní údaje.

Údaje o totožnosti a kontaktní údaje jsou našim klientům předávány pouze ve speciálních výzkumných studiích pro potřebu zvláštních průzkumů. Bez vašeho předchozího souhlasu a potvrzení, že jejich používání je v souladu s platnými zákony a kodexem praxe pro průzkumy, však vaše osobní údaje nikdy žádnému klientovi nepředáváme.

Může se stát, že se obrátíme na třetí strany pro účely vystavení šeků nebo zajištění doručení vašich odměn a/nebo jiné třetí strany pro účely, kdy pro nás nebo naše zákazníky tyto strany zajišťují služby, jako např. zpracování údajů nebo služby analýzy, nebo doplňují údaje, které o vás předtím shromáždily. Tyto třetí strany nesmí používat vaše osobní údaje pro žádný jiný účel, což je zaneseno i do smluv s těmito třetími stranami, abychom zajistili zabezpečení vašich osobních údajů a jejich vymazání v souladu s našimi zásadami uchovávání a ničení údajů.

Příležitostně může společnost Toluna využívat software třetích stran ke správě e-mailových seznamů a k rozesílání e-mailů, případně může využít služeb správců seznamů třetí strany k porovnávání našich členů s členy jiných seznamů nebo panelů a k ověřování přesnosti sdělovaných osobních údajů. Tyto společnosti mají oprávnění používat vaše osobní údaje pouze k nezbytnému poskytování těchto služeb pro nás, a to na základě písemných pokynů. V takových případech musí tyto společnosti dodržovat naše požadavky na ochranu osobních údajů a bezpečnost a nesmí používat osobní údaje, které od nás obdrží, k žádnému jinému účelu.

Přestože děláme vše pro ochranu vašeho soukromí, je možné, že budeme muset sdělit vaše osobní údaje v případě, že nás o to v souladu se zákony požádají státní orgány, například abychom tak splnili požadavky národní bezpečnosti nebo požadavky orgánů činných v trestním řízení. Jsme rovněž oprávněni sdělit vaše osobní údaje v souladu se zákonem například v případě soudních předvolání nebo jiných soudních řízení, pokud se v dobré víře budeme domnívat, že je jejich sdělení nezbytné k ochraně našich práv, vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti druhých, k vyšetření podvodného jednání nebo porušení podmínek našeho webu nebo k zodpovězení žádosti státního orgánu.

V tabulce výše získáte více informací z této oblasti.

Předáváme vaše osobní údaje do jiných zemí?

Toluna je globální společnost a vaše osobní údaje jsou předávány dalším členům skupiny společností Toluna a důvěryhodným poskytovatelům služeb, kteří se nacházejí v jiných zemích, než ve které žijete. Vezměte prosím na vědomí, že zákony v jiných zemích se mohou lišit od zákonů platných v zemi, ve které pobýváte. V přiloženém seznamu najdete všechny společnosti Toluna: https://tolunacorporate.com/about.

V rámci dodržování obecných nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) zavedla společnost Toluna pro uživatele z EHP přiměřená ochranná opatření k ochraně vašich údajů a vašich práv, včetně standardních ustanovení o ochraně údajů pro předávání osobních údajů třetím stranám v zemích mimo schválené země podle nařízení Evropské komise.

Toluna USA Inc. - Rámec štítu EU-USA na ochranu soukromí

Naše globální zálohovací a hostingové servisní centrum se nachází v USA. Společnost Toluna USA Inc (“Toluna USA”) je členem skupiny společností Toluna a všechna data, která používáme, jsou předávána společnosti Toluna USA pro tyto účely. Společnost Toluna USA uznává, že EHP zavedl přísnou ochranu týkající se nakládání s osobními údaji z EHP včetně požadavků na zajištění odpovídající ochrany takovýchto osobních údajů předávaných mimo EHP. Společnost Toluna zaručuje, že poskytne odpovídající ochranu určitých osobních údajů z EHP všech jedinců, včetně vás.

Společnost Toluna USA potvrzuje, že dodržuje Rámec štítu EU-USA na ochranu soukromí Společnost Toluna se zavazuje podrobit veškeré osobní údaje získané od členských zemí Evropské unie (EU) zásadám Rámce štítu na ochranu soukromí platným pro tento rámec. Chcete-li se dozvědět více o Rámci štítu na ochranu soukromí, navštivte Seznam štítu na ochranu soukromí Ministerstva obchodu Spojených států amerických [https://www.privacyshield.gov/list].

Společnost Toluna USA odpovídá za zpracování osobních údajů předávaných v souladu s Rámcem štítu na ochranu soukromí a následně poskytovaných třetím osobám, které jednají jako její zástupci (Iron Mountain). Společnost Toluna USA dodržuje zásady Štítu na ochranu soukromí pro všechny přenosy osobních údajů z EU a Švýcarska, včetně ustanovení o odpovědnosti za další přenos. V případě jakéhokoli rozporu mezi podmínkami tohoto oznámení o ochraně soukromí a zásadami Štítu na ochranu soukromí, jsou rozhodující zásady Štítu na ochranu soukromí.

S ohledem na osobní údaje přijaté nebo přenesené podle Rámce štítu na ochranu soukromí podléhá společnost Toluna regulačním donucovacím právům Federální obchodní komise Spojených států amerických. Další informace o Štítu na ochranu soukromí najdete na webu Ministerstva obchodu Spojených států amerických v odkazu https://www.privacyshield.gov. Za jistých okolností budeme muset sdělit osobní údaje v případě, že nás o to v souladu se zákony požádají státní orgány, například abychom tak splnili požadavky národní bezpečnosti nebo požadavky orgánů činných v trestním řízení.

V souladu se zásadami Štítu na ochranu soukromí se společnost Toluna USA zavazuje řešit stížnosti týkající se shromažďování nebo používání vašich osobních údajů. Jednotlivci z EHP, kteří mají dotazy nebo stížnosti týkající se našeho Štítu na ochranu soukromí, by se měli nejprve obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese [Kontakt].

Pokud vaše obava ohledně ochrany soukromí nebo používání osobních údajů nebude z naší strany vyřešena uspokojivě, můžete se ve Spojených státech amerických obrátit na externí subjekt, který takové spory řeší zdarma. Další informace najdete na webu feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Za určitých podmínek, které jsou podrobně popsány na webu Štítu na ochranu soukromí https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, můžete mít nárok na závazné rozhodčí řízení, pokud předtím vyčerpáte ostatní prostředky pro řešení sporu.

Za určitých okolností budete mít možnost vybrat si závazné rozhodčí řízení pro řešení sporu za předpokladu, že podniknete následující kroky: (1) vznesete stížnost přímo u společnosti Toluna a poskytnete nám příležitost tento problém vyřešit; (2) využijete mechanismus nezávislého řešení sporů popsaný v níže uvedeném odstavci Jak vznášet dotazy nebo podávat stížnosti? a (3) vznesete stížnost prostřednictvím příslušného orgánu pro ochranu údajů a poskytnete Ministerstvu obchodu Spojených států amerických příležitost vyřídit stížnost bezplatně. Další informace o závazném rozhodčím řízení najdete na stránkách Rámce štítu na ochranu soukromí Ministerstva obchodu Spojených států amerických: Příloha 1 (Závazné rozhodčí řízení) na adrese https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Existují jiné způsoby, jak se stát členem panelu Influencers? – Naše mobilní aplikace – Naše mobilní aplikace

Mobilní aplikace

Členem se můžete se stát prostřednictvím používání naší mobilní aplikace. Až si stáhnete a začnete používat naši mobilní aplikaci, získáme automaticky údaje o systému a výkonu typu používaného zařízení, o verzi operačního systému a identifikačním označení přístroje a statistické údaje o využití hardwaru, např. procesoru, paměti RAM a úložiště, a číslo verze aplikace. Informace, které shromažďujeme prostřednictvím naší mobilní aplikace, použijeme v souladu s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů a níže uvedenými ustanoveními.

Příležitostně posíláme upozornění, tzv. push notifikace, abychom vás upozornili na průzkumy a požádali vás, zda byste se nechtěli zúčastnit konkrétní studie průzkumu trhu v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů . Pokud takové zprávy nebudete chtít dostávat, můžete jejich doručování deaktivovat přímo v přístroji. Abychom vám mohli zasílat vhodná upozornění, musíme shromažďovat určité informace o vašem zařízení, např. o operačním systému nebo identifikační údaje uživatele.

SMS

Službu můžeme zpřístupnit buď sami, nebo prostřednictvím třetích stran, od kterých můžete pomocí služby krátkých zpráv ("SMS služba") >dostávat zprávy na své bezdrátové zařízení. Veškerá SMS komunikace bude zpoplatněna standardními poplatky vašeho poskytovatele za data a zprávy. Všechny poplatky se účtují a platí vašemu poskytovateli mobilních služeb. Vyjadřujete, že jste majitelem nebo oprávněným uživatelem bezdrátového zařízení, na které se budou posílat zprávy, a máte oprávnění schválit příslušné poplatky. Od vás získaná data ve spojení s touto SMS službou mohou zahrnovat vaše identifikační údaje a kontaktní údaje, název vašeho poskytovatele a datum, čas a obsah vašich zpráv. Používání těchto informací bude v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů . Pokud se k vaší faktuře bezdrátového účtu budou účtovat poplatky, pak můžeme vašemu operátorovi poskytovat příslušné související identifikační a kontaktní údaje. Váš bezdrátový operátor a ostatní poskytovatelé služeb mohou také shromažďovat údaje o vašem používání bezdrátového zařízení a jejich činnost řídí jejich vlastní zásady. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že SMS služba je poskytována přes bezdrátové systémy, které k přenosu komunikace přes komplexní sítě používají bezdrátové přenášení signálu (a další prostředky). Nebudeme odpovědní za žádné zpožděné přijetí jakýchkoliv SMS zpráv, protože doručení podléhá efektivnímu přenosu od vašeho síťového operátora. Služby SMS se poskytují na bázi TAK, JAK JSOU. Nezaručujeme, že vaše používání SMS služby bude soukromé nebo zabezpečené a neneseme zodpovědnost za žádnou ztrátu soukromí, na kterou můžete narazit. Nesete plnou zodpovědnost za preventivní opatření a bezpečnostní opatření vhodné pro vaši situaci a zamýšlené používání SMS služby. Z této služby se můžete kdykoliv odhlásit odškrtnutím možnosti „Souhlasím se zasíláním pozvánek k průzkumům SMS zprávou“ v části Osobní údaje na vašem účtu. Pokud je to ve vaší zemi k dispozici, můžete se rovněž odhlásit textovou zprávou podle instrukcí, které vám zašleme prostřednictvím SMS.

Jediné přihlášení

Na naše stránky se můžete přihlásit pomocí přihlašovacích služeb, jako je Facebook Connect nebo poskytovatel Open ID. Tyto služby ověří vaši identitu a poskytnou vám možnost stát se členem. Služby jako Facebook Connect vám poskytují možnost odesílat informace o vašich činnostech na této webové stránce na stránku vašeho profilu a sdílet je s ostatními v rámci vaší sítě.

Doporučování

Pokud se rozhodnete využít naši službu doporučení a upozornit na náš web někoho z vašich přátel, můžete svému příteli předat svůj jedinečný doporučující odkaz a pokud se váš přítel stane členem, dostanete od nás za odměnu body Toluna.

Jaké soubory cookie používáme na našem webu?

Na našem webu používáme soubory cookie, abychom vás rozlišili od ostatních uživatelů webu A odhadovali návštěvy a proklikávání na zvláštní kampaně. Díky tomu je pro vás používání našeho webu pohodlnější a nám to umožňuje web neustále zdokonalovat. Tyto soubory cookie vyprší, když přestanete web používat. Dalším používáním našeho webu vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.

Soubor cookie je malý soubor obsahující písmena a číslice, který se s vaším souhlasem ukládá do internetového prohlížeče nebo na pevný disk počítače. Obsahuje informace, které jsou přenášeny na pevný disk počítače.

Podrobnější informace o jednotlivých souborech cookie, které používáme, a o tom, k jakým účelům je používáme, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie v odkazu: https://www.influencers.toluna.com/cookie-policy.

Jaké jiné sledovací technologie používáme pro průzkumy, kterých se účastníte, a pro jiné účely?

Průzkumy - sledování souborů cookie klientů, včetně kampaní zaměřených na účinnost reklam

Můžeme sdílet vaše jedinečné ID účastníka (UID) s našimi klienty, kteří mohou odesílat, nastavovat nebo číst soubory cookie, případně používat jiné technické údaje o vás z různých míst, včetně našich serverů či systémů. Pokud se zapojíte, bude vaše UID uloženo nebo spojeno s těmito technickými údaji, což nám a/nebo našim klientům umožní provádět on-line kampaně zaměřené na účinnost reklam, sledovat vaše návštěvy webových stránek, pomocí demografických údajů/profilu vytvořit připodobněné segmenty a/nebo získat další on-line informace o vás. Pokud vás zaujme on-line reklama nebo propagační akce, náš klient nám zašle vaše UID a konkrétní průzkum a my vám budeme moci nabídnout příležitost k jeho absolvování.

Ostatní technologie

Automatizované technologie nebo interakce.

Během vaší návštěvy na webové stránce automaticky shromažďujeme technické údaje o vašem zařízení, zvyklostech procházení a vzorech. Tyto technické údaje shromažďujeme prostřednictvím souborů cookie, protokolů serverů, technologií digitálního otisku prstů a dalších podobných technologií. Můžeme o vás obdržet technické údaje také pokud navštívíte jiné webové stránky využívající naše soubory cookie. Více informací získáte v našich zásadách používání souborů cookie.

Soubory protokolů serveru:

Můžeme shromažďovat informace, jako jsou adresy internetového protokolu (IP), druh webového prohlížeče, poskytovatel internetu (ISP), referenční/výstupní stránky, operační systém, datumový/časový údaj, nebo údaje o navštívených stránkách. Tyto technické údaje mohou být kombinovány s dalšími informacemi o vás shromážděnými za účelem zlepšení našich služeb, funkčnosti stránek a shromažďování analytických údajů.

Technologie otisku prstu:

Technologie digitálního otisku prstu obecně přidělují uživatelově počítači jedinečný identifikátor neboli tzv. „strojový identifikační kód“, aby bylo možné jeho počítač identifikovat a sledovat ho (“technologie").S pomocí technologie budeme analyzovat veřejně dostupné informace a údaje získané z internetového prohlížeče ve vašem počítači a z dalších veřejně dostupných zdrojů dat, např. technické nastavení vašeho počítače, vlastnosti vašeho počítače nebo jeho IP adresa, a vytvářet z nich jedinečný identifikátor přidělený vašemu zařízení. Používáme technologie pro kontrolu kvality, potvrzování a odhalování podvodné činnosti, prevenci a pomoc se zajišťováním nedotčenosti výsledků průzkumu. Budou zavedeny vhodné technické a provozní procesy a postupy, aby bylo zajištěno, že je technologie bezpečná a nezpůsobuje zbytečná rizika, pokud jde o ochranu soukromí a údajů, a že technologie bude používána a šířena profesionálním a etickým způsobem a v souladu s (a) těmito zásadami ochrany osobních údajů, (b) případnými dalšími našimi prohlášeními a/nebo sděleními, která vám poskytneme, a (c) platnými zákony a etickými kodexy pro provádění průzkumů trhu. Pokud bude v souvislosti s používáním technologie odhaleno jakékoli neetické jednání, nebo že je technologie používána v rozporu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, přijmeme okamžitá opatření, abychom zakázali takové neetické jednání a zajistili řádné používání technologie.

Reklama

Spolupracujeme se třetími stranami za účelem jak k umisťování reklamy na našem webu tak ke správě naší reklamy na jiných webových stránkách. Naši partneři, třetí strany, mohou používat technologie např. cookies ke sběru informací o vašich aktivitách na této stránce i jiných stránkách, aby vám nabízeli reklamu dle aktivit vašeho webového prohlížeče a vašich zájmů. Pokud si nepřejete, aby se tyto informace používaly za účelem nabídky reklamy založené na vašich zájmech, můžete vyjádřit nesouhlas kliknutím zde. Upozorňujeme, že takto nevyjadřujete nesouhlas s reklamou. I nadále budete dostávat obecnou reklamu.

Digitální otisk prstu

Technologie digitálního otisku prstu obecně přidělují uživatelově počítači jedinečný identifikátor neboli tzv. „strojový identifikační kód“, aby bylo možné jeho počítač identifikovat a sledovat ho. Technologii digitálního otisku prstu (dále “technologie") nebudeme používat ke shromažďování vašich identifikačních a kontaktních údajů ani ke sledování vašich online aktivit a nebudeme nijak ovlivňovat nebo narušovat používání vašeho počítače nebo kontrolu nad ním ani nijak upravovat nebo měnit jeho nastavení či funkce. Ve speciálních programech průzkumu trhu budeme technologii příležitostně využívat k tomu, abychom našim klientům pomohli zajistit integritu výsledků průzkumu trhu. S pomocí technologie budeme analyzovat veřejně dostupné informace a údaje získané z internetového prohlížeče ve vašem počítači a z dalších veřejně dostupných zdrojů dat, např. technické nastavení vašeho počítače, vlastnosti vašeho počítače nebo jeho IP adresa, a vytvářet z nich jedinečný identifikátor přidělený vašemu počítači. Tento jedinečný identifikátor bude mít podobu alfanumerického identifikačního kódu. Abychom našim zákazníkům pomohli chránit a zajišťovat integritu výsledků průzkumů trhu, budeme moci (a) propojit váš jedinečný identifikátor s vámi nebo s vašimi osobními údaji, (b) sdělovat váš jedinečný identifikátor našim zákazníkům a dalším poskytovatelům vzorků nebo panelů a (c) přijímat nebo získávat od třetích osob, např. od poskytovatelů vzorků nebo panelů nebo od našich zákazníků, jedinečný identifikátor propojený s vámi. Tyto informace však budeme třetím osobám (včetně našich zákazníků) sdělovat pouze v souhrnné a anonymizované nebo pseudonymizované podobě. Pokud přijmeme nebo získáme nějaký jedinečný identifikátor a propojíme ho s vámi, budeme ho chránit v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Bude-li to vyžadováno ze zákona, požádáme vás navíc předem o souhlas.

Učiníme vše pro zajištění toho, aby byla technologie bezpečná a nezpůsobovala zbytečná rizika, pokud jde o ochranu soukromí nebo bezpečnost údajů. Technologii budeme používat a šířit profesionálním a etickým způsobem a v souladu s (a) těmito zásadami ochrany osobních údajů, (b) případnými dalšími našimi prohlášeními a sděleními, která vám poskytneme, a (c) platnými zákony a etickými kodexy pro provádění průzkumů trhu. Pokud odhalíme nebo se dozvíme, že v souvislosti s používáním technologie dochází k neetickému jednání nebo že je technologie používána v rozporu s našimi prohlášeními nebo sděleními, která jsme vám poskytli, nebo že porušuje platné zákony a etické kodexy pro provádění průzkumů trhu, přijmeme okamžitá opatření, abychom zakázali takové neetické jednání a zajistili řádné používání technologie.

Widgety sociálních médií

Součástí našeho webu jsou funkce sociálních médií, např. tlačítko Facebooku „To se mi líbí“ (a různé widgety, např. tlačítko „Sdílet“ nebo různé interaktivní miniprogramy spouštěné na našem webu). Tyto funkce mohou shromažďovat vaši IP adresu a informace o stránkách navštívených na našem webu a mohou také vytvářet a ukládat soubor cookie, aby fungovaly správně. Funkce a widgety sociálních médií se nacházejí na serverech třetích osob nebo přímo na našem webu. Na vaše používání těchto funkcí se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti, která je poskytuje.

Jaké máme zásady a záruky v oblasti ochrany osobních údajů pro výherce?

Členové a účastníci našich průzkumů jsou zařazeni do losování o ceny a odměny za účast v průzkumech, hlasováních, hrách a dalších propagačních akcích. Všichni výherci jsou o cenách a odměnách informováni e-mailem nebo prostřednictvím našich stránek. Společnost Toluna uvádí uživatelská jména výherců na našem webu a na našich vlastních blozích a zpravodajích. Více informací naleznete na stránce Podmínky Hotovost a jiné ceny náležející výhercům, kteří nejsou členy panelu, jsou předávány přímo.

Jaká bezpečnostní opatření podnikáme pro ochranu vašich osobních údajů?

Zavedli jsme příslušná bezpečnostní opatření za účelem prevence náhodné ztráty, neoprávněného použití nebo zpřístupnění, změny nebo zveřejnění vašich osobních údajů. Dále jsme omezili přístup k vašim osobním údajům na ty zaměstnance, zprostředkovatele, smluvní partnery a další třetí strany, jejichž povinností je ho mít. Vaše osobní údaje budou zpracovávat pouze v souladu s našimi pokyny a vztahuje se na ně povinnost mlčenlivosti.

I když činíme vše, co je v našich silách, aby byly vaše údaje v bezpečí, žádný systém nemůže bohužel zaručit, že jsou 100% zabezpečeny. Pokud máte dotazy ohledně bezpečnosti vašich osobních údajů nebo máte-li důvod se domnívat, že osobní údaje, které o vás máme, již nejsou zabezpečeny, ihned se na nás obraťte, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Zavedli jsme postupy jednání při jakémkoli podezřelém porušení osobních údajů a o takovém porušení budeme informovat vás a příslušný regulační nebo kontrolní úřad, pokud tak ze zákona budeme muset postupovat.

Jaké jsou naše zásady uchovávání a ničení údajů?

Jak dlouho budete používat mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nezbytné pro naplnění účelů, kvůli kterým jsme je shromáždili, a to včetně účelů vyhovění jakýmkoli zákonným a účetním požadavkům nebo požadavkům na předkládání zpráv.

Abychom určili příslušnou dobu na uchování osobních údajů, zabýváme se množstvím, povahou a citlivostí osobních údajů, potenciálním rizikem vzniku škody z důvodu neoprávněného používání nebo zveřejnění vašich osobních údajů, účelem zpracování vašich osobních údajů a tím, zda můžeme tohoto účelu dosáhnout jinými prostředky a v souladu s příslušnými zákonnými požadavky.

Pokud jste občan nebo rezident EHP, nebo zpracováváme vaše osobní údaje v EHP, můžete nás za určitých okolností požádat o vymazání vašich údajů: další informace viz oddíl s názvem Vaše práva níže.

Protože výsledky průzkumů a další souhrnné nebo pseudonymizované údaje jsou používány pro výzkumné, vědecké, historické nebo statistické účely (podporované jak veřejnými, tak i soukromými fondy), můžeme spolu s našimi zákazníky a dalšími třetími stranami tyto informace používat pro tyto účely v souladu s podmínkami bez vašeho vědomí, a to na dobu neurčitou.

Převod obchodního majetku

Tím, jak budeme dále rozvíjet naše obchodní aktivity, můžeme dojít k prodeji nebo nákupu dalšího obchodního majetku. V rámci takových transakcí se právo společnosti Toluna kontaktovat členy jejích panelů a nakládat s informacemi, které jste dobrovolně poskytli ve vašem uživatelském profilu, stane součástí takto převáděného obchodního majetku. Jakákoli fúze, prodej nebo převod společnosti Toluna jako celku, případně podstatné části jejího obchodního majetku, včetně jejích panelů, nebo jiná zásadní podniková transakce, budou uskutečněny subjektu, jenž přistoupí na veškeré podstatné podmínky jejích zásad ochrany osobních údajů. O jakékoli změně budete informování prostřednictvím e-mailu nebo nápadným upozorněním na našem webu, pokud bude jakákoli transakce vést k novému navrhovanému použití vašich osobních údajů, které není slučitelné s účely uvedenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů a možnostmi, které byste mohli mít k dispozici ve vztahu k vašim osobním údajům.

Odkazy

Čas od času můžeme návštěvníkům nabídnout možnost přidávat na základě jejich vlastního uvážení odkazy na jiné webové stránky. Společnost Toluna nezkoumá obsah zásad ochrany osobních údajů platných na takovýchto stránkách ani nenese odpovědnost za jejich obsah či účinek.

Ochrana dětí

Společnost Toluna vědomě neshromažďuje údaje o dětech mladších 16 let bez souhlasu jejich rodičů, zákonných zástupců nebo dospělé osoby odpovědné za péči o dítě. Možnost zapojit se do našich panelů pro teenagery můžeme příležitostně nabízet „mladým lidem“ (osobám ve věku 16 až 17 let) splňujícím ostatní podmínky. Dodržujeme zásady amerického předpisu o ochraně online soukromí dětí COPPA, „Programu bezpečnějšího internetu“ Evropské unie a směrnice organizace ESOMAR o průzkumech trhu týkajících se dětí a mladých lidí. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce dítěte mladšího 16 let a zjistíte, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje a vy nemáte povědomí o způsobu jejich zpracování, kontaktujte nás, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, a my okamžitě podnikneme přiměřené kroky k odstranění všech příslušných informací.

Vaše práva

Jak získáte přístup ke svým údajům, jak využijete oblast služeb pro členy a jak aktualizujete, opravíte nebo vymažete údaje?

Společnost Toluna vám na žádost sdělí, zda o vás uchováváme nějaké osobní údaje. Přístup k osobním údajům získáte po přihlášení ke svému členskému účtu, kde můžete opravovat osobní údaje a požádat o jejich vymazání nebo ukončit členství. Budete-li postupovat podle příslušných pokynů, měly by se vaše údaje v naší databázi aktualizovat automaticky. Pro tyto účely a pro případ, že se vám nepodaří aktualizovat osobní údaje na vašem účtu, nám můžete napsat na poštovní adresu uvedenou na konci těchto zásad ochrany osobních údajů nebo nám můžete poslat e-mail zde. Na všechny požadavky odpovídáme v přiměřené lhůtě.

Jak ukončíte své členství v panelu Influencers?

Pokud se rozhodnete ukončit své členství v komunitě Toluna anebo si přejete, aby společnost Toluna dále vaše osobní údaje nezpracovávala, můžete své členství zrušit, když přejdete na „Účet“, vyberete „Možnosti odhlášení“ v levém spodním rohu a následně "Zrušit účet"". Budete-li postupovat podle uvedených pokynů, bude do vaší složky přidána poznámka „nekontaktovat“ a společnost Toluna vám již nebude zasílat žádná oznámení. Přijdete ovšem o veškeré body, které jste si do toho okamžiku neproměnili na odměny. Další možností je, že odešlete e-mail s žádostí o odstranění přímo prostřednictvím formuláře Kontaktujte nás Na našich stránkách naleznete e-mailové adresy, jejichž prostřednictvím se na nás můžete obrátit přímo s případnými dotazy nebo nejasnostmi. Čteme všechny obdržené e-maily a odpovídáme na ně. Ve většině případů trvá provedení této změny 2 až 3 dny, ale na dokončení vašeho stavu si vyhrazujeme až dva celé týdny. Mějte na paměti, že během tohoto krátkého období po změně vašich preferencí můžete i nadále přijímat zprávy, zatímco jsou naše systémy plně aktualizovány.

Ukládání údajů

Pokud ukončíte členství, nebudeme vaše osobní údaje nadále používat, abychom vás kontaktovali, avšak v souladu s našimi postupy pro zálohování zůstanou vaše osobní údaje uloženy, dokud nebudou v souladu s našimi zásadami o uchovávání a ničení údajů zničeny. Do té doby budeme nadále používat bezpečnostní postupy a technologie, abychom zajistili bezpečnost vašich osobních údajů.

Jak vznášet dotazy nebo podávat stížnosti?

S dotazy nebo stížnostmi ohledně používání nebo sdělování osobních údajů se můžete obracet na naši kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů.. Každou stížnost nebo spor ohledně používání nebo sdělování osobních údajů prošetříme a pokusíme se ji vyřešit do 30 dnů od obdržení.

Za určitých podmínek, které jsou podrobně popsány na webu Štítu na ochranu soukromí https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint] můžete využít závazné rozhodčí řízení, pokud předtím vyčerpáte ostatní prostředky pro řešení sporu.

Vaše ostatní práva

Máte možnost:

 • požadovat přístup ke svým osobním údajům, přičemž dříve, než odpovíme na váš požadavek, můžeme provést kontrolu vaší totožnosti.

 • nechat vymazat, opravit nebo omezit aše osobní údaje, pokud jsou nepřesné nebo vyžadují aktualizaci. Máte rovněž právo za určitých okolností požadovat odstranění vašich osobních údajů, nicméně toto není vždy možné kvůli zákonným požadavkům a jiným povinnostem a faktorům. Informace na vašem účtu můžete aktualizovat prostřednictvím vašeho účtu nebo nás můžete kontaktovat na adrese uvedené níže.

 • vznést námitku ohledně zpracovávání vašich osobních údajů v případě, že nepoužíváme vaše osobní údaje pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Vaše práva v EHP

Pokud se nacházíte v EHP, máte také následující práva:

 • nechat převést své osobní údaje sobě nebo třetí straně.. Vám nebo vámi vybrané třetí osobě poskytneme vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Upozorňujeme, že toto právo se vztahuje pouze na automatizované informace, u nichž jste nám původně poskytli souhlas k použití, nebo na případ, kdy jsme tyto informace použili k uzavření smlouvy s vámi.

 • podat kdykoli stížnost úřadu pro ochranu osobních údajů.. Seznam Národních úřadů pro ochranu osobních údajů naleznete zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.html.

  Nicméně bychom velmi ocenili, kdybyste nám nejprve dali šanci vyřešit vaše obavy dříve, než budete kontaktovat úřad pro ochranu osobních údajů, proto budeme velmi rádi, když budete nejdřív kontaktovat nás.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů a vaše povinnost nás informovat o změnách

Datum poslední aktualizace této verze je uvedeno v horní části těchto zásad ochrany osobních údajů.

Vyhrazujeme si právo kdykoli toto prohlášení o ochraně osobních údajů měnit, proto doporučujeme jeho pravidelnou kontrolu. Jestliže se rozhodneme naše zásady ochrany osobních údajů upravit, provedené změny zveřejníme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, na domovské stránce nebo na dalších místech, jež považujeme za vhodná, abyste byli informováni o tom, jaké informace shromažďujeme, jakým způsobem je používáme, případně za jakých okolností je zpřístupňujeme jiným osobám, pokud vůbec. Provedeme-li podstatné změny těchto zásad, budeme vás o nich před jejich uvedením v platnost informovat na tomto místě, e-mailem nebo zveřejněním sdělení na naší domovské stránce.

Je důležité, aby byly osobní údaje, které o vás uchováváme, přesné a aktuální. V případě, že se vaše osobní údaje během vztahu s námi změní, aktualizujte informace u svého účtu.

Kontakt na oddělení ochrany osobních údajů

Můžete nás kontaktovat písemně na adrese:

The Data Protection Officer
Toluna
85 Uxbridge Road
W5 5TH
London

Scroll to top